Висше училище по застраховане и финанси

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Висше училище по застраховане и финанси
VUZF-logo-vuzf.png
Девиз Per Aspera ad Astra
Основаване 2002
Финансиране частно
Ректор доц. д-р Григорий Вазов
Местоположение София, България
Уебсайт www.vuzf.bg

Висшето училище по застраховане и финанси (съкратено ВУЗФ) е частно специализирано висше училище в София, България. Намира се на адрес София 1618, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла“ 1.

Това е първото в страната частно висше училище в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга.

История[редактиране | редактиране на кода]

Основано е с решение на 39-то народно събрание от 25 юли 2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.) за обучение на студенти в бакалавърска степен по икономически специалности. Открито е в началото на учебната 2002/2003 година. Осъществява обучение и в магистърска степен от учебната 2008-2009 г.

Висшето училище е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на  Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА с протокол № 103 от 09.06.2009г., за срок от шест години. През 2014 г. ВУЗФ получи повторна институционална акредитация за 6 г. с оценка 9.04 от 10.

През месец май 2013 г. висшето училище получава и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години. Акредитацията е в съответствие с прилаганите стандарти към висшите училища в Англия по отношение на качеството на учебния  процес, преподавателския състав и материалната база.

Висшето училище е разработило и внедрило вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009  и ISO/IWA 2:2007 и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството на висшите училща. Системата е сертифицирана от "Муди интернешънъл", ресертифицирана от същата органиция и потвърдена от Интертек, водеща международна компания за одит на системи за управление на качеството, към която се присъедини "Муди интернешънъл".

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

  • ВУЗФ предлага обучение за ОКС "Бакалавър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности:

Финанси

Застраховане, осигуряване и финанси

Счетоводство и финанси

Е-бизнес, маркетинг и продажби

Международен бизнес и финанси

Одит и финансов мениджмънт

Финансов мениджмънт и бизнес право

Бизнес иновации и мениджмънт

Финансов мениджмънт и маркетинг (на български и английски език)

Съвместни бакалавърски програми с Sheffield University (UK) - редовна форма на обучение:

Бизнес маркетинг

Бизнес мениджмънт

Бизнес счетоводство и финанси

  • ВУЗФ предлага обучение за ОКС "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности:

Финанси

Банково дело

Пенсионно и здравно осигуряване (актюерство)

Застрахователно дело

Счетоводство и контрол

Счетоводство и управленски анализи

Корпоративен контрол и икономически анализи

Финансов мениджмънт и маркетинг (на български и английски език)

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Съвместни магистърски програми:

Магистърска програма в партньорство с Intertek

Одит и риск мениджмънт

Съвместна магистърска програма с Института за предприемачи на CISCO

Иновации, предприемачество и финанси

Съвместна магистърска програма с медийна академия "Българион"

Журналистика, продуцентство и финанси

Съвместна магистърска програма с Българската мрежа на Глобалния договор към ООН, Intertek и CSR Bulgaria

Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)

Съвместни магистърски програми с Sheffield University (UK) - продължителност 4 семестъра

Дигитален маркетинг и социални медии

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността

Бизнес мениджмънт, технологии и иновации

Банково дело и финанси

Ръководство[редактиране | редактиране на кода]

Академичното ръководство на ВУЗФ включва:

  • ректор - доц. д-р Григорий Вазов,
  • заместник-ректори - проф. дпн Сава Гроздев, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Евгени Евгениев
  • декан - доц. д-р Яким Китанов.

Административно ръководство се осъществява от:

  • доц. д-р Григорий Вазов - председател на Настоятелството, президент на ВУЗФ,
  • Детелина Смилкова - вицепрезидент на ВУЗФ,
  • гл. ас. д-р Радостин Вазов - изпълнителен директор.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]