Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“
Second English Language School „Thomas Jefferson“
Информация
Седалище София, София-град,
Flag of Bulgaria.svg България
Основаване 1991
Вид езикова гимназия
Министерство на образованието, младежта и науката
Директор Емилия Лазарова
Публични характеристики
Девиз "Утре сме ние"
Навигация
Адрес ул. Траянова врата №26
Сайт 2els.com

Втора английска езикова гимназия „Томас Джефърсън“ [1] (II АЕГ) е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език и задължителен втори чужд език по избор: немски, испански или руски език.

История[редактиране | редактиране на кода]

Съвременната история на училището се гради както на традициите в българското образование, така и на стремежа за непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес в съответствие с новите образователни приоритети, използването на високи технологии, работа по международни програми, реализиране на възпитаниците и непрестанна квалификация на преподавателите. Доскоро гимназията се намираше на ул. „Пловдив“ 20 в кв. „Западен парк“, но се наложи разширяване на сградния фонд и на материалната база с оглед на порасналите обществени нужди и престиж на това езиково средище.

Убеждение на учителите и на учениците от II АЕГ е, че чуждите езици премахват много от препятствията между хората, позволяват им да общуват, да работят заедно, да увеличат мобилността си и че всеки чужд език е средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора, че езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

Основен приоритет в ежедневната работа на преподавателите от гимназията е формирането на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в условията на пазарна икономика чрез:

 • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
 • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
 • изграждане на свободна, морална и инициативна личност;
 • стимулиране изучаването на чужди езици;
 • опознаване културата на държавите от ЕС.

В гимназията се кандидатства след завършен 7. клас по условията на Наредба № 11/ 2005 г. на МОН.

Доверието на родители и ученици към високо квалифицираните преподаватели и към техния съвременен начин на обучение води до увеличаване броя на учениците в гимназията. Във 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ се обучават повече от 1100 ученици, организирани в 35 паралелки от 8. до 12. клас.

Педагогически състав[редактиране | редактиране на кода]

Ръководството на 2 АЕГ, представлявано от директора – г-жа Емилия Лазарова и помощник-директорите по учебната дейност – г-жа В. Иванова и г-жа К. Тофик, организира и ръководи учебно-възпитателната работа на 57 учители и 30 ученически колектива.

Учителите от 2 АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

Голяма част от тях участват в комисии на МОМН по изработването на различни държавните образователни стандарти, материали за национално външно оценяване, национални състезания и олимпиади, автори са на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература. Някои от тях са хонорувани преподаватели към ВУЗ, а други – базови учители към СУ „Св. Климент Охридски“.

Материална база[редактиране | редактиране на кода]

Втора английска езикова гимназия се намира в район „Триадица“ на ул. Траянова врата 26. Близо е до Национален дворец на културата и до пазар „Иван Вазов“.

Гимназията се помещава в новата сграда от 2011 г., която е последното новопостроено училище през последните 20 години. В новото училище освен класните стаи и чуждоезиковите кабинети има интерактивни дъски, голям физкултурен салон, фитнес, танцова зала, библиотека и външни спортни игрища за 4 вида спорт.

Ученически Парламент[редактиране | редактиране на кода]

Ученическият парламент на 2 АЕГ е основан на 30.10.2008 г. от ученици в тогавашните 9е и 9б клас, с помощта на педагогическия съветник на училището – К. Миланова. Основните цели и принципи на парламента са формирането на активно граждаско поведение у учениците, да създава интелигентни, националноотговорни и глобалномислещи млади хора, да кара хората да повярват, че те са промяната, а промяната на света, започва от самите тях.

От 2008 г. до сега, Ученическият парламент работи изключително усърдно, като това са някои от основните дейности: популяризиране и утвърждаване на Парламента като авторитетен и надежден партньор във всички дейности на училищния живот; подобряване на психоклимата в училище, участие в писане и изпълнение на проекти; провеждане на кръгли маси и редовни дискусии с Президентството на Република България.

Проведени са кампании за превенция на насилие, зависимости, СПИН, трафик на хора и рак на гърдата. Написани и спечелени са три проекта към ЕС, като: „Да спрем трафика на хора“; „Към Европа без тютюнев дим“; Работа с деца без родителски грижи и деца в неравностойно положение, и други благотворителни дейности.

До момента Ученическият парламент на 2 АЕГ работи по комисии:

 • Ученически вестник „Утре Сме Ние“ – Редактори: Ема-Мария Георгиева; Сенжана Миланова
 • Благотворителност – Координатори: Магдалена Михайлова, Румяна Симеонова
 • ПР и Реклама – Координатори: Елизабет Ценкова, Румяна Симеонова
 • Превенции – Координатори: Ема-Мария Георгиева, Сенжана Миланова
 • Проекти – Координатори: Сенжана Миланова
 • Етична Комисия
 • Клуб „Здраве“ – Координатори: Магдалена Михайлова

Председатели на Ученически Парламент на 2 АЕГ от 2008 г. до сега:

- Ема Русева (учредител и заместник-председател на УП; понастоящем студент в [[[УНСС]]])

 • Карина Делчева (втори председател на УП, понастоящем студент в University of Bath)
 • Румяна Пенева (трети председател на УП)
 • Ема-Мария Георгиева (заместник-председател на УП)
 • Ралица Андреева (четвърти председател на УП)
 • Алиса Евтимова (пети председател на УП)
 • Георги Златев (шести председател на УП)

Източници[редактиране | редактиране на кода]