Университет за национално и световно стопанство

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Университет за национално и световно стопанство
Universitas de nationalibus et mundi oeconomia
Unss-bg.png
UNWE panorama.jpg
Девиз Духът прави силата / The spirit makes the strength
Основаване 1920 [1]
Вид Държавен
Финансиране 20 386 400 лв. [2]. (2017, субсидия от държавния бюджет)
Ректор проф. д.ик.н. Стати Статев
Преподаватели 1290 [3]
Студенти 18 902 (2015 г.)[4]
Местоположение София, Флаг на България България
Цветове Пурпур     
Уебсайт www.unwe.bg
Unwe.logo.png
Sofia location map.png
42.6503° с. ш. 23.3525° и. д.
Местоположение в България София
Университет за национално и световно стопанство в Общомедия

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-старият и най-големият икономически университет[5] в Република България и се нарежда сред най-престижните български висши учебни заведения.[6]. Правоприемник е на Свободния университет за политически и стопански науки, създаден през 1920 г.[7]

В Университета се изучават икономически, юридически, управленски, информационни и социални специалности – 45 в редовна форма, което го прави и най-големия икономически университет в Югоизточна Европа.

Класиран е на първо място в България, на 13-о в Европа и на 31-о света в класацията на световните бизнес училища през 2011 г. на Висшия консорциум на 126 изследователски центрове и институти към Министерството на образованието на Испания[8]. През 2012 г. за втори път (след 2006 г.) получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка (9.65) сред всички български университети за следващите шест години. През същата година, университетът е участвал в 132 научноизследователски проекта, в т.ч. 112 университетски, 6 национални, финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН, и 14 международни, от които 5 са финансирани по Седма рамкова програма на ЕС, 1 - по европейската Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, и 3 - по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проведени са 25 университетски научни прояви, от които 20 с международен характер.

Традиционно УНСС има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната[9].

УНСС е координиращ университет за България в Централ­но­ев­ро­пей­ската инициатива за междууниверситетски връзки, сътрудничи си с повече от 100 университета от Европа, Америка и Азия. Всяка година нараства броят на студентите, които учат един или два семестъра в европейски университети по програмата за мобилност „Еразъм“.

Университетът издава Алманах, Годишник, Сборник „Научни трудове“, научно списание „Икономически и социални алтернативи“, научно списание „Economic Alternatives“ и „Вестник на УНСС“.

От създаването си досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са петима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер. Носители на почетното звание "доктор хонорис кауза" на УНСС са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които проф. Джоузеф Стиглиц, лауреат на Нобелова награда за икономика, Франц Фишлер, еврокомисар по земеделието, проф. Вацлав Клаус, президент на Чешката република, проф. Данута Хюбнер, еврокомисар, проф. Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация по интелектуална собственост, Жан-Клод Трише, управител на Европейската централна банка, и др.

Съдържание

История[редактиране | редактиране на кода]

Първата половина на XX век (1920 – 1944)[редактиране | редактиране на кода]

Свободен университет за политически и стопански науки[редактиране | редактиране на кода]

През 1920 г. България е в тежка икономическа, социална, политическа и идейна криза. Войните от 1912 до 1918г. не довеждат до желаното обединение на земите населени с етнически българи. Следвоенният период се характеризира и с разрастването на капиталистическите предприятия в индустрията, търговията, кредита и застраховането, време на основни промени в икономиката на страната. Особено бързо протичат процесите на концентрация на монополните форми на капитализма – създават се картелни организации, сформират се финансови групи около големи банки с чужди или с български капитали. Тези исторически предпоставки налагат необходимостта от организиране на висше икономическо образование в България. В този момент, група от най-видни държавници, общественици и учени решават да предложат на обезвереното младо поколение алтернатива в академичното образование. Идеята е да се създаде Свободен университет за политически и стопански науки. Той трябва да подготвя стопански и управленски елит, който да изправи България на крака. Инициативата за създаването на университета е подета от акад. Стефан Бобчев – учен, писател, общественик, политик, министър, депутат. Той става първият ректор на Балканския близкоизточен институт (както е официалното име на университета).

