География на Финландия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

В релефа на Финландия преобладават хълмовете и низините. По-високи са северните и източните части, където се простират някои нископланински вериги - разклонения на Скандинавските планини и други. Най-високият връх е Халтиатунтури – 1328 м. Централната част на страната е заета от невисоки моренни хълмове, а по крайбрежието на Балтийско море се простира широка низинна ивица.

Финландия е сравнително богата на полезни изкопаеми. По запаси и добив на медна руда тя е на едно от първите места в Европа - 1 млн.т. Тук се разработва и едно от най-големите находища на хромова руда. Важни за страната са големите запаси на уран, кобалт, сребро и злато. За жалост, страната изпитва недостиг на нефт, въглища и природен газ, като поради тази причина е принудена да ги внася. Страната също е богата на азбест, талк, гранит и други. Има многобройни находища и на торф, глина, пясък.

Климатът в тази страна е умерено-континентален, като на юг преминава в морски, а на север в субарктичен. Той е под голямо влияние на студените въздушни маси, нахлуващи от Гренландия и Северния ледовит океан. Средните февруарски температури са от -2° до -15°С, а средните юлски са между 12° и 16°С. Средното количество на валежите е между 400 и 700 мм. Страната е богата на водни ресурси. Езерата са около 100 хил. и заемат почти 10% от територията. Реките свързват езерата и образуват сложни системи. По-голямата част от тях са къси, неплавателни реки, но се използват за извозване на дървен материал. Голяма част от страната е заета от блата, които се използват за извличане на торф.

Почвите са слабоплодородни. Голяма част заемат маломощните подзолисти, каменисти и блатни почви. Единствено на юг в определени участъци се срещат ливадни почви, върху които се развива земеделие. Финландия е страна на горите – покриват цели 70% от площта ѝ. Преобладават иглолистните гори (ела, бор), а на югозапад се срещат и широколистни. Те са главното богатство и основа на икономиката на страната. Тук основен принцип е „Отсечеш ли дърво, посади две“, като дори стопанинът в собствения си двор иска разрешение, за да отсече дърво от общинските власти. Финландците са много чувствителни по отношение на тяхната природа.