Направо към съдържанието

Банка

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Българската народна банка
Банка

Банка (кредитна институция) е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск[1].

Неговата основна функция е да предлага услуги, свързани със съхранение на ценности и кредитиране. Еволюцията на банките започва от древните градове-държави, минава през някогашните антични търговци на пари и лихвари, и продължава и днес, когато банката е финансова институция, предлагаща широк кръг от финансови услуги.

В наши дни терминът банка обикновено се използва за институция, която притежава банков лиценз, издаден от съответната институция за финансов надзор. Той дава право за извършване на най-фундаменталните банкови услуги като приемане на депозити и даване на заеми. Съществуват и финансови институции, които извършват някои банкови услуги, без да покриват юридическото определение на банка.

Думата банка идва от италианското banca, което на свой ред идва от немски и означава пейка. Терминът банкрут идва аналогично от banca rotta, което означава банка, прекратила дейността си, като нейната пейка е счупена физически. Заемодателите в Северна Италия първоначално работели на улицата или в големи зали, където всеки заемодател имал собствена пейка или маса.

Обикновено банките извличат печалба от такси върху финансовите услуги и от лихви върху раздадените заеми.

Предшественикът на банковата система може да се намери във Вавилон преди повече от 3000 г. Причината за откриването му е златото. Тъй като за притежателите на злато е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхранение у някой свой приятел, на когото се доверявали. Той от своя страна им давал къс пергамент или кожа със своя подпис или печат. По-късно всеки, който представи тази „разписка“ на пазача, може да получи златото.

С течение на времето тази система става по-популярна. Специални и все по-квалифицирани хора стават пазачи на златото и те започват да съхраняват съкровищата на повечето богаташи. В търговските си сделки притежателите на злато започват да обменят помежду си тези разписки, поради което вече не е необходимо златото да се изтегля от пазача. Става само прехвърляне и смяна на собственика. По този начин у пазача се натрупват злато и скъпоценности. Въпреки че скъпоценният метал не им принадлежи, пазачите започват да го дават на заем на други търговци, които им изплащат някакъв процент за използването му. По-късно тези пазачи на скъпоценности стават известни под името лихвари.

Първата частна банка в България е основана през 1881 г. в Русе. По време на своето съществуване „Гирдап“ е една от двете големи български банки с предимно местен частен капитал, наред с Българска търговска банка (БТБ).

Ресурси и активи на банката

[редактиране | редактиране на кода]

Основната дейност на търговските банки е привличането на свободни парични средства от юридически и физически лица и разпределянето им от свое име при условие за възвратимост, срочност и платимост. Така, ресурсите на търговската банка са неотменимо условие за осъществяване на банкови операции.

Ресурси на банката:

 • Собствен капитал (има безвъзвратен характер) – главното средство на защита, позволяващо на вложителите и кредиторите да получат възместяване при загуба на ликвидност на банката:
  • уставен капитал,
  • фондове, образувани за сметка на печалбата от предишни години,
  • емисионен доход (положителната разлика между цената на акциите на банката и тяхната номинална стойност).
 • Привлечени средства:

Активи на банката са обекти от счетоводния баланс, отразяващи разполагането и използването на ресурсите на банката. Активите се групират:

 • по предназначение,
 • по ликвидност,
 • по степента на риска,
 • по срока на разположение,
 • по субектите.

Според предназначението си активите се делят на:

Най-големи банки в света

[редактиране | редактиране на кода]

10-те най-големи банки по размер на активите са:

1 Industrial and Commercial Bank of China

2 HSBC

3 Deutsche Bank 

4 Crédit Agricole

5 BNP Paribas

6 Mitsubishi UFJ Financial Group

7 Barclays

8 JPMorgan Chase

9 China Construction Bank 

10 Japan Post Bank

Банките в България

[редактиране | редактиране на кода]

Към 11 февруари 2019 година в България има 20 банки и 6 клона на чуждестранни банки[2], а именно:

 • УниКредит Булбанк АД
 • Банка ДСК ЕАД
 • Обединена българска банка АД
 • Юробанк България АД
 • Райфайзенбанк (България) ЕАД
 • ЕКСПРЕСБАНК АД
 • Алианц Банк България АД
 • Банка Пиреос България АД
 • Ти Би Ай Банк EАД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Българо – американска кредитна банка АД
 • ПроКредит Банк (България) EАД
 • Търговска Банка Д АД
 • Токуда Банк АД
 • Инвестбанк АД
 • Централна кооперативна банка АД
 • Общинска банка АД
 • Българска банка за развитие АД
 • Интернешънъл Асет Банк АД
 • Тексим Банк АД

Клонове на чуждестранни банки в Република България

 • ИНГ Банк Н.В. – клон София
 • Ситибанк Европа АД – клон България
 • БНП Париба С.А. – клон София
 • БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България
 • Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София
 • Варенголд Банк АГ, клон София