Икономически университет - Варна

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Икономически университет
University of Economics – Varna
Università Economia Varna.jpg
Главната сграда
Девиз „С академични традиции в бъдещето“
Основаване 14 май 1920 г.
Вид Държавен
Ректор проф. д-р Пламен Илиев
Местоположение Варна, България
Уебсайт www.ue-varna.bg
Map of Varna center.png
43.209° с. ш. 27.9235° и. д.
Местоположение във Варна

Икономическият университет (съкр. ИУ или ИУВ) е висше училище във Варна, България.

В своята 96-годишна история университетът е подготвил над 120 хиляди икономисти, включително чужди граждани от над 60 страни. Днес в него се обучават близо 12 700 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Сертифициран е по ISO 9001:2008.

В ОКС „бакалавър“ ИУ предлага избор между 22 акредитирани специалности от 4 професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ и „Информатика и компютърни науки“. Предлаганите специалности са в редовна и дистанционна форма на обучение.

В ОКС „магистър“ учебният процес се реализира в 31 магистърски специалности в 3 форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.

В Колежа по туризъм към ИУ се осъществява обучение в ОКС „професионален бакалавър по туризъм“ в 4 специалности и срок на обучение 3 години.

История[редактиране | редактиране на кода]

Идеята за създаване на висше търговско училище е плод на стопанския и културния подем, характерен за края на първото десетилетие на миналия век, и на нарасналата необходимост от стопанско образование. В началото на ХХ в. Варна се утвърждава като един от основните търговски центрове на България. През 1911 г. ръководителите на Варненската търговско-индустриална камара обмислят възможността да се създаде Висше търговско училище, но избухналата война забавя осъществяването на тази идея. Решение за създаването му се взема през 1914 г. на ХХI сесия на Търговско-индустриалната камара.

Отпуснати са средства за бъдещия университет, но откриването му става на 14 май 1920 г. след решение на ХХV сесия на Варненската търговско-индустриална камара. На тази дата се поставя началото на българското висше икономическо образование.

Ръководството на училището се поверява на Върховен училищен съвет. Първият ректор на Висшето търговско училище е радетелят за неговото създаване проф. Цани Калянджиев. Първите преподаватели във Висшето търговско училище са творчески личности, интелектуалци, които стават посредници между европейското културно пространство и едва прохождащата българска стопанска интелигенция. Те идват от Русия, Париж, Будапеща, специализирали са в Берлин, Лайпциг и Мюнхен, Виена, Падуа, Женева, Прага. Първият правилник, първите учебни планове и първите учебни програми на Висшето търговско училище са съставени по аналогична нормативна материя на Берлинското висше търговско училище, което има репутацията на най-модерното за времето си в цяла Европа.

До 1925 г. училището е с двегодишен курс на обучение, каквато е практиката и в повечето висши икономически училища в Европа. От учебната 1925/26 до 1936/37 уч. г. то е с тригодишен курс на обучение, а от 1937/38 уч. г. е вече с четиригодишен курс на обучение.

През своето съществуване сменя няколко пъти името си. От основаването му до 1938 г. официалното му име е Висше търговско училище (наричано също Търговска академия). От 1938 до 1945 г. се казва Висше училище за стопански и социални науки, а от 1945 г. е Варненски държавен университет „Свети Кирил Славянобългарски“. През 1953 г. той е преименуван на Висш институт за народно стопанство, като от 1963 до 1990 г. носи също името на Димитър Благоев. През 1990 г. с решение на Общото събрание на висшето училище то е преименувано на Икономически университет, което е утвърдено от Народното събрание (ДВ, бр. 68/01.08.1995) през 1995 г.

През учебната 2014/2015 г. ИУ чества 100-годишнината от построяването на сградата на университета и 95-годишната си история като образователна институция.

