Данни за демографските показатели на България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази статия представя в обобщен вид, таблично и графично, данните за демографските показатели на българското население.

Данни за раждаемостта, смъртността и естествения прираст[редактиране | редактиране на кода]

Година Раждаемост[1][2] Смъртност[3] Естествен прираст[4]
1900 (42,2‰) (22,5‰) (+19,7‰)
1925[5] 196 312 души
1934 (30,1‰) (14,1‰) (+16,0‰)
1939 134 833 души (21,4‰) 84 150 души (13,4‰) +50 683 души (+8,0‰)
1946 (25,6‰) (13,7‰) (+11,9‰)
1950[6] (25,2‰) +108 437 души
1964 (7,9‰)
1970 138 745 души (16,3‰) 77 095 души (9,1‰) +61 650 души (+7,2‰)
1980 128 190 души (14,5‰) 97 950 души (11,1%) +30 240 души (+3,4%)
1981 124 372 души (14,0‰) 95 441 души (10,7%) +28 931 души (+3,3%)
1982 124 166 души (13,9‰) 100 293 души (11,2%) + 23 873 души (+2,7%)
1983 122 993 души (13,7‰) 102 182 души (11,4%) +20 811 души (+2,3%)
1984 122 303 души (13,6‰) 101 419 души (11,3%) +20 884 души (+2,3%)
1985 118 955 души (13,3‰) 107 485 души (12,0‰) +11 470 души (+1,3‰)
1986 120 078 души (13,4‰) 104 039 души (11,6‰) +16 039 души (+1,8‰)
1987 116 672 души (13,0‰) 107 213 души (12,0‰) +9459 души (+1,0‰)
1988 117 440 души (13,1‰) 107 385 души (12,0‰) +10 055 души (+1,1‰)
1989 112 289 души (12,6‰) 106 902 души (12,0‰) +5387 души (+0,6‰)
1990[7] 105 180 души (12,1‰) 108 608 души (12,5‰) -3428 души (-0,4‰)
1991 95 910 души (11,1‰) 110 423 души (12,8‰) -14 513 души (-1,7‰)
1992 89 134 души (10,4‰) 107 998 души (12,6‰) -18 864 души (-2,3‰)
1993 84 400 души (10,0‰) 109 540 души (12,9‰) -25 140 души (-2,9‰)
1994 79 442 души (9,4‰) 111 787 души (13,2‰) -32 345 души (-3,8‰)
1995 71 967 души (8,6‰) 114 670 души (13,6‰) -42 703 души (-5,0‰)
1996 72 188 души (8,6‰) 117 056 души (14,0‰) -44 868 души (-5,4‰)
1997[8] 64 125 души (7,7‰) 121 861 души (14,7‰) -57 736 души (-7,0‰)
1998 65 361 души (7,9‰) 118 190 души (14,3‰) -52 829 души (-6,4‰)
1999 72 291 души (8,8‰) 111 786 души (13,6‰) -39 495 души (-4,8‰)
2000 73 679 души (9,0‰) 115 087 души (14,1‰) -41 408 души (-5,1‰)
2001 68 180 души (8,6‰) 112 368 души (14,2‰) -44 188 души (-5,6‰)
2002 66 499 души (8,5‰) 112 617 души (14,3‰) -46 118 души (-5,8‰)
2003[9] 67 359 души (8,6‰) 111 927 души (14,3‰) -44 568 души (-5,7‰)
2004 69 886 души (9,0‰) 110 110 души (14,2‰) -40 224 души (-5,2‰)
2005[10] 71 075 души (9,2‰) 113 374 души (14,6‰) -42 299 души (-5,4‰)
2006[11] 73 978 души (9,6‰) 113 438 души (14,7‰) -39 460 души (-5,1‰)
2007[12] 75 349 души (9,8‰) 113 004 души (14,8‰) -37 655 души (-5,0‰)
2008[13] 77 712 души (10,2‰) 110 523 души (14,5‰) -32 811 души (-4,3‰)
2009[14] 80 956 души (10,7‰) 108 068 души (14,2‰) -27 112 души (-3,5‰)[15]
2010 75 513 души (10,0‰) 110 165 души (14,6‰) -34 652 души (-4,6‰) [16]
2011 70 846 души (9,6‰) 108 258 души (14,7‰) -37 412 души (-5,1‰)
2012 69 678 души (9,5‰) 109 281 души (15,0‰) -39 603 души (-5,4‰)
2013 66 578 души (9,2‰) 104 345 души (14,4‰) -37 767 души (-5,2‰)
2014 67 585 души (9,4‰) 108 952 души (15,1‰) -41 367 души (-5,7‰)
2015 65 950 души (9,2‰) 110 117 души (15,3‰) -44 167 души (-6,1‰)
2016 64 984 души (9,1‰) 107 580 души (15,1‰) -42 596 души (-6,0‰)

