Китайски календар

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Китайският календар е система за летоброене, съставена от три основни цикъла – десетичен, дванадесетичен и шестдесетичен.

Новогодишна китайска украса

Описание[редактиране | редактиране на кода]

Десетичен цикъл[редактиране | редактиране на кода]

Изобразява се с 10 логограми, които нямат лексикални значения.

1 – дзя 6 – дзи
2 – и 7 – гън
3 – бин 8 – син
4 – дин 9 – жън
5 – у 10 – гуей

Дванадесетичен цикъл[редактиране | редактиране на кода]

Изобразява се с 12 логограми, които нямат лексикални значения.

1 – дзъ 4 – мао 7 – у 10 – юй
2 – чоу 5 – чън 8 – вей 11 – сю
3 – ин 6 – съ 9 – шън 12 – хай

Шестдесетичен цикъл[редактиране | редактиране на кода]

Изобразява се с 60 знака. Всеки от тези 60 знака се представя като съчетание от логограма от десетичния цикъл и логограма от дванадесетичния цикъл.

1 – дзя-дзъ 16 – дзи-мао 31 – дзя-у 46 – дзи-юй
2 – и-чоу 17 – гън-чън 32 – и-вей 47 – гън-сю
3 – бин-ин 18 – син-съ 33 – бин-шън 48 – син-хай
4 – дин-мао 19 – жън-у 34 – дин-юй 49 – жън-дзъ
5 – у-чън 20 – гуей-вей 35 – у-сю 50 – гуей-чоу
6 – дзи-съ 21 – дзя-шън 36 – дзи-хай 51 – дзя-ин
7 – гън-у 22 – и-юй 37 – гън-дзъ 52 – и-мао
8 – син-вей 23 – бин-сю 38 – син-чоу 53 – бин-чън
9 – жън-шън 24 – дин-хай 39 – жън-ин 54 – дин-съ
10 – гуей-юй 25 – у-дзъ 40 – гуей-мао 55 – у-у
11 – дзя-сю 26 – дзи-чоу 41 – дзя-чън 56 – дзи-вей
12 – и-хай 27 – гън-ин 42 – и-съ 57 – гън-шън
13 – бин-дзъ 28 – син-мао 43 – бин-у 58 – син-юй
14 – дин-чоу 29 – жън-чън 44 – дин-вей 59 – жън-сю
15 – у-ин 30 – гуей-съ 45 – у-шън 60 – гуей-хай

Шестдесетичният цикъл се дели на шест декади от по 10 дни наричани сюн. Десетте знака се наричали ган (стволове), дванадесетте знака – дзи (клонки).

В началото на 5 век пр.н.е. възниква и теорията у син – за наличието на пет първични елемента (стихии), от които е изграден света. Десетте знака били свързани и с тази теория. Нечетни знаци от десетичния цикъл били свързани с Ян (мъжкото начало), а четните знаци – с Ин (женското начало). Ето и как са били разпределени:

Стихия Знаци Ян Знаци Ин
Му „дърво“ 1 – дзя 2 – и
Хуо „огън“ 3 – бин 4 – дин
Ту „земя“ 5 – у 6 – дзи
Дзин „метал“ 7 – гън 8 – син
Шуей „вода“ 9 – жън 10 – гуей

Шестдесетичнният цикъл се използвал за означаване на дните и затова китайците го наричали и шестдесетдневен цикъл. Най-ранните сведения за използването му се отнасят към 13 век пр.н.е. В периода 2 век пр.н.е. – 2 век започнали да наричат десетте знака „небесни стволове“, а дванадесетте – „земни клонки“. Редица учени допускат, че стволовете са създадени за означаване на дните, а клонките – на месеците.

През 1 век китайският шесдесетичен календар все още се е използвал за означаване на дните. Именно тогава е бил приспособен и за означаване на годините, а през 2 век вече е бил употребяван. Към всеки цикличен знак (земен клон) са били прибавени и имена на животни. Дванандесетте имена на животни били свързани с дванадесетте названия на знаците от дванадесетичия цикъл и техните имена започнали да се използват за означаване на годините. По този нзчин 60-дневният цикличен календар започнал да се използва и като 60-годишен.

