Гръцки цифри

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Гръцките цифри са бройна система използваща буквите от гръцката азбука. Известна е също като йонийска, милетска или александрийска, и в исторически план замества старата атическа бройна система, доминирала в Древна Гърция около 3 век пр.н.е.. В модерния гръцки език тези цифри се използват само за редни числителни, както и в случаи, в които другаде по света се използват римските цифри. За бройните числителни обаче в съвременния гръцки се използват арабските цифри.

Таблица[редактиране | редактиране на кода]

Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност Древно Византийско Съвременно Стойност
α на гръцки: Αʹ 1 ι на гръцки: Ιʹ 10 ρ на гръцки: Ρʹ 100 & ͵α на гръцки: ͵Α 1000
β на гръцки: Βʹ 2 κ на гръцки: Κʹ 20 σ на гръцки: Σʹ 200 ͵β на гръцки: ͵Β 2000
γ на гръцки: Γʹ 3 λ на гръцки: Λʹ 30 τ Τʹ 300 ͵ на гръцки: ͵Γ 3000
δ на гръцки: Δʹ 4 μ на гръцки: Μʹ 40 υ на гръцки: Υʹ 400 ͵ на гръцки: ͵Δ 4000
ε на гръцки: Εʹ 5 ν на гръцки: Νʹ 50 φ на гръцки: Φʹ 500 ͵ε на гръцки: ͵Ε 5000

&
&
на гръцки: Ϛʹ
на гръцки: ΣΤʹ
6 ξ Ξʹ 60 χ на гръцки: Χʹ 600 ͵ & ͵
͵ & ͵
на гръцки: ͵Ϛ 6000
ζ на гръцки: Ζʹ 7 ο на гръцки: Οʹ 70 ψ на гръцки: Ψʹ 700 ͵ζ на гръцки: ͵Z 7000
η на гръцки: Ηʹ 8 π на гръцки: Πʹ 80 ω на гръцки: Ωʹ 800 ͵η на гръцки: ͵H 8000
θ на гръцки: Θʹ 9
&
&
на гръцки: Ϟʹ 90
&
&
&

&
&
на гръцки: Ϡʹ 900 ͵θ на гръцки: ͵Θ 9000
  • Алтернативно, подсекциите на ръкописите понякога са номерерирани с малки букви {αʹ. βʹ. γʹ. δʹ. εʹ. ϛʹ. ζʹ. ηʹ. θʹ.}
  • В древния гръцки се използва мириадска нотация за числа по-големи от 9999, например ͵εωοεʹ за 1 755 875.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]