Лицензи за свободни софтуери и софтуери с отворен код

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Следната таблица представя лицензи за свободен софтуер и софтуер с отворен код. Таблицата включва само софтуерни лицензи, които са одобрени от поне една експертна група от FSF, OSI, проектите Debian и Fedora както и такива, които имат официална документация. За да видите пълния списък с лицензи, посетете Списък на свободни лицензи.

FOSS лицензи[редактиране | редактиране на кода]

FOSS е абревиатура от „Free and Open Source Software“. Не е налична официална дефиниция за FOSS софтуер и за това различните организации поддържат утвърдени списъци със софтуерни лицензи.[1] Open Source Initiative (OSI) е една от организациите, които поддържат списъци с лицензи за отворен код. Free Software Foundation (FSF) е друга такава организация, която поддържа списък на лицензи, които счита за свободни.[2] Списъците на двете организации с лицензи за свободни софтуери и такива с отворен код са част от FOSS лицензите. Има лицензи, включени в списъка на OSI, които не съответстват на дефиницията за свободен софтуер. Дефиницията на термина отворен код позволява да се наложат ограничения като например цена, вид на лиценза и неговия произход. Като например случая със Споразумението за отворен код на НАСА, което изисква кодът да бъде „оригинален“.[3][4] OSI има различна политика от FSF по отношение на одобряването на лицензи.[5]

Дефиницията за свободен софтуер на FSF се фокусира върху неограничения достъп на потребителя да използва, изучава начина на работа, преработва, копира и разпространява софтуер за каквато и да е цел. Това са основни свободи.[6][7] Критерият на OSI за отворен код се фокусира върху достъпността на изходния код и предимствата на неограничения и обществено поддържан модел на разработка.[8] Съществуват и много FOSS лицензи като Apache License, както и всички Free Software лицензи, които позволяват ползването на някои от FOSS компонентите за търговски цели.[9]

Таблица за сравнение[редактиране | редактиране на кода]

За по-опростено представяне на най-разпространените лицензи вижте сравнение на лицензи за свободен софтуер.

Таблицата представя отделните особености на всеки лиценз и служи като наръчник за правилата и условията им, разделен в седем тематични категории. Сравнително нови инструменти като проекта на Европейската комисия Joinup Licensing Assistant [10] позволяват преглеждането и сравнението на лицензи на базата на повече от 40 признака и категории, както и достъп до SPDX идентификатори и пълен текст. Таблицата по-долу илюстрира изключенията и ограниченията в следните случаи:

 • Свързване – свързване на лицензирания код с код под друг лиценз (например когато кодът е извлечен от библиотека)
 • Разпространение – разпространение на кода от трети страни
 • Преработка – преработване на код от лицензополучател
 • Патентоване – защита на лицензополучатели от патентни искове, подадени от сътрудниците по отношение тяхното участие в направата на кода и защита на сътрудниците от такива искове подадени от лицензополучатели
 • Лично ползване – дали преработената версия на кода трябва да се споделя с общността или може да се остане за лично ползване (например за вътрешно ползване от фирма)
 • Сублицензиране – дали преработената версия на кода може да се лицензира под друг лиценз (например авторско право) или трябва да остане под същия лиценз, под който е предоставен кода
 • Търговска марка – ползването на търговски марки, асоциирани с лицензирания код или от неговите сътрудници чрез лиценз
Лиценз Издател Последна

версия

Дата на

публикуване

Свързване (библиотека) Разпространение Преработка Патентоване Лично

ползване

Сублицензиране Търговска марка
Academic Free License[11] Lawrence E. Rosen 3.0 2002 Пермисивен (разрешителен) лиценз Пермисивен Пермисивен Да Пермисивен Пермисивен Не
Affero General Public

License

Affero Inc 2.0 2007 Копилефт [12] Копилефт с изключение на GNU AGPL [12] Копилефт [12] ? Да [12] ? ?
Apache License Apache Software Foundation 2.0 2004 Пермисивен [13] Пермисивен [13] Пермисивен [13] Да [13] Да [13] Пермисивен [13] Не [13]
Apple Public Source License Apple Computer 2.0 6 Август 2003 Пермисивен ? Ограничен ? ? ? ?
Artistic License Larry Wall 2.0 2000 с ограничения с ограничения с ограничения Не Пермисивен с ограничения Не
Beerware Poul-Henning Kamp 42 1987 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Не Пермисивен Пермисивен Не
BSD License Regents of the University of California 3.0 ? Пермисивен [14] Пермисивен [14] Пермисивен [14] Собственоръчно [14] Да [14] Пермисивен [14] Собственоръчно [14]
Boost Software License ? 1.0 17 Август 2003 Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
Creative Commons Zero Creative Commons 1.0 2009 Обществено достояние Обществено достояние Обществено достояние Не Обществено достояние Обществено достояние Не
CC BY Creative Commons 4.0 2002 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Не Да Пермисивен Не
CC BY-SA Creative Commons 4.0 2002 Копилефт Копилефт Копилефт Не Да Копилефт Не
CeCILL CEA / CNRS / INRIA 2.1 21 Юни 2012 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Не Пермисивен с ограничения Не
Common Development and