Академичната 1920 година започва с три факултета:

 • Дипломатическо-консулски факултет
 • Административно-финансов факултет
 • Търговско-стопански факултет

Идеята за учредяване на Юридически факултет при Свободния университет е изоставена, за да не се създава конкуренция между него и Държавния университет (Софийски университет)[10]. В сформираните три факултета се изучават политическа икономия, основи на държавата и правото, финансова наука с финансово право, най-нова история на България и на Балканите, стенография, история на стопанския строй, счетоводство, стокознание, търговско смятане, сравнително гражданско право, конституционно право, административно право, статистика, съдебно право, политическа и стопанска география, търговска история, търговска кореспонденция, търговско и морско право, митническа политика, стопанска политика, стопанство и законодателство на пътищата и съобщенията, пари-банки-борси-кооперации. стопанска аритметика, наука за балансите, западни езици и някои специални дисциплини за консулския отдел с по 1 – 2 часа седмично. За всеки курс се изискват практически занятия по 3 до 5 дисциплини при общ брой на дисциплините за целия тригодишен курс на обучение 30.

Първата сграда на УНСС на улица Раковски

През февруари 1923 г. със средства, набрани от резервния фонд и от ипотечен заем, е закупена двуетажна сграда на ул., „Раковски" 94 (сега 114) и започва работа по пристрояване на допълнителен етаж. По-късно бива закупена и неголяма къща на ул. „Ст. Караджа" 20, която е приспособена за канцеларии и за жилища на част от обслужващия персонал, а по-късно – на служители и преподаватели. Само няколко години след създаването си Свободният университет укрепва организационно като частно висше учебно заведение със стопанско-правен профил.

Държавно висше училище за финансови и административни науки[редактиране | редактиране на кода]

Със закон от 1940 г. (ДВ, бр. 126 от 07.06.1940 г.) СУПСН е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Привлечени са много нови преподаватели. Ръководството на ДВУФАН издейства през 1940 – 1941 г. средства за построяване на нова учебна сграда на ул. „Ст. Караджа". През юли 1942 г. е положен основният камък, но поради военновременните ограничения и липсата на материали сградата не е покрита и обзаведена. По-късно отпадат и мотивите за създаването в СУ на Държавен счетоводен отдел при Юридическия факултет, който на практика е конкурент и потенциален приемник на ДВУФАН. Съществуването на два центъра в София за подготовка на висшисти с икономическо образование става излишно. Въпросът се решава със закона за закриване и откриване на ВУЗ, гласуван през 1947 г., по силата на който ДВУФАН с 2700 студенти и Държавностопанския факултет на СУ с 1650 студенти се сливат в Обединен факултет за стопански и социални науки при СДУ „Св. Климент Охридски".

Възстановяването на факултета като самостоятелно висше държавно икономическо учебно заведение става през 1951 г. с Постановление на МС, като Стопанският факултет се отделя от СУ в самостоятелно висше училище с наименование Висш икономически институт „Карл Маркс".

Идеологически стожер на комунистическия режим (1945 – 1989)[редактиране | редактиране на кода]

Зала 5 в Свободния университет за политически и стопански науки (дн. УНСС) през 1920

Висш икономически институт "Карл Маркс"[редактиране | редактиране на кода]

С Указ № 26 (в. „Известия“, бр. 10 от 01.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище [11] под името Висш икономически институт (ВИИ). От 24 март 1953 г. с Указ № 89 той носи името на Карл Маркс (в. „Известия“, бр. 23 от 20 март 1953 г.). Първоначално са учредени четири факултета: Планово-статистически с три специалности – Политическа икономия, Народностопанско планиране и Статистика; Финансово-счетоводен с две специалности – Счетоводна отчетност и Финанси и кредит; Промишлено-транспортен също с две специалности – Икономика на промишлеността и Икономика на транспорта, и Търговски факултет със специалностите – Икономика на вътрешната търговия и Икономика на външната търговия. Броят на катедрите по това време е 15, като всяка от тях се числи към даден факултет в зависимост от специалностите, по които обучава студенти, и от дисциплините, които преподава. Катедра „22" е на пряко подчинение на ректора и на Министерството на народната отбрана. През есента на 1949 г. се открива задочната форма на обучение с годишен прием около 200 – 250 души.

Последователно ректори на института са били проф. Тодор Ненов (1952 – 1958 година), акад. Жак Натан (1958 – 1962 година), доц. Ангел Чаушев (1962 – 1966 година), проф. Кирил Григоров (1966 – 1970 година).

