Димитър Въндев

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Димитър Въндев
български математик
Роден
Починал
София, България

Образование Санктпетербургски държавен университет
Научна дейност
Област Математика

Димитър Любомиров Въндев (4 април 1945 – 26 септември 2004) е български математик, специалист по теория на вероятностите и статистика[1].

Завършва математика (математическа статистика) в Ленинградския държавен университет (ЛДУ) през 1968 г. След едногодишно прекъсване продължава редовна аспирантура и през 1973 г. защитава в ЛДУ докторска теза (PhD).

След дипломирането си започва работа в Математически институт (сега ИМИ) на БАН. Продължава работа в Математическия институт (вече Институт по математика и механика в рамките на Единния център за наука и подготовка на кадри по математика и механика) и след завършване на аспирантурата (докторантурата) си. През 1979 година се хабилитира и оглавява новосъздадената Лаборатория по компютърна стохастика (ЛКС) в Института на БАН. В ЛКС, под негово ръководство, се решават множество задачи за статистически анализ на данни от различни области на знанието и се създава уникален статистически софтуер (StatLab[2], MStat, TStat) за персонални компютри.

Съвместно със сектор „Вероятности и статистика“ в Лабораторията се обучават специализантите (магистри) и аспирантите (докторанти) в областта на стохастиката (теория на вероятностите и математическа статистика). Под научното ръководство на Димитър Въндев се подготвят и успешно защититават над дузина докторски тези и многобройни дипломни работи дори и след разделянето на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийски университет и ИМИ на БАН. За да подпомогне обезлюдената катедра „Вероятности и статистика“ Въндев се премества официално във ФМИ от 1 ноември 1995 г. Той е ръководител на катедрата от 1998 г. до обединението ѝ със сродната катедра „Изследване на операциите“ в края на 1999 г. В обединената катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“ (ВОИС) той продължава да ръководи направлението „Вероятности и статистика“. Димитър Въндев е заместник-декан на ФМИ от 10 май 1999 г. до смъртта си през 2004 г. С неговото активно участие се подготвят учебните програми за специалността „Приложна математика“ и магистърските програми „Математическо моделиране в икономиката“ и „Вероятности и статистика“ (2004/2005 уч. година).

Научните му интереси са в областта на приложната статистика, статистическите алгоритми и софтуер[3], теория на мярката, робастната статистика[4], образованието по стохастика[5].

Димитър Въндев е в ръководството на Националния семинар по стохастика към Съюза на математиците в България (СМБ). Основател на Българското статистическо дружество (1991) и първи секретар, последователно подпредседател и председател. Заемал е и поста заместник-председател на Сдружението на статистиците в България.

Въндев взема дейно участие в предварителната организация и регулярното провеждане на традиционната Международна лятна школа по теория на вероятностите и математическа статистика, както и семинара по Статистически анализ на данни.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. mmib.math.bas.bg
  2. Въндев, Д. & Матеев, Пл. (1987) Статистика с ПРАВЕЦ-82. София: Наука и изкуство
  3. store.fmi.uni-sofia.bg
  4. store.fmi.uni-sofia.bg
  5. store.fmi.uni-sofia.bg

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Биографии“         Портал „Биографии          Портал „България“         Портал „България          Портал „Статистика“         Портал „Статистика