Учебна структура[редактиране | редактиране на кода]

Финансово-счетоводен факултет[редактиране | редактиране на кода]

Катедри:

 • Счетоводна отчетност
 • Финанси
 • Обща икономическа теория
 • Правни науки

Стопански факултет[редактиране | редактиране на кода]

Катедри:

 • Икономика и управление на строителството
 • Индустриален бизнес
 • Икономика и управление на търговията
 • Стокознание
 • Аграрна икономика

Факултет „Информатика“[редактиране | редактиране на кода]

Катедри:

 • Информатика
 • Статистика и приложна математика
 • Физическо възпитание и спорт

Факултет „Управление“[редактиране | редактиране на кода]

Катедри:

 • Управление и администрация
 • Маркетинг
 • Икономика и организация на туризма
 • Международни икономически отношения
 • Социални и хуманитарни науки

Департамент „Езиково обучение“[редактиране | редактиране на кода]

Катедри:

 • Западноевропейски езици
 • Славянски езици

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

ОКС „Бакалавър“[редактиране | редактиране на кода]

 • Счетоводство и одит
 • Финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Икономика и търговия
 • Бизнес икономика
 • Строителен бизнес и предприемачество
 • Недвижими имоти и инвестиции
 • Маркетинг
 • Международен бизнес /с преподаване на английски език/
 • Бизнес икономика /с преподаване на английски език/
 • Международни икономически отношения
 • Индустриален бизнес и предприемачество
 • Логистика
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Бизнес информационни системи
 • Стокознание
 • Статистически бизнес анализи и прогнозиране
 • Мениджмънт
 • Публична администрация
 • Туризъм
 • Информатика

Предлаганите специалности са в редовна и дистанционна форма с 4-годишен срок на обучение.

ОКС „Магистър“[редактиране | редактиране на кода]

 • Счетоводство и контрол
 • Публични финанси
 • Банков мениджмънт
 • Корпоративни финанси
 • Корпоративен бизнес и управление
 • Глобален търговски бизнес
 • Строително предприемачество
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Аграрен бизнес
 • Бизнес консултиране
 • Качество и експертиза на стоките
 • Управление на продажбите и мърчандайзинг
 • Реклама и медийни комуникации
 • Корпоративен маркетинг
 • Комуникации и бизнес развитие
 • Communications and Business Development /на английски език/
 • Комуникации и бизнес развитие /на руски език/
 • Пазари и технологични иновации
 • Markets and Technological Innovations / на английски език/
 • Рынки и технологичные инновации /на руски език/
 • Международен бизнес
 • Бизнес икономика
 • Бизнес информационни системи
 • ИТ иновации в бизнеса
 • Бизнес статистика
 • Логистичен мениджмънт
 • International Business /на английски език/
 • Мениджмънт
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Бизнес администрация
 • Публична администрация
 • Международен туристически бизнес
 • Проектиране на туристически и спортни събития
 • International Tourism /на английски език/
 • Информатика
 • Приложна информатика

Предлаганите специалности са в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. За завършилите същата специалност (СС) и за завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в направление „Стопански науки и управление“ (СНУ) продължителността на обучение е 2 семестъра. За завършилите в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) и завършилите в „Същото професионално направление“ (СПН) професионални бакалаври продължителността на обучение е 4 семестъра.

Колеж по туризъм[редактиране | редактиране на кода]

Колежът по туризъм при Икономически университет е приемник на първия учебен комплекс по международен туризъм в страната, създаден през 1963 г.

В своята 50-годишна история Колежът по туризъм е подготвил повече от 8300 специалисти в редовна и над 3200 в задочна форма на обучение. Те и днес формират гръбнака на българския туристически бизнес и заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. Много от преподавателите в колежа също са минали през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители на регионални, национални и международни проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика. Колежът подготвя професионални бакалаври (3-годишно обучение, 180 кредита) по специалностите:

 • Мениджмънт на туризма,
 • Мениджмънт на свободното време,
 • Мениджмънт на хотели и ресторанти и
 • Мениджмънт на туризма с преподаване на руски език.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]