Висше училище по застраховане и финанси

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Висше училище по застраховане и финанси
VUZF-logo-vuzf.png
Девиз Per Aspera ad Astra
Основаване 2002
Финансиране частно
Ректор доц. д-р Григорий Вазов
Местоположение София, България
Уебсайт www.vuzf.bg

Висшето училище по застраховане и финанси (съкратено ВУЗФ) е частно специализирано висше училище в София, България. Намира се на адрес София 1618, ж.к. Овча купел, ул. „Гусла“ 1.

Това е първото в страната частно висше училище в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга.

История[редактиране | редактиране на кода]

Основано е с решение на 39-то народно събрание от 25 юли 2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.) за обучение на студенти в бакалавърска степен по икономически специалности. Открито е в началото на учебната 2002/2003 година. Осъществява обучение и в магистърска степен от учебната 2008-2009 г.

Висшето училище е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА с протокол № 103 от 09.06.2009г., за срок от шест години. През 2014 г. ВУЗФ получи повторна институционална акредитация за 6 г. с оценка 9.04 от 10.

През месец май 2013 г. висшето училище получава и международна акредитацияот Британската акредитационна комисия за срок от четири години. Акредитацията е в съответствие с прилаганите стандарти към висшите училища в Англия по отношение на качеството на учебния  процес, преподавателския състав и материалната база.

Висшето училище е разработило и внедрило вътрешна система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международнитестандарти ISO 9001:2008, ISO 9004:2009  и ISO/IWA 2:2007 и на европейските стандарти и указания за вътрешно осигуряване на качеството на висшите училща. Системата е сертифицирана от "Муди интернешънъл", ресертифицирана от същата органиция и потвърдена от Интертек, водеща международна компания за одит на системи за управление на качеството, към която се присъедини "Муди интернешънъл".

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

ВУЗФ предлага обучение за ОКС "Бакалавър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности:

 • Финанси
 • Застраховане, осигуряване и финанси
 • Счетоводство и финанси
 • Е-бизнес, маркетинг и продажби
 • Международен бизнес и финанси
 • Одит и финансов мениджмънт
 • Финансов мениджмънт и бизнес право
 • Бизнес иновации и мениджмънт
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (на български и английски език)

Съвместни бакалавърски програми с Sheffield University (UK) - редовна форма на обучение:

 • Бизнес маркетинг
 • Бизнес мениджмънт
 • Бизнес счетоводство и финанси

ВУЗФ предлага обучение за ОКС "Магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности:

 • Финанси
 • Банково дело
 • Пенсионно и здравно осигуряване (актюерство)
 • Застрахователно дело
 • Счетоводство и контрол
 • Счетоводство и управленски анализи
 • Корпоративен контрол и икономически анализи
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (на български и английски език)
 • Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Съвместни магистърски програми:

 • с Intertek – Одит и риск мениджмънт
 • с Института за предприемачи на CISCO – Иновации, предприемачество и финанси
 • с медийна академия "Българион" – Журналистика, продуцентство и финанси
 • с Българската мрежа на Глобалния договор към ООН, Intertek и CSR Bulgaria – Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)
 • с Sheffield University (UK), продължителност 4 семестъра:
  • Дигитален маркетинг и социални медии
  • Маркетинг, реклама и връзки с обществеността
  • Бизнес мениджмънт, технологии и иновации
  • Банково дело и финанси

Ръководство[редактиране | редактиране на кода]

Академичното ръководство на ВУЗФ включва:

 • ректор - доц. д-р Григорий Вазов,
 • заместник-ректори - проф. дпн Сава Гроздев, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Евгени Евгениев
 • декан - доц. д-р Яким Китанов.

Административно ръководство се осъществява от:

 • доц. д-р Григорий Вазов - председател на Настоятелството, президент на ВУЗФ,
 • Детелина Смилкова - вицепрезидент на ВУЗФ,
 • гл. ас. д-р Радостин Вазов - изпълнителен директор.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]