1 – дзъ = шу (плъх) 7 – у = ма (кон)
2 – чоу = ню (вол) 8 – уей = ян (коза)
3 – ин = ху (тигър) 9 – шън = хоу (маймуна)
4 – мао = ту (заек) 10 – юй = дзи (петел)
5 – чън = лун (дракон) 11 – сю = гоу (куче)
6 – съ = шъ (змия) 12 – хай = джу (прасе)

Всяка поредна година от 60-годишния цикъл, освен предишното си название – съчетание от знак на десетичен и знак на дванадестичен цикъл, получила и допълнително означение – съответната година на животното:

1 – дзя-дзъ = шу (плъх) 31 – дзя-у = ма (кон)
2 – и-чоу = ню (вол) 32 – и-вей = ян (коза)
3 – бин-ин = ху (тигър) 33 – бин-шън = хоу (маймуна)
4 – дин-мао = ту (заек) 34 – дин-юй = дзи (петел)
5 – у-чън = лун (дракон) 35 – у-сю = гоу (куче)
6 – дзи-съ = съ (змия) 36 – дзи-хай = джу (прасе)
7 – гън-у = ма (кон) 37 – гън-дзъ = шу (плъх)
8 – син-вей = ян (коза) 38 – син-чоу = ню (вол)
9 – жън-шън = хоу (маймуна) 39 – жън-ин = ху (тигър)
10 – гуей-юй = дзи (петел) 40 – гуей-мао = ту (заек)
11 – дзя-сю = гоу (куче) 41 – дзя-чън = лун (дракон)
12 – и-хай = джу (прасе) 42 – и-съ = шъ (змия)
13 – бин-дзъ = шу (плъх) 43 – бин-у = ма (кон)
14 – дин-чоу = ню (вол) 44 – дин-вей = ян (коза)
15 – у-ин = ху (тигър) 45 – у-шън = хоу (маймуна)
16 – дзи-мао = ту (заек) 46 – дзи-юй = дзи (петел)
17 – гън-чън = лун (дракон) 47 – гън-сю = гоу (куче)
18 – син-съ = ше (змия) 48 – син-хай = чжу (прасе)
19 – жън-у = ма (кон) 49 – жън-дзъ = шу (плъх)
20 – гуей-вей = ян (коза) 50 – гуей-чоу = ню (вол)
21 – дзя-шън = хоу (маймуна) 51 – дзя-ин = ху (тигър)
22 – и-юй = дзи (петел) 52 – и-мао = ту (заек)
23 – бин-сю = гоу (куче) 53 – бин-чън = лун (дракон)
24 – дин-хай = джу (прасе) 54 – дин-съ = шъ (змия)
25 – у-дзъ = шу (плъх) 55 – у-у= ма (кон)
26 – дзи-чоу = ню (вол) 56 – дзи-вей = ян (коза)
27 – гън-ин = ху (тигър) 57 – гън-шън = хоу (маймуна)
28 – син-мао = ту (заек) 58 – син-юй = дзи (петел)
29 – жън-чън = лун (дракон) 59 – жън-сю = гоу (куче)
30 – гуей-съ = шъ (змия) 60 – гуей-хай = джу (прасе)

Половината от знаците на китайския календар (плъх, тигър, дракон, кон, маймуна, куче) са свързани със светлото или мъжкото начало (Ян), другата половина – с тъмното или женското начало (Ин).

