Висши училища в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Висшите училища в България функционират въз основа на Закона за висшето образование.

Видове висши училища[редактиране | редактиране на кода]

Те могат да бъдат[1]:

 • университети – със специалности в поне 3 от 4-те основни области на науката (хуманитарни, природни, обществени, технически) за всички образователни степени;
 • специализирани висши училища (академии и др.) – със специалности в основна област на науката, изкуството, физическата култура и военното дело за образователни степени до доктор;
 • самостоятелни колежи – обучение за образователна степен професионален бакалавър.

Несамостоятелни колежи може да има в рамките на структурата на университет или специализирано висше училище, като също провеждат обучение за образователна степен професионален бакалавър.

Народното събрание открива, преобразува, преименува и закрива висшите училища, както и на филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии, а също утвърждава бюджетно финансиране на държавните висши училища. Министерският съвет утвърждава основните насоки на националната политика в сферата на висшето образование, открива, преобразува и закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища. Министърът на образованието и науката е държавният орган за осъществяване на националната политика във висшето образование, като сред функциите му е поддържането на регистър на акредитираните висши училища в страната.

Следва списък на висшите училища в България:

 • акредитирани[2] и
 • неакредитирани; както и на
 • техни обособени структурни звена – филиали, колежи, изнесени (в други населени места) факултети и др.

За училищата без статии са дадени препратки към техните уебсайтове.

Акредитирани висши училища[редактиране | редактиране на кода]

В колона „Основано“ е посочена годината на придобиване на статут на висше училище.

Брои Висше училище Седалище Основано Студенти[3]
1 Аграрен университет Пловдив 1945 3759
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив 1972 897
3 Академия на МВР София 1969 1112
4 Американски университет в България Благоевград 1991 1338
5 Бургаски свободен университет Бургас 1991 4029
6 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Варна, Смолян 1991 11 497
7 Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий“ Велико Търново, Плевен, Враца, София, Пловдив, Добрич 1963 11 867
8 Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ Варна 1942 2138
9 Висше строително училище „Любен Каравелов“ София 1973 1334
10 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ София 1984 2114
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив; Русе, Велико Търново 1992 6860
12 Висше училище по застраховане и финанси София 2002 1171
13 Висше училище по мениджмънт Варна; Добрич, София 1999 738
14 Висше училище по телекомуникации и пощи София 1997 802
15 Военна академия „Георги Раковски“ София 1912 384
16 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Пловдив 2001 2524
17 Европейски политехнически университет Перник 2010 197
18 Икономически университет Варна 1920 12 964
19 Колеж по икономика и администрация Пловдив 2003 1507
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София 2001 1415
21 Колеж по туризъм Благоевград 2003
22 Лесотехнически университет София 1953 2820
23 Медицински университет „Професор доктор Параскев Стоянов“ Варна; Шумен, Сливен, Велико Търново 1961 4543
24 Медицински университет Плевен 1974 1458
25 Медицински университет Пловдив 1945 3963
26 Медицински университет София; Враца, Благоевград 1950 6531
27 Международно висше бизнес училище Ботевград 2002 5783
28 Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ София, Кърджали 1953 2594
29 Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия 1924 2388
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстю Сарафов“ София 1948 540
31 Национална музикална академия „Професор Панчо Владигеров“ София 1921 782
32 Национална спортна академия „Васил Левски“ София 1942 3497
33 Национална художествена академия София 1896 954
34 Нов български университет София 1991 12 379
35 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив,
Смолян, Кърджали
1962 17 825
36 Професионален колеж „Евклид“ София 2005 600
37 Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе, Силистра, Разград 1945 9349
38 Софийски университет „Свети Климент Охридски“ София 1888 23 769
39 Стопанска академия „Димитър Ценов“ Свищов 1936 11 708
40 Театрален колеж „Любен Гройс“ София 1991 39
41 Технически университет Варна, Добрич 1963 6124
42 Технически университет Габрово 1964 3954
43 Технически университет София, Пловдив, Сливен 1953 12 885
44 Тракийски университет Стара Загора, Хасково, Ямбол 1995 5677
45 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 1920 18 400
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия София 1953 4831
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии София 1950 2528
48 Университет по хранителни технологии Пловдив 1953 3182
49 Университет „Професор доктор Асен Златаров“ Бургас 1963 4859
50 Химикотехнологичен и металургичен университет София 1953 2859
51 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен, Добрич 1971 7161
52 Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград 1983 11 986

Висши училища без акредитация[редактиране | редактиране на кода]

Висше училище Седалище Основано Студенти
Висш ислямски институт София 1991
Колеж по туризъм Благоевград 2003 692
Франкофонски институт по администрация и управление София 1996

Обособени структурни звена[редактиране | редактиране на кода]

