Международно висше бизнес училище

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Международно висше бизнес училище

Center for Distance learning International Business School.jpg
МВБУ
Основаване 1991 г.
Вид Частен
Ректор проф. д-р Руслан Пенчев
Местоположение Ботевград, България
Уебсайт ibsedu.com
Map of Botevgrad 2.png
42.9068° с. ш. 23.7886° и. д.
Местонахождение в Ботевград
Международно висше бизнес училище в Общомедия

Международното висше бизнес училище /IBS/ в Ботевград е независимо частно висше училище.

Основано е през 1991 г. като Българо-датски колеж по икономика и управление. То е правоприемник на Колежа по икономика и бизнесадминистрация, който на основание положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация е преобразуван с решение на Народното събрание на Република България от 25 юли 2002 г. с решение на XXXIX Народно събрание на Република България колежът е преобразуван в специализирано висше училище – Международно висше бизнес училище с акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за обучение на степен „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.

От 2004 г. в Международно висше бизнес училище е в действие Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008.

Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS) е въведена и се прилага за постигане целите на Европейското пространство за висше образование – високо качество и прозрачност на образователния процес и повече възможности за студентска мобилност.

Международно висше бизнес училище притежава почетен знак DSLabel от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия.[1][2]

При завършване на обучението си, студентите получават и Европейско приложение към дипломата с описание на нивото, съдържанието и статута на обучението, което са преминали.

Академичният профил на Международното висше бизнес училище е в областта на: Социални, стопански и правни науки, Професионални направления „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

От 25 септември 2017 г. Международно висше бизнес училище отваря врати за своите студенти новата академична сграда в София, чието местоположение е на улица „Винсент ван Гог“ 7.[3]

Център за дистанционно обучение

Академичната сграда съдържа 16 лекционни зали, екипирани със съвременна дидактическа техника и аула магна за 360 човека. Сградата разполага с учебен хотел с кухня, отворено офис пространство, учебна зала и специализирано помещение за провеждане на обучения и сертификационни курсове в областта на сомелиерството; библиотека с допълнителен склад за книги; книжарница; копирен център; кафене; централна администрация; студентски съвет с английски двор. През 2017 г. е номинирана за престижната архитектурна награда Сграда на годината.[4]

История[редактиране | редактиране на кода]

МВБУ получава акредитация от Българската агенция за оценяване и акредитация на 25 април 2002 г. и е легализирано от 39 Народно събрание на Република България на 25 юли 2002 г. В базите на МВБУ в Ботевград и София се предлагат за изучаване програми от Нидерландия и Дания, както и възможността те да се усвояват на английски език.

Обучението на студентите се осъществява на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалната област на социални, стопански и правни науки в професионално направление „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

В съответствие с Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, МВБУ издава европейско дипломно приложение на всеки завършил образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“.

От 2004 г. в Международното висше бизнес училище е внедрена и функционира успешно Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008.

Образователни степени и специалности[редактиране | редактиране на кода]

Обучението на студентите се осъществява на образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър в областите на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, професионални направления Администрация и управление, Икономика, Туризъм.

Обучението за образователни степени е редовно, задочно и дистанционно. То се осигурява от Академична програма и се провежда в учебни специалности.

Изучаваните специалности в бакалавърските програми са: Бизнес администрация, Международен бизнес, Счетоводство и контрол, Туризъм, Маркетинг. Магистърските програми обхващат специалностите: Бизнесадминистрация, Бизнес финанси, Данъчно облагане и контрол, Дигитален маркетинг, Логистика, Музикален бизнес, Предприемачество и иновации, Счетоводство и одитинг, Управление и иновации в здравеопазването, Информационни системи в управлението, Управление на проекти, Управление на публичния сектор, Управление на туризма, Управление на сигурността, Управление на информационната сигурност, Ивент Мениджмънт, Ризорт и СПА мениджмънт.

МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация да осъществява обучение в образователна и научна степен „доктор“ по научните специалности: Администрация и управление (бизнесадминистрация) по професионално направление 3.7 „Администрация и управление“; Икономика и управление (индустрия) по професионално направление 3.8 „Икономика“; Икономика и управление (туризъм) по професионално направление 3.9 „Туризъм“.

Библиотечен информационен център[редактиране | редактиране на кода]

Библиотечният информационен център е обслужващо звено в структурата на Международното висше бизнес училище и участва в изграждане на неговата информационно-комуникационна инфраструктура.