Китайският календар има и астрологична основа. Петте основни елемента (стихии) са свързани и с други предмети, качества и явления от различен характер, но от едно и също равнище – планети, цветове, вкусови усещания, вътрешни органи, годишни времена, посоки, добродетели и др. Това е давало възможност петте поредни циклови години от даден цикличен знак или названието на животното, да получават допълнително обозначение, чрез цвета. Например години на коня са точно пет определени години от 60-годишния цикъл. За да бъдат различавани, те се означават с цветове. Въз основа на това се получават и следните връзки:

Дърво Огън Земя Метал Вода
Юпитер Марс Сатурн Венера Меркурий
зелено червено жълто бяло черно
кисело горчиво сладко люто солено
черен дроб сърце далак бели дробове бъбреци
пролет лято късно лято есен зима
изток юг център запад север
любов морал истина справедливост мъдрост

На тази основа се правят китайските хороскопи. Всичко това показва, че цикличният календар има не само хронологично, но и астрологично значение в живота на хората. В този смисъл китайският календар е свързан с философските и космологичните представи за света.

Китайски слънчев (сезонен) календар[редактиране | редактиране на кода]

В Китай през 3 век пр.н.е. започва да се използва и друга разновидност – китайския слънчев (сезонен) календар. При него годината е била разделена на 24 сезона. Разделянето се извършвало в зависимост от положението на Слънцето спрямо еклиптиката. Всеки сезон си имал име и продължавал 15 дни (общо за една година 24×15 = 360 дни).

Имена на годините по столетия[редактиране | редактиране на кода]

През 21 век[редактиране | редактиране на кода]

Дракон Змия Кон Коза Маймуна Петел Куче Прасе Плъх Вол Тигър Заек
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083
2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095
2096 2097 2098 2099 2100

През 20 век[редактиране | редактиране на кода]

Плъх Вол Тигър Заек Дракон Змия Кон Коза Маймуна Петел Куче Прасе
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000

Имена на годините по животни[редактиране | редактиране на кода]

Години на Плъха[редактиране | редактиране на кода]

4 244 484 724 964 1204 1444 1684 1924
16 256 496 736 976 1216 1456 1696 1936
28 268 508 748 988 1228 1468 1708 1948
40 280 520 760 1000 1240 1480 1720 1960
52 292 532 772 1012 1252 1492 1732 1972
64 304 544 784 1024 1264 1504 1744 1984
76 316 556 796 1036 1276 1516 1756 1996
88 328 568 808 1048 1288 1528 1768 2008
100 340 580 820 1060 1300 1540 1780 2020
112 352 592 832 1072 1312 1552 1792 2032
124 364 604 844 1084 1324 1564 1804 2044
136 376 616 856 1096 1336 1576 1816 2056
148 388 628 868 1108 1348 1588 1828 2068
160 400 640 880 1120 1360 1600 1840 2080
172 412 652 892 1132 1372 1612 1852 2092
184 424 664 904 1144 1384 1624 1864 2104
196 436 676 916 1156 1396 1636 1876 2116
208 448 688 928 1168 1408 1648 1888 2128
220 460 700 940 1180 1420 1660 1900 2140
232 472 712 952 1192 1432 1672 1912 2152

Години на Вола[редактиране | редактиране на кода]

5 245 485 725 965 1205 1445 1685 1925
17 257 497 737 977 1217 1457 1697 1937
29 269 509 749 989 1229 1469 1709 1949
41 281 521 761 1001 1241 1481 1721 1961
53 293 533 773 1013 1253 1493 1733 1973
65 305 545 785 1025 1265 1505 1745 1985
77 317 557 797 1037 1277 1517 1757 1997
89 329 569 809 1049 1289 1529 1769 2009
101 341 581 821 1061 1301 1541 1781 2021
113 353 593 833 1073 1313 1553 1793 2033
125 365 605 845 1085 1325 1565 1805 2045
137 377 617 857 1097 1337 1577 1817 2057
149 389 629 869 1109 1349 1589 1829 2069
161 401 641 881 1121 1361 1601 1841 2081
173 413 653 893 1133 1373 1613 1853 2093
185 425 665 905 1145 1385 1625 1865 2105
197 437 677 917 1157 1397 1637 1877 2117
209 449 689 929 1169 1409 1649 1889 2129
221 461 701 941 1181 1421 1661 1901 2141
233 473 713 953 1193 1433 1673 1913 2153

Години на Тигъра[редактиране | редактиране на кода]