Distribution License

Sun Microsystems 1.0 1 Декември 2004 Пермисивен ? Ограничен ? ? ? ?
Common Public License IBM 1.0 Май 2001 Пермисивен ? Копилефт ? ? ? ?
Cryptix General License Cryptix Foundation н/д 1995 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Собственоръчно Да ? Собственоръчно
Eclipse Public License Eclipse Foundation 2.0 24 Август 2017 Ограничен Ограничен Ограничен Да Да Ограничен Собственоръчно
Educational Community

License

Indiana University 1.0 2007 Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
European Union Public

Licence

European Commission 1.2 Май 2017 Пермисивен, според Европейският закон (Съображения 10 и 15 Директива (2009/24/ЕС)  Копилефт с одробен списък за съвместимост Копилефт с одробен списък за съвместимост Да Да Копилефт с одробен списък за съвместимост Не
FreeBSD Проекта FreeBSD н/д Април 1999 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Собственоръчно Пермисивен Пермисивен Собственоръчно
GNU Affero General Public

License

Free Software Foundation 3.0 2007 Сaмо GNU GPLv3 Копилефт Копилефт Да Без мрежово ползване Копилефт Да
GNU General Public License Free Software Foundation 3.0 Юни 2007 Сaмо съвместими с GNU GPLv3 Копилефт Копилефт Да Да Копилефт Да
GNU Lesser General Public

License

Free Software Foundation 3.0 Юни 2007 С ограничения Копилефт Копилефт Да Да Копилефт Да
IBM Public License IBM 1.0 Август 1999 Копилефт ? Копилефт ? ? ? ?
ISC license Internet Systems Consortium н/д Юни 2003 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Собственоръчно Пермисивен Пермисивен Собственоръчно
LaTeX Project Public

License

проекта LaTeX 1.3c ? Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
Microsoft Public License Microsoft н/д ? Копилефт Копилефт Копилефт Не Пермисивен ? Не
MIT license / X11 license MIT н/д 1988 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Собственоръчно Да Пермисивен Собственоръчно
Mozilla Public License Mozilla Foundation 2.0 3 Януари 2012 Пермисивен Копилефт Копилефт Да Да Копилефт Не
Netscape Public License Netscape 1.1 ? Ограничен ? Ограничен ? ? ? ?
Open Software License Lawrence Rosen 3.0 2005 Пермисивен Копилефт Копилефт Да Да Копилефт ?
OpenSSL license проекта OpenSSL н/д ? Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
PHP License PHP Group 3.01 2019 с ограничения с ограничения с ограничения Да Да с ограничения Собственоръчно
Python Software Foundation

License

Python Software Foundation 3.9.1 2020-10-05 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Да Пермисивен Пермисивен Не
Q Public License Trolltech ? ? Ограничен ? Ограничен ? ? ? ?
Sleepycat License Sleepycat Software н/д 1996 Пермисивен с ограничения Пермисивен Не Да Не Не
Unlicense unlicense.org 1 Декември 2010 Пермисивен/Обществено достояния Пермисивен/Обществено достояния Пермисивен/Обществено достояния ? Пермисивен/Обществено достояния Пермисивен/Обществено достояния ?
W3C Software Notice and

License

W3C 20021231 31 Декември 2002 Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
Do What The Fuck You

Want To Public License

(WTFPL)

Banlu Kemiyatorn, Sam Hocevar 2 Декември 2004 Пермисивен/Обществено достояния Пермисивен/Обществено достояния Пермисивен/Обществено достояния Не Да Да Не
XCore Open Source License както и отделно "Hardware License" споразумение XMOS ? Февруари 2011 Пермисивен Пермисивен Пермисивен Собственоръчно Да Пермисивен ?
XFree86 1.1 License The XFree86 Project, Inc ? ? Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
zlib/libpng license Jean-Loup Gailly и Mark Adler ? ? Пермисивен ? Пермисивен ? ? ? ?
 • Други лицензи, за които няма информация:
Лиценз Издател Последна

версия

Дата на

публикуване

Eiffel Forum License NICE 2 2002
Intel Open Source License Intel Corporation н/д ?
RealNetworks Public Source License RealNetworks ? ?
Reciprocal Public License Scott Shattuck 1.5 2007
Sun Industry Standards Source License Sun Microsystems ? ?
Sun Public License Sun Microsystems ? ?
Sybase Open Watcom Public License Open Watcom н/д 2003-01-28
Zope Public License Zope Foundation 2.1 ?
Elastic License 2.0 (ELv2) Elastic.co 2.0 ?
Server Side Public License (SSPL) MongoDB 1.0 2018-10-16

Одобрения[редактиране | редактиране на кода]

Следната таблица показва за всеки лиценз коя организация от FOSS общността я е одобрила – като „свободен софтуер“ или лиценз с „отворен достъп“ – , начина по който организациите ги категоризират, и съвместимостта между тях с цел комбинирана или производна смесена работа. Организациите обикновено дават одобрение на определени версии на софтуерния лиценз. Например, одобрение от FSF означава, че фондацията определя лиценза като такъв за свободен софтуер. FSF препоръчва минимум той да бъде "съвместим с GPL” и за предпочитане да бъде copyleft. OSI препоръчва смесица от разрешителни/пермисивни и copyleft лицензи, Апачи лицензът 2.0, 2- & 3- клаузата BSD лиценз GPL, LGPL, MIT лиценз, MPL 2.0, CDDL и EPL.

