Университетска библиотека (УНСС)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
В едно от хранилищата на университетската библиотека

Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство е основната научноизследователска библиотека на университета и е една от най-старите и най-големи университетски библиотеки в България. Университетската библиотека е със статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост[1]. Библиотеката е утвърдена като център с ценна икономическа и юридическа литература, с актуални периодични издания и електронни източници. Разполага се на 3 етажа с две подземни хранилища[2].

История[редактиране | редактиране на кода]

Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански науки. Развитието ѝ следва етапите на развитие на университета, който се обособява като Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) през 1939 г. Библиотечните фондове, събрани през всички тези изминали години, поставят основите на съвременната библиотека. Университетската библиотека разполага с повече от половин милион тома литература. Фондовете включват книги, периодични издания, защитени дисертации и научни разработки, други библиотечни материали и личните библиотеки на акад. Евгени Матеев и проф. д.ик.н. Христо Калигоров, проф. д.ик.н. Лалю Радулов, проф. Петър Шапкарев, проф. д.ик.н. Коста Пергелов. На разположение на читателите са зала за свободен достъп, читални зали с повече от 180 седящи читателски места, 180 броя персонални компютри с достъп до електронните ресурси на библиотеката, с достъп до интернет и е-mail-сървъра на УНСС.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Library Hall UNWE.jpg

Структурата на библиотеката обхваща няколко отдела и два сектора[3].

 • Отдел „Библиотечни фондове и каталози“.
 • Отдел „Библиотечно и информационно обслужване“.
 • Отдел „Информационни технологии в библиотечната дейност“.
 • Сектор „Периодичен печат“.
 • Сектор „Централен архив“.

Услуги[редактиране | редактиране на кода]

Електронни ресурси[редактиране | редактиране на кода]

Библиотеката предоставя достъп на своите читатели до следните бази-данни[4]:

1. EBSCO ( Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic Edition; Health Source / Consumer Edition; MEDLINE; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE)

2. ScienceDirect - Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки

3. Springer Link - База данни с пълнотекстова информация от 2742 списания на английски и немски език в областта на икономиката, естествените науки, математика, компютърни науки, медицина, физика и астрономия, хуманитарни и обществени науки, право.

4. SCOPUS - База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

5. ISI WEB OF KNOWLEDGE - Реферативна база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

6. InCites е инструмент, доставящ персонализирана и базирана на цитати информация, оценка на изследвания, който се намира в интернет мрежата и позволява на академични и правителствени администратори да анализират своята продуктивност и да я сравнят с тази на институции от цял свят.

Библиотечни услуги[редактиране | редактиране на кода]

 • Търсене в електронните каталози:
  • автоматизирана библиотека;
  • национален своден каталог на библиотеките към висшите училища и научни организации в България.
 • Заемане на книги за дома.
 • Ползване на библиотечни материали в читалните зали.
 • Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.
 • Ползване на Интернет-достъп, E-mail-сървър, MS Office XP.
 • Автоматизирано библиотечно-информационно обслужване:
  • автоматизирано търсене на информация по зададени от читателите теми;
  • търсене на информация в бази-данни на CD-ROM и в чужди бази-данни в on-line режим;
  • изготвяне на библиографски и фактографски справки (устни, писмени, на електронен носител – CD-ROM и DVD-ROM ) и предоставяне за ползване.
 • Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение.
 • Ксеро-копиране, сканиране, принтиране и микро-фиширане на библиотечна информация.
 • Изготвяне на библиографски указатели и бюлетин “Нови книги”.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]