Висши училища в България

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Висшите училища в България функционират въз основа на Закона за висшето образование.

Видове висши училища[редактиране | редактиране на кода]

Те могат да бъдат[1]:

 • университети – със специалности в поне 3 от 4-те основни области на науката (хуманитарни, природни, обществени, технически) за всички образователни степени;
 • специализирани висши училища (академии и др.) – със специалности в основна област на науката, изкуството, физическата култура и военното дело за образователни степени до доктор;
 • самостоятелни колежи – обучение за образователна степен професионален бакалавър.

Несамостоятелни колежи може да има в рамките на структурата на университет или специализирано висше училище, като също провеждат обучение за образователна степен професионален бакалавър.

Народното събрание открива, преобразува, преименува и закрива висшите училища, както и на филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии, а също утвърждава бюджетно финансиране на държавните висши училища. Министерският съвет утвърждава основните насоки на националната политика в сферата на висшето образование, открива, преобразува и закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища. Министърът на образованието и науката е държавният орган за осъществяване на националната политика във висшето образование, като сред функциите му е поддържането на регистър на акредитираните висши училища в страната.

Следва списък на висшите училища в България:

 • акредитирани[2] и
 • неакредитирани; както и на
 • техни обособени структурни звена – филиали, колежи, изнесени (в други населени места) факултети и др.

За училищата без статии са дадени препратки към техните уебсайтове.

Акредитирани висши училища[редактиране | редактиране на кода]

В колона „Основано“ е посочена годината на придобиване на статут на висше училище.