Лиценз и версия Одобрен от FSF Съвместимост с GPL (v3) Одобрен от OSI Одобрен от Debian Одобрен от Fedora
Academic Free License Да Не Да Не Да
Affero General Public License 3.0 Да Да Да Да Да
Apache License 1.x Да Не Да Да Да
Apache License 2.0 Да Единствено GPLv3 Да Да Да
Apple Public Source License 1.x Не Не Да Не Не
Apple Public Source License 2.0 Да Не Да Не Да
Artistic License 1.0 Не Не Да Да Не
Artistic License 2.0 Да Да Да Да Да
Beerware License виж “неформални лицензи” виж “неформални лицензи” Не Не Да
Boost Software License Да Да Да Да Да
CeCILL Да Да Да Да Да
Common Development and Distribution License Да GPLv3 (GPLv2 оспорван) Да Да Да
Common Public License Да Не Да Да Да
Creative Commons BY-SA 4.0 Да GPLv3 ? Да ?
Creative Commons Zero Да Да Не Частично Да
Cryptix General License Да Да Да Да Да
Do What The Fuck You Want To Public License (WTFPL) Да Да Не Да Да
Eclipse Public License Да Не Да Да Да
Educational Community License Да Да Да Не Да
Eiffel Forum License 2 Да Да Да Да Да
European Union Public Licence Да Да Да Да ?
GNU Affero General Public License Да Да Да Да Да
GNU Free Documentation License Да Не Да Не Не
GNU General Public License v2 Да Не Да Да Да
GNU General Public License v3 Да Да Да Да Да
GNU Lesser General Public License Да Да Да Да Да
IBM Public License Да Не Да Да Да
Intel Open Source License Да Да Да Не Не
ISC license Да Да Да Да Да
LaTeX Project Public License Да Не Да Да Да
Microsoft Public License Да Не Да Не Да
Microsoft Reciprocal License Да Не Да Не Да
MIT license / X11 license Да Да Да Да Да
Mozilla Public License 1.1 Да Не Да Да Да
Mozilla Public License 2.0 Да Да Да Да Да
NASA Open Source Agreement Не Не Да ? Не
Netscape Public License Да Не Не Не Да
Open Software License Да Не Да Не Да
OpenSSL license Да Не Не Да Да
Original BSD license Да Не Не Да Да
PHP License Да Не Да Да Да
Python Software Foundation License 2.0.1; 2.1.1 и по-нови Да Да Да Да Да
Q Public License Да Не Да Не Да
Reciprocal Public License 1.5 Не Не Да Не Не
Revised BSD license Да Да Да Да Да
Simplified BSD license Да Да Да Да Да
Sleepycat License Да Да Да Да Да
Sun Industry Standards Source License Да Не Да Не Да
Sun Public License Да Не Да Не Да
Sybase Open Watcom Public License Не Не Да Не Не
Unlicense Да Да Да ? Да
W3C Software Notice and License Да Да Да Да Да
XFree86 1.1 License Да Да Не Не Не
Zero-Clause BSD License ? ? Да ? ?
zlib/libpng license Да Да Да Да Да
Zope Public License 1.0 Да Не Не Не Да
Zope Public License 2.0 Да Да Да Не Да

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Open source licenses – Licenses by Name on opensource.org
 2. Various Licenses and Comments about Them. // Посетен на August 8, 2011.
 3. Various Licenses and Comments about Them: NASA Open Source Agreement. //
 4. Source Initiative  Licenses by Name. //
 5. Other Resources & Disclaimer. // While the OSI acknowledges these as potentially helpful resources for the community, it does not endorse any content, contributors or license interpretations from these websites.[...]The OSI does not promote or exclusively favor any of the above resources, but instead mentions them as a neutral, separate third-party.
 6. "Relationship between the Free Software movement and Open Source movement", Free Software Foundation, Inc
 7. "What is Free Software", Free Software Foundation, Inc
 8. opensource.org/about „Open source is a development method for software that harnesses the power of distributed peer review and transparency of process. The promise of open source is better quality, higher reliability, more flexibility, lower cost, and an end to predatory vendor lock-in.“
 9. Popp, Dr. Karl Michael. Best Practices for commercial use of open source software. Norderstedt, Germany, Books on Demand, 2015. ISBN 978-3738619096.
 10. Joinup Licensing Assistant. // Посетен на 31 March 2020.
 11. OSL 3.0 Explained. //
 12. а б в г affero.org: Affero General Public License version 2 (AGPLv2). //
 13. а б в г д е ж the section 4 of the apache license version 2. //
 14. а б в г д е ж BSD license. //