От 1952 – 1953 учебна година се въвежда вътрешна аспирантура и много от тогавашните млади асистенти и преподаватели защитават кандидатски дисертации. Поставя се началото на студентска научна дейност под формата на студентски научни кръжоци. Активизира се научноизследователската дейност сред преподавателите в института, като значително се повишава броят на публикуваните научни изследвания, монографии, статии в научни списания и студии в „Трудове на ВИИ „Карл Маркс".

Паметник на Карл Маркс в един от дворовете. Карл Маркс е патрон на университета в периода 1953 – 1990

През учебната 1958 – 1959 г. щатният преподавателски колектив вече наброява 114 души, от които 15 професори, 25 доценти, 42 преподаватели и 32 асистенти. Броят на хоноруваните преподаватели и асистенти е 32, а на учебно-помощния и на техническия персонал – 78 (през 1939 – 1940 г. – 11). Освен старата учебна сграда на ул. „Г. С. Раковски" № 114 и новата на ул. „Ст. Караджа" № 20 на института е дадена сграда на ул. „Екзарх Йосиф" № 14 в София. Въпреки това материалната база на института се оказва недостатъчна и това налага да се постави въпросът за построяване на нова сграда.

Постепенно започва да се утвърждава следдипломното обучение за квалификация и преквалификация на завършилите висше икономическо образование (1967 – 1969). Организират се курсове за обучение на определени категории служители от различни министерства и ведомства – Министерство на външната търговия, Министерство на транспорта и съобщенията и др. През 1969 г. организационно тази форма на обучение се обособява като школа, по-късно като отдел, а след това като Институт за следдипломна квалификация (ИСК) с отделен щат на пряко подчинение на ректора и на АС на ВИИ "К. Маркс” (сега УНСС).

ВИИ „Карл Маркс“ е водещ икономически ВУЗ по времето на Народна република България.

След 1990[редактиране | редактиране на кода]

Университет за национално и световно стопанство[редактиране | редактиране на кода]

На 27.04.1990 г. Академичният съвет (АС) решава ВИИ „Карл Маркс“ да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Същата година в университета се открива офис на най-голямата международна студентска организация AIESEC. Официалното преименуване на висшето училище става с решение на Народното събрание (ДВ, бр. 68 от 26 юли 1995 г.). Едновременно с това е утвърдена новата факултетна структура на университета. Създадените преди това департаменти се трансформират в седем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Отрасловоикономически, Икономика на инфраструктура та, Международна икономика и политика, Управление и информатика и Юридически. Днес УНСС е съвременно държавно висше училище, в което се провежда обучение в различни форми и равнища за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър", „магистър" и на образователната и научна степен „доктор". Едновременно с това УНСС развива мащабни научни изследвания в областта на икономиката и управлението.

Структурни звена[редактиране | редактиране на кода]

Структурни звена на УНСС
Факултет
Година на основаване
Финансово-счетоводен факултет
1920
Бизнес факултет
1949
Общоикономически факултет
1958
Юридически факултет
1991 (1920)
Факултет „Международна икономика и политика“
1995 (1975)
Факултет „Икономика на инфраструктурата
1995
Факултет „Управление и администрация
1995
Факултет „Приложна информатика и статистика
2008

Общоикономически факултет[редактиране | редактиране на кода]

 • катедра „Икономикс“
 • катедра „Човешки ресурси и социална защита“
 • катедра „Икономическа социология“
 • катедра „Политическа икономия“
  • секция „Стопанска история“ към катедра „Политическа икономия“
  • секция „Социално-икономически теории“ към катедра „Политическа икономия“
  • секция „Философия“ към катедра „Политическа икономия“

Бизнес факултет[редактиране | редактиране на кода]

 • катедра „Индустриален бизнес“
 • катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“
 • катедра „Предприемачество“
 • катедра „Икономика на природните ресурси“
 • катедра „Икономика на недвижимата собственост“
 • катедра „Физическо възпитание и спорт“

Факултет „Управление и администрация“[редактиране | редактиране на кода]

 • Катедра „Управление“
 • Катедра „Публична администрация“
 • Катедра „Регионално развитие“
 • Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

Факултет „Приложна информатика и статистика“[редактиране | редактиране на кода]

Финансово-счетоводен факултет[редактиране | редактиране на кода]

 • катедра „Финансов контрол“
 • катедра „Счетоводство и анализ“
 • катедра „Финанси“

Факултет „Икономика на инфраструктурата“[редактиране | редактиране на кода]

