Великотърновски университет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
Veliko turnovo.jpg
Основаване 1963
Вид Държавен
Ректор проф. д-р Христо Бонджолов
Студенти 14 200
Местоположение Велико Търново, България
Членство https://www.facebook.com/univt
Уебсайт http://www.uni-vt.bg/
Bulgaria Veliko Tarnovo Province relief location map.jpg
43.0783° с. ш. 25.6492° и. д.
Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
в Общомедия

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е създаден през 1963 година като Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ във Велико Търново.

История[редактиране | редактиране на кода]

Основатели на Великотърновския университет са проф. Александър Бурмов и проф. д-р Пеньо Русев, които са съмишленици, съратници и приятели. Те са авторитетни учени и администратори, ревностни привърженици и радетели на всяка нова, градивна и перспективна идея, които подбират първите университетски преподаватели, като „вербуват“ свои колеги от София за „търновската кауза“. Преустройват се старите казармени помещения, разположени в местността Света гора на аудитории, семинарни зали и кабинети, комплектуват се първите катедри и така през есента на 15 септември 1963 година отваря врати вторият университет в България, който има за патрони светите братя Кирил и Методий, с името Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“.

Университетът наследява просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от XIV век и се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Първите 340 студенти се обучават в 4 специалности: Българска филология, Руска филология, „История“ и „Изобразителни изкуства“. През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти и 10 – 15 хонорувани професори и доценти от софийски висши училища и институти на БАН.

Целите на Александър Бурмов и Пеньо Русев са били да възродят старите културни традиции на престолния Търновград, да събудят евтимиевския реформаторски и родолюбив дух у своите ентусиазирани студенти.

Първостроители на великотърновското висше училище са още професорите Георги Димов, Иван Гълъбов, Иван Дуриданов, Станчо Ваклинов, Христо Данов, Велизар Велков, Страшимир Димитров, Никола Кожухаров, Васил Стоилов, доцентите Галина Тагамлицка, Михаил Кац и ст. преп. Димо Минев.

Паралелно с усвояването на академичните форми и методи на работа и усъвършенстването на учебния процес се появяват първите научни публикации, учебници и монографии, първите защити на дисертационни трудове, първите хабилитации на младите великотърновски преподаватели.

Създаването и утвърждаването на Великотърновското висше училище е труден и динамичен процес, в който преподаването и усвояването на хуманитарните знания върви заедно с активна и продуктивна научноизследователска дейност. В ускореното развитие на новия педагогически универститет още през първите години учебната работа и обучението на студентите се допълват от достойни национални и международни научни изяви – конференции, симпозиуми, семинари, студентски научни експедиции. Още в самото начало започва издаването на в. „Наука и труд“, а през 1964 г. е отпечатан и първият том на годишника „Трудове на Висшия педагогически институт“. В същото време расте броят на специалностите във ВТУ, расте броят на студентите и преподавателите, продължава комплектуването на нови катедри, структурират се първите факултети, изгражда се и се модернизира материално-техническата база.

Ректоратът на Великотърновския университет на хълма Света гора

Едва осем години по-късно българската общественост и правителството смятат, че във Велико Търново са налице предпоставките и условията, които дават визията на един съвременен университет. С указ на Държавния съвет на НРБ N 586 от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет. На 14 октомври 1971 г. тогавашният държавен глава – Тодор Живков издава указа за създаването на Великотърновския университет на многолюдно тържество и връчва символичния ключ на ректора проф. Жельо Авджиев. Това знаменито събитие съвпада с международния научен симпозиум в чест на 600-годишнината на Търновската книжовна школа, чийто законен и достоен наследник е Великотърновският университет / ВТУ. От тогава досега Великотърновският университет наистина се доказа като най-големият държавен университет в България извън София, като учебен и научен център с национален и международен престиж. С високо квалифицирания си научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски специалности, с добре изградената и съвременно обзаведена материално-техническа база той отговаря на нуждите и задачите за преструктуриране на висшето образование в България, които изисква новото време.

Днес Великотърновският университет разполага с девет факултета, четиресет и две катедри, шейсет и осем специалности, два педагогически колежа в Плевен и Враца, центрове в София, Пловдив и Добрич и над 18 хиляди студенти от България и чужбина. Обучава бакалаври, магистри и докторанти. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е първото от големите български държавни висши училища. Всяка година Академичният съвет номинира един дипломиран възпитаник на Университета за присъждане на академична награда на Община Велико Търново в размер на 5000 евро.[1]

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Великотърновския университет"Св. св. Кирил и Методий" е структуриран в 9 факултета.

