Квинт Тиней Клемент

From Уикипедия
Jump to navigation Jump to search

Квинт Тиней Клемент (Quintus Tineius Clemens) e политик и сенатор на Римската империя през края на 2 век.

Произлиза от висша благородна фамилия вероятно от Volaterrae (Волтера) в Етрурия. Син е на Квинт Тиней Сакердот (консул 158 г.). Внук е на Квинт Тиней Руф, който от 124 до 126 г. e легат на Тракия (legatus Augusti pro praetore Thraciae) и суфектконсул 127 г. Брат е на Квинт Тиней Руф (консул 182 г.) и на Квинт Тиней Сакердот (суфектконсул 192 г. и консул 219 г.)

През 195 г. Клемент е консул заедно с Публий Юлий Скапула Тертул Приск.[1]

Източници[edit | edit source]

  1. G. Rinaldi, Cristiani e impero romano nell'Africa romana. "Il Cristianesimo nel suo contesto storico" dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale, anno accademico 2005-2006, (PDF) scaricabile da qui), p.12, nota 65. CIL XIV, 169 ; CIL III, 4407; CIL III, 12802