 • катедра „Медии и обществени комуникации“
 • катедра „Икономика на транспорта“
 • катедра „Национална и регионална сигурност“
 • катедра „Стопанска логистика“
 • катедра „Икономика на туризма“
 • катедра „Икономика на търговията“

Факултет „Международна икономика и политика“[редактиране | редактиране на кода]

Юридически факултет[редактиране | редактиране на кода]

 • катедра „Частноправни науки“
 • катедра „Публичноправни науки“
 • катедра „Наказателноправни науки“
Паметник на проф. Стефан Бобчев пред централния вход. Той е основател и пръв ректор на УНСС

Други звена[редактиране | редактиране на кода]

 • Отделение „Институт за следдипломна квалификация“
 • Институт по интелектуална собственост и лидерство
 • Институт по икономика и политики
 • Институт за развитие на предприемачеството
 • Междууниверситетски център за развитие на кариерата
 • Междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция
 • Университетски център за логистични изследвания и обучение
 • Университетски център по устойчиво развитие
 • Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели
 • Университетски център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет
 • Университетски център по маркетинг
 • Център за дистанционно обучение
 • Център за статистически изследвания
 • Център за изследователски и образователни проекти
 • Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
 • Център за агробизнес и развитие на селскостопанските региони
 • Център по енергиен бизнес и инфраструктура

Кампус[редактиране | редактиране на кода]

Аула Максима на УНСС

Съвременната сграда на УНСС е построена в периода 1970 – 1980 г. Проектът е копиран изцяло от проекта на университета в Оксфорд – с вътрешни дворове, с обособени кампуси [12] .

Днес сградата на УНСС е с 41 хил. кв. м разгърната застроена площ със 120 аудитории, компютърни зали и кабинети, лаборатории, 367 учебни кабинета, съвременна библиотека със 100 компютърни места със свободен достъп до Интернет, аула, модерни конферентни зали, електронна система за информационно обслужване на студентите, издателство с печатница[13], книжарница, спортен център „Bonsist“, общежития за близо 5000 студенти, учебно-оздравителна база в Равда.

Тестови център[редактиране | редактиране на кода]

Тестовият център е оборудван с 200 компютъра и със сигурна сървърна система. В него се провеждат кандидат-студентски и кандидат-магистърски изпити, вътрешни изпити за текущ и семестриален контрол, държавни изпити.

Зали[редактиране | редактиране на кода]

 • Аула „Максима“ – най-голямата зала в УНСС и емблема на университета. В нея традиционно се поставя началото на всяка академична година и се провеждат редовните заседания на Общото събрание на УНСС. Аулата е форум за провеждане на лекции и дискусии с водещи експерти в областта на икономиката и фигури от обществения живот. В аулата се провеждат и значими събития от академичния календар на студентската общност.
 • Голяма конферентна и малка конферентна зала – в непосредствена близост до аула „Максима“ с капацитет съответно от 84 и 45 места.
 • Зала „Тържествена“ – залата, в която традиционно студентите получават своите дипломи на тържествена церемония. В залата накратко е представена историята на основаването на университета със снимки.
 • Зала „Факултетна“ – с капацитет от 40 места и оборудвана с мултимедия и екран за прожектиране
 • Зала „Научни съвети“ – в близост до зала „Тържествена“, капацитетът ѝ е 60 места
 • Зала „Обедна“ и зала „Вечерна“ – част от столовите помещения на университета

Институт по интелектуална собственост и лидерство[редактиране | редактиране на кода]

Центърът по интелектуална собственост (от 2013 г. преобразуван в Институт по интелектуална собственост и лидерство) е комплекс, открит през 2003 г. Разполага с учебни и конферентни зали, издателски сектор, административни кабинети и една заседателна зала.

Спортен комплекс „Бонсист“[редактиране | редактиране на кода]

Спортният комплекс е открит през 1977 г. за провеждането на лятната универсиада в София. След това сградата се използва като основен спортен център към университета. През 2009 г. комплексът е изцяло обновен, с което се превръща в най-съвременната университетска спортна база по това време. Разполага със зали за баскетбол, волейбол, фитнес, тенис на маса, аеробика и каланетика, както и с игрища за футбол и тенис на корт. В комплекса се намират и кабинетите на преподавателите, където студентите могат да получат повече информация за спортовете и провежданите състезания, както и да се информират за учебния график.