6 246 486 726 966 1206 1446 1686 1926
18 258 498 738 978 1218 1458 1698 1938
30 270 510 750 990 1230 1470 1710 1950
42 282 522 762 1002 1242 1482 1722 1962
54 294 534 774 1014 1254 1494 1734 1974
66 306 546 786 1026 1266 1506 1746 1986
78 318 558 798 1038 1278 1518 1758 1998
90 330 570 810 1050 1290 1530 1770 2010
102 342 582 822 1062 1302 1542 1782 2022
114 354 594 834 1074 1314 1554 1794 2034
126 366 606 846 1086 1326 1566 1806 2046
138 378 618 858 1098 1338 1578 1818 2058
150 390 630 870 1110 1350 1590 1830 2070
162 402 642 882 1122 1362 1602 1842 2082
174 414 654 894 1134 1374 1614 1854 2094
186 426 666 906 1146 1386 1626 1866 2106
198 438 678 918 1158 1398 1638 1878 2118
210 450 690 930 1170 1410 1650 1890 2130
222 462 702 942 1182 1422 1662 1902 2142
234 474 714 954 1194 1434 1674 1914 2154

Години на Заека[редактиране | редактиране на кода]

7 247 487 727 967 1207 1447 1687 1927
19 259 499 739 979 1219 1459 1699 1939
31 271 511 751 991 1231 1471 1711 1951
43 283 523 763 1003 1243 1483 1723 1963
55 295 535 775 1015 1255 1495 1735 1975
67 307 547 787 1027 1267 1507 1747 1987
79 319 559 799 1039 1279 1519 1759 1999
91 331 571 811 1051 1291 1531 1771 2011
103 343 583 823 1063 1303 1543 1783 2023
115 355 595 835 1075 1315 1555 1795 2035
127 367 607 847 1087 1327 1567 1807 2047
139 379 619 859 1099 1339 1579 1819 2059
151 391 631 871 1111 1351 1591 1831 2071
163 403 643 883 1123 1363 1603 1843 2083
175 415 655 895 1135 1375 1615 1855 2095
187 427 667 907 1147 1387 1627 1867 2107
199 439 679 919 1159 1399 1639 1879 2119
211 451 691 931 1171 1411 1651 1891 2131
223 463 703 943 1183 1423 1663 1903 2143
235 475 715 955 1195 1435 1675 1915 2155

Години на Дракона[редактиране | редактиране на кода]

8 248 488 728 968 1208 1448 1688 1928
20 260 500 740 980 1220 1460 1700 1940
32 272 512 752 992 1232 1472 1712 1952
44 284 524 764 1004 1244 1484 1724 1964
56 296 536 776 1016 1256 1496 1736 1976
68 308 548 788 1028 1268 1508 1748 1988
80 320 560 800 1040 1280 1520 1760 2000
92 332 572 812 1052 1292 1532 1772 2012
104 344 584 824 1064 1304 1544 1784 2024
116 356 596 836 1076 1316 1556 1796 2036
128 368 608 848 1088 1328 1568 1808 2048
140 380 620 860 1100 1340 1580 1820 2060
152 392 632 872 1112 1352 1592 1832 2072
164 404 644 884 1124 1364 1604 1844 2084
176 416 656 896 1136 1376 1616 1856 2096
188 428 668 908 1148 1388 1628 1868 2108
200 440 680 920 1160 1400 1640 1880 2120
212 452 692 932 1172 1412 1652 1892 2132
224 464 704 944 1184 1424 1664 1904 2144
236 476 716 956 1196 1436 1676 1916 2156

Години на Змията[редактиране | редактиране на кода]