Брои Висше училище Седалище Основано Студенти[3]
1 Аграрен университет Пловдив 1945 &&&&&&&&&&&03759.&&&&&03759
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив 1972 &&&&&&&&&&&&0897.&&&&&0897
3 Академия на МВР София 1969 &&&&&&&&&&&01112.&&&&&01112
4 Американски университет в България Благоевград 1991 &&&&&&&&&&&01338.&&&&&01338
5 Бургаски свободен университет Бургас 1991 &&&&&&&&&&&04029.&&&&&04029
6 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Варна, Смолян 1991 &&&&&&&&&&011497.&&&&&011 497
7 Великотърновски университет „Свети свети Кирил и Методий“ Велико Търново, Плевен, Враца, София, Пловдив, Добрич 1963 &&&&&&&&&&011867.&&&&&011 867
8 Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ Варна 1942 &&&&&&&&&&&02138.&&&&&02138
9 Висше строително училище „Любен Каравелов“ София 1973 &&&&&&&&&&&01334.&&&&&01334
10 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ София 1984 &&&&&&&&&&&02114.&&&&&02114
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив; Русе, Велико Търново 1992 &&&&&&&&&&&06860.&&&&&06860
12 Висше училище по застраховане и финанси София 2002 &&&&&&&&&&&01171.&&&&&01171
13 Висше училище по мениджмънт Варна; Добрич, София 1999 &&&&&&&&&&&&0738.&&&&&0738
14 Висше училище по телекомуникации и пощи София 1997 &&&&&&&&&&&&0802.&&&&&0802
15 Военна академия „Георги Раковски“ София 1912 &&&&&&&&&&&&0384.&&&&&0384
16 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Пловдив 2001 &&&&&&&&&&&02524.&&&&&02524
17 Европейски политехнически университет Перник 2010 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&&0197
18 Икономически университет Варна 1920 &&&&&&&&&&012964.&&&&&012 964
19 Колеж по икономика и администрация Пловдив 2003 &&&&&&&&&&&01507.&&&&&01507
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София 2001 &&&&&&&&&&&01415.&&&&&01415
21 Колеж по туризъм Благоевград 2003
22 Лесотехнически университет София 1953 &&&&&&&&&&&02820.&&&&&02820
23 Медицински университет „Професор доктор Параскев Стоянов“ Варна; Шумен, Сливен, Велико Търново 1961 &&&&&&&&&&&04543.&&&&&04543
24 Медицински университет Плевен 1974 &&&&&&&&&&&01458.&&&&&01458
25 Медицински университет Пловдив 1945 &&&&&&&&&&&03963.&&&&&03963
26 Медицински университет София; Враца, Благоевград 1950 &&&&&&&&&&&06531.&&&&&06531
27 Международно висше бизнес училище Ботевград 2002 &&&&&&&&&&&05783.&&&&&05783
28 Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ София, Кърджали 1953 &&&&&&&&&&&02594.&&&&&02594
29 Национален военен университет „Васил Левски“ Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия 1924 &&&&&&&&&&&02388.&&&&&02388
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстю Сарафов“ София 1948 &&&&&&&&&&&&0540.&&&&&0540
31 Национална музикална академия „Професор Панчо Владигеров“ София 1921 &&&&&&&&&&&&0782.&&&&&0782
32 Национална спортна академия „Васил Левски“ София 1942 &&&&&&&&&&&03497.&&&&&03497
33 Национална художествена академия София 1896 &&&&&&&&&&&&0954.&&&&&0954
34 Нов български университет София 1991 &&&&&&&&&&012379.&&&&&012 379
35 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив,
Смолян, Кърджали
1962 &&&&&&&&&&017825.&&&&&017 825
36 Професионален колеж „Евклид“ София 2005 &&&&&&&&&&&&0600.&&&&&0600
37 Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе, Силистра, Разград 1945 &&&&&&&&&&&09349.&&&&&09349
38 Софийски университет „Свети Климент Охридски“ София 1888 &&&&&&&&&&023769.&&&&&023 769
39 Стопанска академия „Димитър Ценов“ Свищов 1936 &&&&&&&&&&011708.&&&&&011 708
40 Театрален колеж „Любен Гройс“ София 1991 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039
41 Технически университет Варна, Добрич 1963 &&&&&&&&&&&06124.&&&&&06124
42 Технически университет Габрово 1964 &&&&&&&&&&&03954.&&&&&03954
43 Технически университет София, Пловдив, Сливен 1953 &&&&&&&&&&012885.&&&&&012 885
44 Тракийски университет Стара Загора, Хасково, Ямбол 1995 &&&&&&&&&&&05677.&&&&&05677
45 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 1920 &&&&&&&&&&018400.&&&&&018 400
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия София 1953 &&&&&&&&&&&04831.&&&&&04831
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии София 1950 &&&&&&&&&&&02528.&&&&&02528
48 Университет по хранителни технологии Пловдив 1953 &&&&&&&&&&&03182.&&&&&03182
49 Университет „Професор доктор Асен Златаров“ Бургас 1963 &&&&&&&&&&&04859.&&&&&04859
50 Химикотехнологичен и металургичен университет София 1953 &&&&&&&&&&&02859.&&&&&02859
51 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Шумен, Добрич 1971 &&&&&&&&&&&07161.&&&&&07161
52 Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград 1983 &&&&&&&&&&011986.&&&&&011 986

Висши училища без акредитация[редактиране | редактиране на кода]

Висше училище Седалище Основано Студенти
Висш ислямски институт София 1991 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0
Колеж по туризъм Благоевград 2003 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&&0692
Франкофонски институт по администрация и управление София 1996 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0

Обособени структурни звена[редактиране | редактиране на кода]

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Добрич
Долна Митрополия
Кърджали
Ловеч
Плевен
Пловдив
Разград
 • Филиал [16] – на Русенския университет „А. Кънчев“
Русе
 • Медицински колеж [17] – към Медицинския университет, Плевен
 • Филиал – на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив
Силистра
 • Филиал [18] – на Русенския университет „А. Кънчев“
Сливен
Смолян
 • Технически колеж [22] – към Пловдивския университет „П. Хилендарски“
 • Филиал [23] – на Варненския свободен университет „Ч. Храбър“
 • Филиал [24] – на Пловдивския университет „П. Хилендарски“
София
Стара Загора
Хасково
Шумен
Ямбол

Висши училища в проект[редактиране | редактиране на кода]

С решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г. се открива филиал в Сливен на Варненския медицински университет „Проф. П. Стоянов“ (Медицинският колеж на Тракийския университет е бил закрит през 2007 г.)[33]. Ръководството на ВУЗа възнамерява да открие филиали също и в Добрич и Шумен.

Общинският съвет на Видин е подкрепил откриването в града на филиал на Русенския университет „А. Кънчев“[34].

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]