Библиотеката разполага с над 7400 тома с научен, учебен и справочен характер в областта на икономиката, управлението, финансите, правото, счетоводството, туризма, психологията, философията, информатиката и чуждоезиковото обучение и над 20 заглавия на периодични издания, които са съобразени с профила на обучение в МВБУ.

Научноизследователска и издателска дейност[редактиране | редактиране на кода]

Научноизследователската дейност в МВБУ намира израз в научноизследователски планове, програми и проекти, научни разработки, научни конференции, експертни и консултантски дейности, международно научно сътрудничество.

Университетското издателство „IBS-Press“ е част от структурата на МВБУ с основна цел осигуряване на учебната и научната дейност на Училището. Цялостната дейност на издателството се ръководи от Редакционно-издателски съвет, а дейността по отпечатването и разпространението – от директора на издателството.

Периодичните издания на МВБУ включват: изданието „Научни трудове“, което публикува резултати от теоретични и практически изследвания и научноизследователски проекти на преподаватели и докторанти от МВБУ, както и от други български и чуждестранни университети и научни организации; сборник доклади от годишната международна конференция на МВБУ; сборник материали от студентска научна конференция.

Студентска мобилност[редактиране | редактиране на кода]

Студентската мобилност се осъществява въз основа на сключени двустранни договори между МВБУ и университети от страни членки на Европейския съюз. По програма Еразъм е международното партньорство на МВБУ с Международната бизнес академия в Колдинг, Дания (The International Business Academy, Kolding, Denmark). Програмата Еразъм подкрепя дейности в сферата на висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

По проекта My University МВБУ работи в партньорство с още 13 университета от България, Испания, Словакия, Швеция и Литва. MyUniversity е пробен проект, който цели разработването, разгръщането и утвърждаването на комплексно решение, което да упълномощава и ангажира университетски членове и заинтересовани лица в прозрачно вземане на решения, позволяващо развитието на подходящи препоръки и планове за действие, съсредоточени върху висшето образование в ЕС.

Международна дейност[редактиране | редактиране на кода]

В МВБУ съществува традиция в развитието на съвместни образователни програми по различни специалности и форми на обучение. „Бизнес администрация“ – международна програма на английски съвместно със Джонс Интернешенъл Юниверсити, САЩ (Съвместна международна програма с Jones International Universitiy, USA – дистанционна форма на обучение). „Бизнесадминистрация“ – международна програма на английски съвместно със Джонс Интернешънъл Юниверсити, САЩ (Съвместна международна програма с Jones International Universitiy, USA, дистанционна форма на обучение).

Международна магистърска програма „Управление на сигурността“ – задочна форма на обучение (с Университета Ариел, Израел). „Управление и консултиране в международния туризъм“ – съвместна международна бакалавърска програма на английски език – редовна форма на обучение Съвместна програма с Университета за приложни науки Бреда в Нидерландия (NHTV – Breda University of Applied Science, The Netherlands).

Международно сътрудничество[редактиране | редактиране на кода]

Международно висше бизнес училище осъществява ефективно сътрудничество с национални и чуждестранни партньори като Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Република България (КРИБ), Мрежа на международните бизнес училища (NIBS), Асоциация на университетите в областта на дистанционното обучение (GUIDE) и Европейската мрежа в областта на дистанционното обучение (EDEN).

МВБУ е член на КРИБ, като основните области на изследователската работа, включват: изучаване на културата, културното наследство и туризма, икономика на опита, иновации и предприемачество, управление на публичния сектор, фирмата и политиката.

От 1 март 2017 г. Международно висше бизнес училище има подписан договор за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата с Тамбовския държавен университет „Г. Р. Державин“ в Русия. В него се предвижда обмен на студенти и преподаватели, реализация на съвместни проекти и учебни мероприятия.

Членство в национални и международни бизнес организации[редактиране | редактиране на кода]

Понастоящем МВБУ членува в: КРИБ - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Република България, NIBS - Network of International Business Schools, ELA - European Association for Education Law and Policy, GUIDE – Association – Global Universities in Distance Education, EDEN - European Distance and E-learning Network.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Образование“         Портал „Образование          Портал „Ботевград“         Портал „Ботевград          Портал „България“         Портал „България    
Карта на обектите в община Ботевград