Университетска библиотека[редактиране | редактиране на кода]

Началото на университетската библиотека е поставено през 1923 г., като тя постепенно се развива и обогатява и днес е със статут „библиотека-депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост.[14]

Една от читалните в Университетската библиотека

Библиотеката на университета разполага разполага с 458 556 тома литература (2007). Фондовете включват книги, периодични издания, защитени дисертации и научни разработки, други библиотечни материали и личните библиотеки на акад. Евгени Матеев и проф. д.ик.н. Христо Калигоров. Каталогът на библиотеката е достъпен за търсене онлайн. Към нея е открит и Център за дигитализация, който представлява електронна библиотека с над 300 книги. Библиотеката предоставя достъп до следните бази данни: EBSCO[15], ScienceDirect[16], Springer Lin[17], SCOPUS[18], InCites[19], а също и поддържа архив от широк кръг вестници, списания и периодични издания в областта на икономиката.

Музей[редактиране | редактиране на кода]

Други[редактиране | редактиране на кода]

УНСС разполага с възможности за настаняване на своите студенти в блокове на „Студентски столове и общежития“. Университетът разполага с 12 блока на територията на Студентски град[20] За ползване на общежитие могат да кандидатстват всички български и чуждестранни бакалаври, магистри и докторанти по низходящ ред на успеха от обучението до запълване на свободните места. С предимство се ползват студентски семейства; самотни, разведени или овдовели родители студенти с деца до 2-годишна възраст; сираци или студенти с един родител; студенти с намалена работоспособност; студенти от многодетни или социално слаби семейства.[21]

Учебно-оздравителна база „Равда“ към УНСС се намира в с. Равда (Бургаска област) и разполага с 46 стаи, 3 апартамента, голяма и малка конферентна зала, зала за тенис на маса, стол и бар. Право да ползват базата имат преподаватели и служители на УНСС, членове на техните семейства, пенсионери от УНСС, семейства на деца на щатни преподаватели и служители, външни лица (български граждани и чужденци).[22]

Акредитация и рейтинг[редактиране | редактиране на кода]

Акредитация[редактиране | редактиране на кода]

Първата сграда, построена за УНСС през 1923 г. Днес се използва от НАТФИЗ

При проведената институционална акредитация от НАОА през 2006 г. получава най-висока оценка – 4,92, в сравнение с всички останали висши училища в страната.[23] През 2007 г. професионално направление „Икономика“, а през 2008 г. професионално направление „Администрация и управление“ – получават най-високите оценки, давани досега в България.[24]

УНСС е сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2000[25], който потвърждава изпълняването на изискванията за внедрена система за управление на качеството.

Рейтинг[редактиране | редактиране на кода]

Според Висшия консорциум на 126 изследователски центрове и институти към Министерството на образованието на Испания (Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC), който е и най-голямата изследователска организация, която прави световна класация на висшите училища в света, в класацията на най-добрите бизнес училища УНСС заема 28 място в Европа.[26]

Прием[редактиране | редактиране на кода]

Обучението се извършва в редовна и дистанционна форма. Редовен прием се осъществява София, а дистанционен прием – в София и в регионалните центрове за дистанционно обучение в Хасково и Пловдив. Кандидат-студентите полагат Единен приемен изпит, който се състои от обща и специална част[27]. За направленията, за които това се изисква, е необходимо да бъде положен тест по чужд език, а за специалност „Журналистика“ има и устно препитване[28]

УНСС разполага и с електронна онлайн система за проверка на резултатите от положените изпити и с онлайн форма за задаване на въпроси[29]. На сайта на университета кандидат-студентите могат да направят справки за най-желаните направления[30] и за минималните балове[31].

Планов прием[редактиране | редактиране на кода]

Година Кандидати Прием Надпреварващи се за място Брой специалности
2006 12 247 2 440 5 37
2007 15 000 3 000 5 39
2008 11 805 3 425 3,4 40
2009 10 203 3 450 2,4 40
2010 11 528 3 565 2,7 40
2011 40
2012 40
2013 41
2014 12 354 4200 2,9 47
2015 11 346 4370 2,6 48
2016 10 000 4 090 2,4 48

Студентска мобилност[редактиране | редактиране на кода]

Програма ЕРАЗЪМ[редактиране | редактиране на кода]

Сградата на УНСС на улица Екзарх Йосиф 14, днес в нея се помещава Националния институт по правосъиде

ЕРАЗЪМ е програма за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели, служители на висшите училища в учебния процес в университети на страните от ЕС. Подборът на участниците по програмата се извършва чрез конкурс. УНСС си партнира по програмата с университети от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария и Швеция. Продължителността на обучението в европейски висши училища е един или два семестъра (минимум 3 – максимум 12 календарни месеца). За участие в програмата студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). Целта ѝ е да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина.