Характеристики на раждаемостта[редактиране | редактиране на кода]

Дял на живородените бебета
Година Живородени Момчета Момичета В градовете В селата
1970 79 809 58 936
1980 86 664 41 526
1990 73 940 31 240
1995 50 405 21 562
2000 52 789 20 890
2003 67 359 (99,2%) 34 670 32 689 48 597 18 762
2004 69 886 (99,2%) 36 026 33 860 50 390 19 496
2005[17] 71 075 (99,2%) 36 478 34 597 52 280 18 795
2006 73 978 (99,3%) 38 108 35 870 55 043 18 935
2007[18] 75 349 (99,3%) 38 822 36 527 56 257 19 092
2008 77 712 (99,3%) 39 986 37 726 58 367 19 345
2009[19] 80 956 (99,2%) 41 312 39 644 61 088 20 484
2010 75 513 (99,2%) 38 836 36 677 57 077 18 436
Извънбрачни раждания
Година 1990 1995 2000 2001 2003 2005 2006 2009[20] 2010
Процент 12,4% 25,8% 38,4% 42,0% 46,1% 49,0% 50,8% 53,4% 54,1%
Тотален коефициент на плодовитост
Година Година Година Година Година
1960 2,31 1970 2,17 1980 2,05 1990 1,81 2000 1,30
1961 2,29 1971 2,10 1981 2,01 1991 1,65 2001 1,24
1962 2,24 1972 2,03 1982 2,02 1992 1,54 2002 1,21
1963 2,21 1973 2,15 1983 2,00 1993 1,45 2003 1,23
1964 2,19 1974 2,29 1984 1,99 1994 1,37 2004 1,29
1965 2,09 1975 2,23 1985 1,95 1995 1,23 2005 1,32
1966 2,03 1976 2,24 1986 1,99 1996 1,24 2006 1,38
1967 2,02 1977 2,20 1987 1,96 1997 1,09 2007 1,42
1968 2,27 1978 2,15 1988 1,97 1998 1,11 2008 1,48
1969 2,27 1979 2,15 1989 1,90 1999 1,23 2009 1,57
ТКП в града и селото
Година Град Село
2001 1,15 1,55
2002 1,13 1,50
2003 1,15 1,52
2004 1,19 1,61
2005 1,24 1,56
2006 1,31 1,6
2007 1,35 1,62
2008 1,42 1,65
2009 1,49 1,77
2010 1,43 1,64
Граждански бракове и разводи
Година Бракове Разводи
2004 31 038
2005[21] 33 501 14 676
2006[22] 32 045 14 828
2007[23] 32 773 16 300
2008[24] 27 722 14 104
2009[25][26] 25 923 11 662
2010 24 286 11 012

Данни за миграциите и механичния прираст[редактиране | редактиране на кода]

Механичен прираст[27]
Година Заселени
в страната
Изселени
от страната
Прираст
2007 1561 души 2958 души -1397 души
2008 1231 души 2112 души -876 души
2009 3310 души 19 039 души -15 729 души
2010 3518 души 27 708 души -24 190 души
2011 4722 души 9517 души -4795 души

Данни за общия прираст[редактиране | редактиране на кода]

Прираст на населението
Година Естествен прираст Механичен прираст Общ прираст
2007 -37 655 души -1397 души -39 052 души
2008 -32 811 души -876 души -33 687 души
2009 -27 112 души -15 729 души -42 841 души
2010 -34 652 души -24 190 души -58 842 души
2011 -37 412 души -4795 души -42 207 души

Данни за възрастовия състав[редактиране | редактиране на кода]

Възрастова структура на населението
Година Под трудоспособна възраст (0 – 17 г.) В трудоспособна възраст (18 – 64 г.) Над трудоспособна възраст (65 г. и повече)
1990 21,6% 55,5% 22,9%
1995 19,1% 56,6% 24,3%
2000 16,8% 58,3% 24,9%
2001 16,3% 5 382 804 души (59,2%)[28] 24,5%
2002 15,9% 60,1% 24,0%
2003[29] 1 210 000 души (15,5%) 4 747 000 души (60,8%) 1 845 000 души (23,7%)
2004[30] 1 174 000 души (15,1%) 4 782 000 души (61,6%) 1 805 000 души (23,3%)
2005[31] 1 143 000 души (14,8%) 4 814 000 души (62,4%) 1 762 000 души (22,8%)
2006[32] 1 120 000 души (14,6%) 62,8% 1 740 000 души (22,6%)

[33]

2007[34] 1 106 000 души (14,5%) 4 817 000 души (63,0%) 1 717 000 души (22,5%)
2008[35] 1 100 000 души (14,5%) 4 806 000 души (63,2%) 1 701 000 души (22,3%)
2009[36] 1 099 000 души (14,5%) 4 773 900 души (63,1%) 1 690 700 души (22,4%)
2011[37] 1 172 208 души (16,0%) 4 789 967 души (65,1%) 1 389 059 души (18,9%)