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Добрич
Долна Митрополия
Кърджали
Ловеч
Плевен
Пловдив
Разград
 • Филиал [16] – на Русенския университет „А. Кънчев“
Русе
 • Медицински колеж [17] – към Медицинския университет, Плевен
 • Филиал – на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив
Силистра
 • Филиал [18] – на Русенския университет „А. Кънчев“
Сливен
Смолян
 • Технически колеж [22] – към Пловдивския университет „П. Хилендарски“
 • Филиал [23] – на Варненския свободен университет „Ч. Храбър“
 • Филиал [24] – на Пловдивския университет „П. Хилендарски“
София
Стара Загора
Хасково
Шумен
Ямбол

Висши училища в проект[редактиране | редактиране на кода]

С решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г. се открива филиал в Сливен на Варненския медицински университет „Проф. П. Стоянов“ (Медицинският колеж на Тракийския университет е бил закрит през 2007 г.)[33]. Ръководството на ВУЗа възнамерява да открие филиали също и в Добрич и Шумен.

Общинският съвет на Видин е подкрепил откриването в града на филиал на Русенския университет „А. Кънчев“[34].

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Закон за висшето образование, чл. 17
 2. Регистър на акредитираните висши училища Архив на оригинала от 2017-02-07 в Wayback Machine., МОН
 3. Справка за броя на обучаваните студенти във висшите училища за учебната 2011/2012
 4. www.tu-varna.bg
 5. rccit.com
 6. tourismcollege-varna.com, архив на оригинала от 12 септември 2008, https://web.archive.org/web/20080912095347/http://www.tourismcollege-varna.com/viewpage.php?page_id=8, посетен на 2008-10-08 
 7. www.mu-varna.bg, архив на оригинала от 16 юни 2006, https://web.archive.org/web/20060616171506/http://www.mu-varna.bg/index.php?topic=koleji, посетен на 2006-12-23 
 8. www.uni-vt.bg // Архивиран от оригинала на 2007-09-27. Посетен на 2006-12-23.
 9. www.mu-sofia.bg, архив на оригинала от 5 юни 2008, https://web.archive.org/web/20080605090524/http://mu-sofia.bg/node/31, посетен на 2008-10-08 
 10. www.tu-varna.bg
 11. www.pk.dobrich.net, архив на оригинала от 6 декември 2006, https://web.archive.org/web/20061206022702/http://www.pk.dobrich.net/, посетен на 2006-10-17 
 12. www.mgu.bg
 13. www.tklovech.org, архив на оригинала от 19 декември 2008, https://web.archive.org/web/20081219115237/http://www.tklovech.org/, посетен на 2008-10-08 
 14. www.mu-pleven.bg
 15. meduniversity-plovdiv.bg
 16. fr.uni-ruse.bg
 17. www.mu-pleven.bg
 18. fs.uni-ruse.bg
 19. www.tu-sliven.com
 20. www.tu-sofia.bg, архив на оригинала от 11 май 2006, https://web.archive.org/web/20060511115031/http://www.tu-sofia.bg/Bul/struktura/IPF-Sliven.htm, посетен на 2006-12-23 
 21. tu-sliven.com
 22. www.pu.acad.bg[неработеща препратка]
 23. www.vfu.bg
 24. www.pu.acad.bg[неработеща препратка]
 25. www.vsu.bg
 26. www.mu-sofia.bg, архив на оригинала от 13 октомври 2008, https://web.archive.org/web/20081013173527/http://mu-sofia.bg/node/32, посетен на 2008-10-08 
 27. www.unwe.acad.bg, архив на оригинала от 18 февруари 2007, https://web.archive.org/web/20070218223419/http://www.unwe.acad.bg/?page_id=6&item=16, посетен на 2006-10-17 
 28. www.vtu.bg, архив на оригинала от 8 ноември 2006, https://web.archive.org/web/20061108205428/http://www.vtu.bg/i_struct_b.html, посетен на 2006-10-17 
 29. www.aubg.bg, архив на оригинала от 16 октомври 2008, https://web.archive.org/web/20081016083401/http://www.aubg.bg/sob/template2.aspx?menu=000&page=4077, посетен на 2008-10-08 
 30. www.uni-sz.bg, архив на оригинала от 2 септември 2006, https://web.archive.org/web/20060902084809/http://www.uni-sz.bg/bgak/index.html, посетен на 2006-10-17 
 31. www.uni-sz.bg, архив на оригинала от 4 февруари 2007, https://web.archive.org/web/20070204041838/http://www.uni-sz.bg/mksz/index.html, посетен на 2006-10-17 
 32. www.unwe.acad.bg, архив на оригинала от 18 февруари 2007, https://web.archive.org/web/20070218223316/http://www.unwe.acad.bg/?page_id=6&subitem=37, посетен на 2006-12-23 
 33. В Сливен се открива филиал на Медицинския университет – Варна – в www.vesti.bg, 30 януари 2013
 34. Варненският медицински университет ще подготвя сестри и акушерки в Сливен (и за Видин) – в www.dnevnik.bg, 30 януари 2013

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]