Студентски съвет[редактиране | редактиране на кода]

Студентският съвет е органът, който защитава правата и интересите на обучаващите се в УНСС[32]. Сред основните задачи на Студентския съвет са: подобряване на качеството на обучение, адаптация на учебните програми спрямо европейските изисквания, създаване на активни контакти с браншови организации в сферата на бизнеса и обществения живот, облекчаване на административните процедури за студентите на УНСС, създаване на ефективна и прозрачна система за настаняване на студентите в студентските общежития.

В Студентския съвет участват представители на всички специалности и професионални направления в университета. Работата на Студентския съвет е организирана на три нива: Сесия на Студентския съвет, Студентски сенат и Председател.

Почетни звания[редактиране | редактиране на кода]

През годините УНСС удостоява с почетни звания видни преподаватели в университета и обществени фигури.

Доктор хонорис кауза[редактиране | редактиране на кода]

Година Личност
2015 г. Ирина Бокова
2014 г. проф. Талеб Рифай
2014 г. д-р Ласло Андор
2013 г. проф. Пол Кругман
2009 г. Жан-Клод Трише
2009 г. проф. д-р Франсис Гъри
2007 г. проф. д.ик.н. Леонид Тарасевич
2007 г. Гернот Ерлер
2007 г. проф. Данута Хюбнер
2006 г. проф. Лаурънс Ян Бринкхорст
2004 г. Милен Велчев
2004 г. Вацлав Клаус
2004 г. Франц Фишлер
2002 г. д-р Джоузеф Стиглиц
2000 г. д-р Камил Идрис
1997 г. Кен О‘Нийл
1997 г. Юрген Ван Буур
1994 г. Марк Дилън
1994 г. Хосе Касахуана Иберт
1994 г. Хайме Хил Алуха

Отличия в академичните среди[редактиране | редактиране на кода]

Година Личност Отличие
2012 г. проф. Борислав Борисов почетен ректор на УНСС
2008 г. Витор Мануел де Силва Калдейра почетен професор на УНСС и почетен знак
2005 г. Илхам Алиев почетен професор на УНСС и почетен знак
1997 г. д-р Удо Бигел почетен професор на УНСС
1996 г. Атанас Тотев почетен професор на УНСС и почетен знак
1995 г. д-р Атанас Москов почетен доктор на УНСС
1995 г. акад. Евгени Матеев почетен доктор на УНСС

Почетен знак на УНСС[редактиране | редактиране на кода]

Година Личност
2009 г. д-р Цветан Василев
2008 г. Сергей Станишев
2007 г. проф. дфн Боян Биолчев
2007 г. акад. Евгений Примаков
2007 г. проф. Любен Корнезов
2005 г. Кирил Ананиев

Личности[редактиране | редактиране на кода]

Ректори[редактиране | редактиране на кода]

От създаването си до днес УНСС е бил управляван от 17 ректора. Настоящият ректор, проф. д.ик.н. Стати Статев бе избран през 2011 г. и преизбран за втори мандат през 2015 г.

Преподаватели[редактиране | редактиране на кода]

Проф. Димитър Добрев, втори ректор и преподавател в университета. Основоположник на счетоводната наука в България

Началото на университета е поставено през май 1920 г. от инициативна комисия от 11 видни професори, стопански дейци, историци, социолози, руски професори-емигранти и др. Самото учебно заведение е с подчертан стопанско-правен профил, това обяснява и причината, че първите преподаватели са главно икономисти и юристи. Така през годините от учредяването си до днес, преподаватели в УНСС са били имена като Венелин Ганев, Любен Диков, Йосиф Фаденхехт, Стефан Бобчев, акад. П. Стайнов, проф. Т. Кулев, проф. Генов и д-р Данев, проф. Баламезов, д-р Стоян Данев, проф. Абрашев, проф. Вл. Моллов. Ректор и преподавател в УНСС е Димитър Добрев, основоположник на счетоводната наука в България. Видни имена от средата на 20 век са проф. Тодор Ненов, академик Жак Натан, доц. Ангел Чаушев, проф. К. Григоров а от днешни дни Пламен Орешарски, Кристалина Георгиева, Игор Дамянов, Любен Корнезов, Симеон Тасев и разбира се много много други.

