Гръцки цифри

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Гръцките цифри са бройна система използваща буквите от гръцката азбука. Известна е също като йонийска, милетска или александрийска, и в исторически план замества старата атическа бройна система, доминирала в Древна Гърция около 3 век пр.н.е.. В модерния гръцки език тези цифри се използват само за редни числителни, както и в случаи, в които другаде по света се използват римските цифри. За бройните числителни обаче в съвременния гръцки се използват арабските цифри.

Таблица[редактиране | редактиране на кода]

Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност
Greek Alpha classical.svg α на гръцки: Αʹ 1 Greek Iota classical.svg ι на гръцки: Ιʹ 10 Greek Rho classical.svg ρ на гръцки: Ρʹ 100 Greek Sampi 1000.svg & Greek Sampi 1000 (2).svg ͵α на гръцки: ͵Α 1000
Greek Beta classical.svg β на гръцки: Βʹ 2 Greek Kappa classical.svg κ на гръцки: Κʹ 20 Greek Sigma classical.svg σ на гръцки: Σʹ 200 Greek Beta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵β на гръцки: ͵Β 2000
Greek Gamma classical.svg γ на гръцки: Γʹ 3 Greek Lambda classical.svg λ на гръцки: Λʹ 30 Greek Tau classical.svg τ Τʹ 300 Greek Gamma classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵Greek Gamma 02.svg на гръцки: ͵Γ 3000
Greek Delta classical.svg δ на гръцки: Δʹ 4 Greek Mu classical.svg μ на гръцки: Μʹ 40 Greek Upsilon classical.svg υ на гръцки: Υʹ 400 Greek Delta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵Greek Delta classical.svg на гръцки: ͵Δ 4000
Greek Epsilon classical.svg ε на гръцки: Εʹ 5 Greek Nu classical.svg ν на гръцки: Νʹ 50 Greek Phi classical.svg φ на гръцки: Φʹ 500 Greek Epsilon classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵ε на гръцки: ͵Ε 5000
Greek Digamma oblique.svg
Greek Digamma angular.svg
Greek Digamma cursive 02.svg & Greek Digamma cursive 04.svg
Greek Digamma cursive 06.svg & Greek Digamma cursive 07.svg
на гръцки: Ϛʹ
на гръцки: ΣΤʹ
6 Greek Xi classical.svg ξ Ξʹ 60 Greek Chi classical.svg χ на гръцки: Χʹ 600 Greek Digamma angular.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵Greek Digamma cursive 02.svg & ͵Greek Digamma cursive 04.svg
͵Greek Digamma cursive 06.svg & ͵Greek Digamma cursive 07.svg
на гръцки: ͵Ϛ 6000
Greek Zeta classical.svg ζ на гръцки: Ζʹ 7 Greek Omicron classical.svg ο на гръцки: Οʹ 70 Greek Psi classical.svg ψ на гръцки: Ψʹ 700 Greek Zeta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵ζ на гръцки: ͵Z 7000
Greek Eta classical.svg η на гръцки: Ηʹ 8 Greek Pi classical.svg π на гръцки: Πʹ 80 Greek Omega classical.svg ω на гръцки: Ωʹ 800 Greek Eta classical.svgGreek Sampi palaeographic 02.svg ͵η на гръцки: ͵H 8000
Greek Theta classical.svg θ на гръцки: Θʹ 9 Greek Koppa normal.svg
Greek Koppa cursive 01.svg
Greek Koppa cursive 02.svg & Greek Koppa cursive 04.svg
Greek Koppa cursive 03.svg & Greek Koppa cursive 05.svg
на гръцки: Ϟʹ 90 Greek Sampi Ionian.svg
Greek Sampi palaeographic 05.svg & Greek Sampi palaeographic 15.svg
Greek Sampi palaeographic 06.svg & Greek Sampi palaeographic 09.svg
Greek Sampi palaeographic 03.svg & Greek Sampi palaeographic 07.svg
Greek Sampi palaeographic 08.svg
Greek Sampi palaeographic 10.svg & Greek Sampi palaeographic 11.svg
Greek Sampi palaeographic 14.svg & Greek Sampi palaeographic 13.svg
Sampi.svg
на гръцки: Ϡʹ 900 Greek Sampi 9000.svg ͵θ на гръцки: ͵Θ 9000
  • Алтернативно, подсекциите на ръкописите понякога са номерерирани с малки букви {αʹ. βʹ. γʹ. δʹ. εʹ. ϛʹ. ζʹ. ηʹ. θʹ.}
  • В древния гръцки се използва мириадска нотация за числа по-големи от 9999, например ͵εωοεʹ за 1 755 875.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]