Данни за степента на урбанизация[редактиране | редактиране на кода]

Градско и селско население[38]
Година Градско население (%) Селско население (%)
1887 593 547 души 18,8 2 560 828 души 81,2
1892 652 328 души 19,7 2 658 385 души 80,3
1900 742 435 души 19,83 3 001 848 души 80,17
1910 829 522 души 19,13 3 507 991 души 80,87
1920 966 375 души 19,94 3 880 596 души 80,06
1934 1 302 551 души 21,43 4 775 388 души 78,57
1946 1 735 188 души 24,68 5 294 161 души 75,32
1956 2 556 071 души 33,57 5 057 638 души 66,43
1965 3 822 824 души 46,46 4 405 042 души 53,54
1975 5 061 087 души 57,99 3 666 684 души 42,01
1985 5 799 939 души 64,81 3 148 710 души 35,19
1992 5 704 552 души 67,21 2 782 765 души 32,79
2001 5 474 534 души 68,98 2 454 367 души 31,02
2011 5 339 001 души 72,5 2 025 569 души 27,5

Данни за образователния статус[редактиране | редактиране на кода]

Образование[39]
Висше – души,
% от възрастното население
Средно – души,
% от възрастното население
Основно и по-ниско – души
(вкл. неграмотни)
% от възрастното население
Неграмотни – души,
% от възрастното население
1 348 700,
19,6%
2 990 400,
43,4%
2 548 360,
37%
112 778,
1,7%
(11,8% от циганите, 4,7% от турците и 0,5% от българите)

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. www.otzvuk.com
 2. www.capital.bg
 3. de-zorata.de
 4. zachevane.dir.bg, архив на оригинала от 4 март 2016, https://web.archive.org/web/20160304231037/http://zachevane.dir.bg/_wm/pbasic/?df=186&GDirId=e7c5336cb3f071d24f4df33983b19078, посетен на 2012-09-03 
 5. www.ndt1.com, архив на оригинала от 4 февруари 2017, https://web.archive.org/web/20170204011357/http://www.ndt1.com/article.php/20080625151228819, посетен на 2012-09-03 
 6. nslatinski.org
 7. www.kaminata.net[неработеща препратка]
 8. www.nessebar-news.com
 9. www.zachatie.org
 10. www.club.bg[неработеща препратка]
 11. www.bgstuff.net
 12. www.kvostava.us[неработеща препратка]
 13. www.bg-mamma.com, архив на оригинала от 14 декември 2010, https://web.archive.org/web/20101214013252/http://bg-mamma.com/actuals/full/1431, посетен на 2012-09-03 
 14. www.epochtimes-bg.com[неработеща препратка]
 15. frognews.bg
 16. www.nsi.bg
 17. www1.dariknews.bg, архив на оригинала от 17 юни 2012, https://web.archive.org/web/20120617123146/http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=66403, посетен на 2012-09-03 
 18. www.bourgas.org[неработеща препратка]
 19. news.data.bg, архив на оригинала от 19 март 2012, https://web.archive.org/web/20120319002829/http://news.data.bg/4/economics/124416/%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_2009_%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE, посетен на 2021-05-20 
 20. www.trud.bg, архив на оригинала от 7 февруари 2016, https://web.archive.org/web/20160207002953/http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=424839, посетен на 2012-09-03 
 21. opinions.bpost.bg[неработеща препратка]
 22. www.bgben.co.uk[неработеща препратка]
 23. www.mediapool.bg
 24. society.actualno.com, архив на оригинала от 15 юни 2012, https://web.archive.org/web/20120615163142/http://society.actualno.com/news_228947.html, посетен на 2012-09-03 
 25. novini.dir.bg, архив на оригинала от 30 март 2010, https://web.archive.org/web/20100330040737/http://novini.dir.bg/2010/03/24/news6083801.html, посетен на 2012-09-03 
 26. www.focus-news.net
 27. www.nsi.bg
 28. zdravexxi.zdrave.net, архив на оригинала от 26 април 2012, https://web.archive.org/web/20120426212053/http://zdravexxi.zdrave.net/conference2006%5F12/?page_id=7D0, посетен на 2012-09-03 
 29. www.econ.bg
 30. www.econ.bg
 31. www.socialniprava.info, архив на оригинала от 14 ноември 2008, https://web.archive.org/web/20081114081213/http://www.socialniprava.info/article1479.html, посетен на 2012-09-03 
 32. www.nccedi.government.bg, архив на оригинала от 15 юни 2012, https://web.archive.org/web/20120615151221/http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=73&id=511, посетен на 2012-09-03 
 33. www.dnevnik.bg
 34. www.dnevnik.bg
 35. money.ibox.bg
 36. www.moitepari.bg
 37. www.nsi.bg
 38. epis.bg
 39. НСИ преброяване 2011