Възпитаници[редактиране | редактиране на кода]

Кристалина Георгиева - икономист и преподавател, европейски комисар от България и специалист по въпросите на устойчивото развитие. Вицепрезидент на Световната банка и доцент в катедра „Икономикс“ на УНСС

Възпитаници на УНСС обикновено са на високи държавни и международни постове. Само за последните 25 години след демократичните промени в България, УНСС дава на държавата 6 министър-председатели, десетки министри, банкери, бизнесмени, експерти на ключови позиции в европейски и световни институции. Традиционно управителите на БНБ и Сметната палата също са възпитаници на УНСС. Сред възпитаниците се открояват: Кристалина Георгиева – икономист и преподавател, европейски комисар от България и специалист по въпросите на устойчивото развитие, вицепрезидент на Световната банка (от март 2008 до февруари 2010), член на съвета на настоятелите и доцент в катедра „Икономикс“ на УНСС; Симеон Дянков - преподавател в Харвард, избран за председател на Надзорния съвет на Европейската банка за възстановяване и развитие; Пламен Орешарски – финансист, министър-председател на 89-то правителство на България; Иван Искров – икономист, политик и управител на БНБ за периода 2003 – 2015 г.; Димитър Радев - настоящ управител на БНБ, магистър по икономика, финанси и кредит; Марин Райков – служебен министър-председател на България и министър на външните работи от 13 март 2013 г. до 29 май 2013 г.

Марин Райков, политик и дипломат. Министър-председател на България в служебното правителство през 2013 г.

Питомници на УНСС са и едни от най-известните бизнесмени в България като Ангел Бонев (под негово стопанско ръководство Хасково е републикански първенец в няколко икономически области), Васил Божков (предприемач, сочен от списание Wprost за най-богатия българин), Гриша Ганчев, Цветан Василев и много други. Важно място в списъка заема и Коста Пергелов, считан за един от доайените на счетоводната наука и практика в България. Тук са школували и едни от най-известните български писатели като Ангел Каралийчев и Емилиян Станев.

Събития[редактиране | редактиране на кода]

Галерия[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. „История на УНСС “, сайт УНСС, 28 септември 2012
 2. Закон за държавния бюджет на Република България в сила от 01.01.2017 г.
 3. http://www.capital.bg/shimg/oo_2193470.jpg
 4. http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/koi-sa-top-universitetite-v-bylgariia-za-2015-g-6045140
 5. „История на УНСС“, сайт УНСС, 28 септември 2012
 6. http://www.bolgari.net/mon_i__otvoreno_obshtestvo__klasiraxa_universitetite-n2-4101.html
 7. Това става с министерска заповед № 2155/05.07.1920 г.
 8. http://rectors.bg/node/17
 9. http://rectors.bg/node/17
 10. ЗА „ТРЕТИЯТ РАЗСАДНИК НА НАУКАТА“(СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ И СВОБОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ) - първанов, П. , стр. 2
 11. „История на УНСС“, сайт УНСС, 28 септември 2012
 12. http://www.premium.bg/bg/ot-spisanieto/intervyu-s-prof-danail-danailov.html
 13. Университетско издателство, оборудвано с техника за дигитален печат – добрият пример. // printguide.info, 27 юли 2016. Посетен на 4 август 2016.
 14. История на университетската библиотека, сайт на УНСС
 15. EBSCO
 16. ScienceDirect
 17. Springer Link
 18. SCOPUS
 19. InCites
 20. Общежития, официален сайт на УНСС
 21. Настаняване в студентски общежития
 22. Правила за организиране на почивния сезон, официален сайт на УНСС
 23. „Рейтинг“, в-к „24 часа“, 26 април 2007
 24. „Направление Икономика“, „УНСС Събития и снимки“, 6 август 2007
 25. „Сертификация – УНСС“, сайт УНСС, 17 април 2012
 26. http://business-schools.webometrics.info/en/Europe?page=5
 27. Конкурсни изпити, официален сайт на УНСС
 28. Журналистика, официален сайт на УНСС
 29. Онлайн форма за задаване на въпроси
 30. Най-желани направления/поднаправления
 31. Минимални балове
 32. Сайт на Студентския съвет при УНСС
 33. УНСС бе домакин на грандиозно снукър шоу, ректорът откри световната проява

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]