Брак

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Scales of justice
Встъпване в брак

Предбрачен договор · Брак
Граждански брак
Еднополов брак

Правни положения
със силата на брак

Съжителство · Граждански съюз
Домашно партньорство
Фактическо съжителство

Разпадане на брака

Анулиране · Развод · Издръжка
Недействителен брак

Въпроси касаещи децата

Родителски права · Легитимност
Осиновяване · Правна защита
Насърчаване
Родителска отговорност
Жителство · Попечителство
Родителска подкрепа

Свързани теми

Домашно насилие · Малтретиране
Сексуално насилие върху деца Инцест
Брак на непълнолетни

При различни законодателства

Брак · Анулиране · Развод

Бракът е обществен съюз или юридически договор между личности, създаващ отношения на родство. Той е институция, в която междуличностните взаимоотношения, обикновено от емоционален и сексуален характер, се съчетават с юридически ангажименти и с други обществени, стопански и религиозни връзки между участващите лица. Съществува разнообразие на формите на брака, съществували в различни исторически периоди и при различни култури. В повечето случаи бракът трябва да бъде признат от обществена институция (държава, религиозна или друга общност), а често това става и със специална церемония (сватба).[1]

В правото[редактиране | редактиране на кода]

Подписване

В правото също като брачен съюз. Редът за сключване на брак и произтичащите от него правни последствия варират значително в различните страни и дори между различни обществени групи в една и съща страна.[2] Те са предмет на брачното право, дял на по-общото семейно право. Сред основните юридически последствия на брака в повечето страни са солидарната отговорност на съпрузите за задължения, установяването на общност на собствеността на съпрузите, създаването на родство по съребрена линия между семействата на съпрузите.

Традиционно в християнския свят сключването на брак е извършвано от църковните институции (църковен брак), но след 16 век в много страни се утвърждава и гражданският брак, регистриран от държавната администрация. В много юрисдикции двете форми имат еднакъв правен статус, а в други, например в България, правни последствия има само гражданския брак.

Според чл. 46 на българската конституция, бракът е доброволен съюз между мъж и жена, и за законен се признава само гражданският брак.

В религията[редактиране | редактиране на кода]

Християнство[редактиране | редактиране на кода]

Християнски брак в Япония
Гравюрана от 15 век на брачна церемония в Германия

Християните смятат брака за Божи дар, но различните клонове на християнството го интерпретират по различен начин – като тайнство, свещена институция, или като договор, споразумение.[3] От самото възникване на Църквата въпросите на брака са основни в правната и богословска литература,[4] като в основата на християнската традиция в тази област е учението на самия Исус Христос и текстовете на апостол Павел.[5]

В литургичните църкви (Православна, Римокатолическа, Англиканска) бракът се разглежда „свето венчание“, свещено тайнство, което представлява израз на Божествената благодат. В западния ритуал тайнството се извършва от самите съпруг и съпруга, а присъстващият епископ, свещеник или дякон само служат за свидетели на съюза им и ги благославят. В източния ритуал тайнството трябва да се извърши от епископ или свещеник. Докато Англиканската и Православната църква допускат развод при определени условия, католицизмът напълно го отхвърля и допуска повторен брак само при обявяване при изключителни обстоятелства на предходния брак за недействителен.[6]

Повечето протестантски църкви не разглеждат брака като свещено тайнство, смятайки го за светска, а не за религиозна институция. В същото време те го разглеждат като договорно споразумение между съпрузите пред лицето на бога и го поощряват като прослава на Бог чрез демонстриране на любов към света. Макар че разводът не се поощрява и от протестантските църкви, повечето от тях допускат развод и повторен брак.

Ислям[редактиране | редактиране на кода]

За разлика от християнството, ислямът разрешава многоженството, като поставя ограничението съпругът да има най-много четири жени едновременно, при условие, че поделя времето и собствеността си поравно между тях. За сключването на брака е необходимо съгласието както на булката, така и нейния настойник.

От гледна точка на Шариата, минималните задължения в мюсюлманския брак са съпругът да осигурява ежедневните разноски на съпругата (жилище, облекло, храна), а съпругата да отглежда децата им в духа на исляма. Останалите права и отговорности се уговарят между съпрузите и могат да бъдат включени в сключван преди самия брак договор.

Бракът трябва да бъде сключен в присъствието на поне двама надеждни свидетели със съгласието на бъдещите съпрузи и на настойника на булката. За тази цел е достатъчно да се произнесе определена религиозна формула в присъствието на духовник, след което бракът може да бъде консумиран. Сватбеното тържество може да се проведе дни или месеци по-късно, когато двойката и семействата им решат да обявят брака пред по-широк кръг хора.[7][8][9]

Индуизъм[редактиране | редактиране на кода]

Сикхизъм[редактиране | редактиране на кода]

Юдаизъм[редактиране | редактиране на кода]

Юдаизмът разглежда брака като най-желана форма на жизнен статус на човека и вижда в него институция създадена от Бог още от времето на Сътворението. Според Библията цел на брака е взаимопомощта между мъжът и жената (Бит. 2:18), тяхната физическа близост (Бит. 2:24) и продължението и увеличаването на числеността на човешкия род (Бит. 1:28).

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Eleanor, Schick. Navajo Wedding Day: A Dine Marriage Ceremony. Cavendish Children's Books, 1999. ISBN 0761450319.
  2. Leach, Edmund. Marriage, Family, and Residence. The Natural History Press, 1968. ISBN 1121644708.
  3. Marriage and weddings. // BBC, 2009. Посетен на 12 август 2010.
  4. Batey, Richard. New Testament nuptial imagery. Brill Archive, 1971. с. 1.
  5. Witte Jr., John. From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition. Westminster John Knox Press, 1997. ISBN 0664255434. с. 39–40.
  6. Christianity: marriage and divorce. // GCSE Bitesize. BBC, 2010. Посетен на 12 август 2010.
  7. The method of pronouncing the marriage formula. // sistani.org, 2010. Посетен на 6 септември 2010.
  8. Marriage formula. // sistani.org, 2010. Посетен на 6 септември 2010.
  9. Conditions of pronouncing Nikah. // sistani.org, 2010. Посетен на 6 септември 2010.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Християнство и брак

Будизъм и брак