9 249 489 729 969 1209 1449 1689 1929
21 261 501 741 981 1221 1461 1701 1941
33 273 513 753 993 1233 1473 1713 1953
45 285 525 765 1005 1245 1485 1725 1965
57 297 537 777 1017 1257 1497 1737 1977
69 309 549 789 1029 1269 1509 1749 1989
81 321 561 801 1041 1281 1521 1761 2001
93 333 573 813 1053 1293 1533 1773 2013
105 345 585 825 1065 1305 1545 1785 2025
117 357 597 837 1077 1317 1557 1797 2037
129 369 609 849 1089 1329 1569 1809 2049
141 381 621 861 1101 1341 1581 1821 2061
153 393 633 873 1113 1353 1593 1833 2073
165 405 645 885 1125 1365 1605 1845 2085
177 417 657 897 1137 1377 1617 1857 2097
189 429 669 909 1149 1389 1629 1869 2109
201 441 681 921 1161 1401 1641 1881 2121
213 453 693 933 1173 1413 1653 1893 2133
225 465 705 945 1185 1425 1665 1905 2145
237 477 717 957 1197 1437 1677 1917 2157

Години на Коня[редактиране | редактиране на кода]

10 250 490 730 970 1210 1450 1690 1930
22 262 502 742 982 1222 1462 1702 1942
34 274 514 754 994 1234 1474 1714 1954
46 286 526 766 1006 1246 1486 1726 1966
58 298 538 778 1018 1258 1498 1738 1978
70 310 550 790 1030 1270 1510 1750 1990
82 322 562 802 1042 1282 1522 1762 2002
94 334 574 814 1054 1294 1534 1774 2014
106 346 586 826 1066 1306 1546 1786 2026
118 358 598 838 1078 1318 1558 1798 2038
130 370 610 850 1090 1330 1570 1810 2050
142 382 622 862 1102 1342 1582 1822 2062
154 394 634 874 1114 1354 1594 1834 2074
166 406 646 886 1126 1366 1606 1846 2086
178 418 658 898 1138 1378 1618 1858 2098
190 430 670 910 1150 1390 1630 1870 2110
202 442 682 922 1162 1402 1642 1882 2122
214 454 694 934 1174 1414 1654 1894 2134
226 466 706 946 1186 1426 1666 1906 2146
238 478 718 958 1198 1438 1678 1918 2158

Години на Козата[редактиране | редактиране на кода]

11 251 491 731 971 1211 1451 1691 1931
23 263 503 743 983 1223 1463 1703 1943
35 275 515 755 995 1235 1475 1715 1955
47 287 527 767 1007 1247 1487 1727 1967
59 299 539 779 1019 1259 1499 1739 1979
71 311 551 791 1031 1271 1511 1751 1991
83 323 563 803 1043 1283 1523 1763 2003
95 335 575 815 1055 1295 1535 1775 2015
107 347 587 827 1067 1307 1547 1787 2027
119 359 599 839 1079 1319 1559 1799 2039
131 371 611 851 1091 1331 1571 1811 2051
143 383 623 863 1103 1343 1583 1823 2063
155 395 635 875 1115 1355 1595 1835 2075
167 407 647 887 1127 1367 1607 1847 2087
179 419 659 899 1139 1379 1619 1859 2099
191 431 671 911 1151 1391 1631 1871 2111
203 443 683 923 1163 1403 1643 1883 2123
215 455 695 935 1175 1415 1655 1895 2135
227 467 707 947 1187 1427 1667 1907 2147
239 479 719 959 1199 1439 1679 1919 2159

Години на Маймуната[редактиране | редактиране на кода]

12 252 492 732 972 1212 1452 1692 1932
24 264 504 744 984 1224 1464 1704 1944
36 276 516 756 996 1236 1476 1716 1956
48 288 528 768 1008 1248 1488 1728 1968
60 300 540 780 1020 1260 1500 1740 1980
72 312 552 792 1032 1272 1512 1752 1992
84 324 564 804 1044 1284 1524 1764 2004
96 336 576 816 1056 1296 1536 1776 2016
108 348 588 828 1068 1308 1548 1788 2028
120 360 600 840 1080 1320 1560 1800 2040
132 372 612 852 1092 1332 1572 1812 2052
144 384 624 864 1104 1344 1584 1824 2064
156 396 636 876 1116 1356 1596 1836 2076
168 408 648 888 1128 1368 1608 1848 2088
180 420 660 900 1140 1380 1620 1860 2100
192 432 672 912 1152 1392 1632 1872 2112
204 444 684 924 1164 1404 1644 1884 2124
216 456 696 936 1176 1416 1656 1896 2136
228 468 708 948 1188 1428 1668 1908 2148
240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160