Факултети[редактиране | редактиране на кода]

 • Филиал Враца
 • Педагогически колеж Плевен
 • Департамент за езиково обучение

Корпуси на ВТУ[редактиране | редактиране на кода]

 • Великотърновски университет – Ректорат
 • Великотърновски университет – Факултет по изобразително изкувство
 • Великотърновски университет – Корпус 2 – Славистичен комплекс
 • Великотърновски университет – Корпус 3 – Факултет по математика и информатика
 • Великотърновски университет – Корпус 4 – Стопански факултет
 • Великотърновски университет – Корпус 5 – Педагогически факултет, Юридически факултет, Философски факултет, Център за квалификация
 • Великотърновски университет – Спортен комплекс
 • Великотърновски университет – Корпус Скулптура

Ректори на Университета през годините[редактиране | редактиране на кода]

 • чл. кор. проф. Александър Бурмов
 • проф. Жельо Авджиев
 • проф.д.и.н. Станчо Ваклинов
 • проф. д.ф.н. Пеньо Русев
 • проф.д.фил.н. Димитър Филипов
 • проф.д.ф.н. Ангел Давидов
 • доц. д-р Владимир Попов
 • проф. д.ф.н. Станьо Георгиев
 • проф. д.и.н. Иван Стоянов [2]
 • проф. д.ф.н. Иван Харалампиев
 • проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ
 • проф. д-р Христо Бонджолов
ВТУ Корпус номер 5

Университетска библиотека[редактиране | редактиране на кода]

Университетска библиотека отваря врати за своите читатели едновременно с откриването на Висшия Педагогически Институт във В. Търново на 15 септември 1963 г. Първоначалният фонд е изграден със съдействието на нашите първи дарители: Университетска библиотека към СУ „Св. Климент Охридски“, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. В. Търново, Окръжен държавен архив, Читалище „Надежда“ – гр. В. Търново, проф. Александър Бурмов, акад. Петър Динеков, проф. Николай Кожухаров, ст. преп. Димо Минев, Йордан Кулелиев.

Мисията на Университетска библиотека е осигуряване на библиотечното и информационното обслужване на образователния процес и научно-изследователската дейност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Целите, към които библиотеката се стреми, са свързани с постигане на оперативност, адекватност и пълнота при задоволяване на информационните потребности на нашите читатели.

За постигане на тези цели Университетска библиотека изгражда многоотраслов библиотечен фонд по профила на изучаваните във Великотърновския университет специалности.

Към момента той наброява над 380 000 библиотечни единици научна и учебна литература на български и чужди езици, включително над 42 000 тома периодични, редки и ценни издания, електронни носители на информация и други материали.[1]

Университетско издателство[редактиране | редактиране на кода]

Великотърновският университет разполага с издателство, което носи името „Св. св. Кирил и Методий“, наследник на основаната през 1971 г. Печатна база, превърнала се през годините в основно университетско звено. Издателството е регистрирано в Националната ISBN агенция – София, с международен стандартен книжен номер 524 от 20. 04. 1992 г. Изпълнява програмата на университета за книгоиздаване и книгоразпространение, включва се в националния книжен пазар и съвременната българска книжнина. Издателството обезпечава текущия учебен процес на университета.

Появило се на книжния пазар преди повече от 15 г., през 1992 г., издателството се специализира в издаването на литература, профилирана за висшите учебни заведения. Годишно издава 70 заглавия: научна, научнопопулярна, учебна, учебно-помощна литература, списания и годишници. Изданията са насочени както към специализираната аудитория, така и към студентите, кандидат-студентите, учениците и всички ценители на българската книга.

Предимство е внедрената издателска система за малки тиражи при издаването на тясноспециализираните издания, за тестване на пазара чрез пилотни тиражи, както и възможността да се реализира печат при поискване.[1]

Университетът издава студентски вестник „Университет“.

Известни личности възпитаници на университета[редактиране | редактиране на кода]

Известни преподаватели в университета[редактиране | редактиране на кода]

 • Йордан Андреев (историк)
 • Петър Иванов (психолог) (преподавател по психология)
 • Иван Радев(академик, литературен историк и критик)
 • Анчо Калоянов (фолклорист и етнолог, писател)
 • Пламен Павлов (историк)
 • Казимир Попконстантинов (археолог)
 • Красимир Петров (специалист по френска литература, преводач)
 • Георги Плетньов (историк)
 • Мариян Стоядинов(доцент, богослов)
 • Петко Савов (преподавател по класическа китара)
 • Пламен Легкоступ
 • Станчо Ваклинов (археолог)
 • Спас Николов (преподавател по английска литература, преводач)
 • Саркис Асланян (преподавател по английски, преводач)
 • Пенка Ангелова (преподавател по немска литература и език)
 • Гочо Гочев (преподавател по руски език, преводач)
 • Иван Тютюнджиев (историк)
 • Борислав Примов (историк)
 • Людмила Костова (преподавател по английски, преводач)
 • Росина Костова (археолог)
 • Красимира Мутафова (историк)
 • Петър Тодоров (историк)
 • Сава Василев (преподавател по българска литература, писател)

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в Проект "Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
 2. Бившите ректори станаха почетни членове на Центъра за развитие на ВTУ, в „Янтрапрес“

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]