Години на Петела[редактиране | редактиране на кода]

1 241 481 721 961 1201 1441 1681 1921
13 253 493 733 973 1213 1453 1693 1933
25 265 505 745 985 1225 1465 1705 1945
37 277 517 757 997 1237 1477 1717 1957
49 289 529 769 1009 1249 1489 1729 1969
61 301 541 781 1021 1261 1501 1741 1981
73 313 553 793 1033 1273 1513 1753 1993
85 325 565 805 1045 1285 1525 1765 2005
97 337 577 817 1057 1297 1537 1777 2017
109 349 589 829 1069 1309 1549 1789 2029
121 361 601 841 1081 1321 1561 1801 2041
133 373 613 853 1093 1333 1573 1813 2053
145 385 625 865 1105 1345 1585 1825 2065
157 396 637 877 1117 1357 1597 1837 2077
169 409 649 889 1129 1369 1609 1849 2089
181 421 661 901 1141 1381 1621 1861 2101
193 433 673 913 1153 1393 1633 1873 2113
205 445 685 925 1165 1405 1645 1885 2125
217 457 697 937 1177 1417 1657 1897 2137
229 469 709 949 1189 1429 1669 1909 2149

Години на Кучето[редактиране | редактиране на кода]

2 242 482 722 962 1202 1442 1682 1922
14 254 494 734 974 1214 1454 1694 1934
26 266 506 746 986 1226 1466 1706 1946
38 278 518 758 998 1238 1478 1718 1958
50 290 530 770 1010 1250 1490 1730 1970
62 302 542 782 1022 1262 1502 1742 1982
74 314 554 794 1034 1274 1514 1754 1994
86 326 566 806 1046 1286 1526 1766 2006
98 338 578 818 1058 1298 1538 1778 2018
110 350 590 830 1070 1310 1550 1790 2030
122 362 602 842 1082 1322 1562 1802 2042
134 374 614 854 1094 1334 1574 1814 2054
146 386 626 866 1106 1346 1586 1826 2066
158 398 638 878 1118 1358 1598 1838 2078
170 410 650 890 1130 1370 1610 1850 2090
182 422 662 902 1142 1382 1622 1862 2102
194 434 674 914 1154 1394 1634 1874 2114
206 446 686 926 1166 1406 1646 1886 2126
218 458 698 938 1178 1418 1658 1898 2138
230 470 710 950 1190 1430 1670 1910 2150

Години на Прасето[редактиране | редактиране на кода]

3 243 483 723 963 1203 1443 1683 1923
15 255 495 735 975 1215 1455 1695 1935
27 267 507 747 987 1227 1467 1707 1947
39 279 519 759 999 1239 1479 1719 1959
51 291 531 771 1011 1251 1491 1731 1971
63 303 543 783 1023 1263 1503 1743 1983
75 315 555 795 1035 1275 1515 1755 1995
87 327 567 807 1047 1287 1527 1767 2007
99 339 579 819 1059 1299 1539 1779 2019
111 351 591 831 1071 1311 1551 1791 2031
123 363 603 843 1083 1323 1563 1803 2043
135 375 615 855 1095 1335 1575 1815 2055
147 387 627 867 1107 1347 1587 1827 2067
159 399 639 879 1119 1359 1599 1839 2079
171 411 651 891 1131 1371 1611 1851 2091
183 423 663 903 1143 1383 1623 1863 2103
195 435 675 915 1155 1395 1635 1875 2115
207 447 687 927 1167 1407 1647 1887 2127
219 459 699 939 1179 1419 1659 1899 2139
231 471 711 951 1191 1431 1671 1911 2151

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Годината на Дракона 2012