Никола Владов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Никола Владов
български хирург
Роден

Учил вМедицински университет – София

Никола Николов Владов е български лекар, специалист по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, професор.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Никола Владов е роден на 19 октомври 1960 г. в град Ловеч. Завършва медицина в Медицинския университет през 1987 г. В периода 1988 – 1990 г. работи като лекар-ординатор в хирургичното отделение на МБАЛ Пирдоп.

През 1993 г. работи в Първа хирургическа клиника на „Пирогов“ и през същата година придобива специалност „хирургия“. Специализира в Париж жлъчно-чернодробна, панкреатична, лапароскопска и колоректална хирургия. В периода 1996 – 1998 г. работи в хирургичната клиника на Районната болница в град Бежа, Тунис. След като се завръща в България става началник на хирургично отделение в Панагюрище и началник на първа хирургична клиника на МБАЛ – Пазарджик.

През 2002 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на ехинококови кисти отворени в жлъчните пътища“ за придобиване на научна и образователна степен „доктор по медицина“.

В периода между 2003 и 2009 г. става началник на клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия във ВМА. Специализира „Чернодробна трансплантация“ в Париж и „Лапароскопска колопроктология“ в Италия. От 2007 г. проф. Владов е ръководител на програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА.

От 2009 г. е началник на клиника по Чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия на Военномедицинска академия, МБАЛ – София. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Рак на панкреаса“ и придобива научна степен „доктор на медицинските науки“.

През 2011 г. проф. Владов получава званието „професор“. През януари 2013 г. избран е за почетен член на Френската академия по хирургия.

Почетен гражданин на Ловеч от 29 март 2017 г. за „за огромния му принос в постигнатите съпоставими с европейско ниво постижения в чернодробните трансплантации, за високия му човешки и професионален морал в дейността на българското здравеопазване“.

Членства[редактиране | редактиране на кода]

 • Член на академичния съвет на ВМА;
 • Председател на Българското дружество по трансплантология;
 • Българско хирургическо дружество;
 • Българска асоциация на хирурзи, околози и гастроентеролози;
 • Френска академия по хирургия – почетен член;
 • Член на борда на Euro-Asiatic Liver Transplant Society (EALTS);
 • Член на консултативния съвет на International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO);
 • Член на редакторския борд на списание Hepato-Gasroenterology;
 • Член на European Hepato-Biliary and Pancreatic Association (EHPBA);
 • Член на International Liver Transplantation Society (ILTS);
 • Член на European Society of Surgical Oncology (ESSO);

Дисертационни трудове[редактиране | редактиране на кода]

 • Владов Н. Лечение на ехинококовите кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища. – дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор по медицина“, София, 2002.
 • Владов Н. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. – дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на Медицинските Науки“, София, 2009.

Съавторство в монографии и учебници[редактиране | редактиране на кода]

 • Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев С, Рамшева З (редактори) Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 страници.
 • Владов Н., Кацаров К., Белоконски Е. (редактори) Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата. Казанлък, изд. „Ирита“, 2007, 40 страници.
 • Владов Н, Белоконски Е. Лапароскопска хирургия на черния дроб. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. „проф. Марин Дринов“, 2008, стр. 222 – 235.
 • Владов Н. Лапароскопска хирургия на панкреаса. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. „проф. Марин Дринов“, 2008, стр. 236 – 243.
 • Владов Н. Лапароскопска хирургия при остър панкреатит. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. „проф. Марин Дринов“, 2008, стр. 244 – 247.
 • Салтиров И, Владов Н. Показания за спешна диализа. В Ст. Тонев (редактор) Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. София, изд. МО-ВМА, 2007, стр. 294 – 296.
 • Владов Н, Мутафчийски В, Пенов В. Травма на панкреаса. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 • Владов Н, Травма на черния дроб. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Взривна травма. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Damage Control Surgery. В Н. Яръмов (редактор) Учебник спешна хирургия – под печат.

Публикации в български периодични списания и научни сборници[редактиране | редактиране на кода]

 • Владов Н, Такоров И, Димов П, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сергеев С, Кацаров К, Петров Н, Симонова М. Резекции на вена порте при карцином на главата на панкреаса, подходи и хирургична техника. Висцерална хирургия 2006, бр. 2, стр. 20 – 25.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Милчев А. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Медицински преглед – хирургични заболявания 2006, бр. 4, стр. 3 – 10.
 • Владов Н, Белев Н, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 29 – 35.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Одисеева Е. Лява хемихепатектомия с резекция на I сегмент при III-B холангиокарцином. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 150 – 152.
 • Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 352 – 353.
 • Сергеев С, Такоров И, Кацаров К, Владов Н. Ендоскопски билиарен дренаж при карцином на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник докл. от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр.381 – 384.
 • Mladenov N, Doitchinova-Simeonova M, Katzarov K, Petrov N, Jelev H, Vladov N, Voinov L. An interdisciplinary approach to the treatment of Crohn’s disease – gastroenterology, intensive care, abdominal and plastic surgery – case report. Biotechnology and Biotechnological Equipment 2007, vol. 21 (2), p. 190 – 193.
 • Владов Н, Такоров И, Белев Н, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. Мединфо2007, бр. 7, стр. 29 – 32.
 • Владов Н. Лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином.ScriptaScientificaMedica 2007, vol. 39, p. 241 – 244.
 • Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В. Лапароскопски чернодробни резекции. Мед. наука2008, бр.1, с.13 – 17.
 • Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В. Лапароскопски чернодробни резекции. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 1, стр. 31 – 36.
 • Владов Н, Михайлов В, Кацаров К. Панкреатодуоденална резекция при туморна инвазия на портомезентериалната вена. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 2, стр. 42‐46.
 • Владов Н. Следоперативни септични усложнения при пациенти след чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 560 – 563.
 • Владов Н. Септичи усложнения след операции на панкреаса – инсуфициенции на панкреатичната анастомоза, абсцеси, остър панкреатит, фистули. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 574 – 579.
 • Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 586 – 590.
 • Мутафчийски В, Сергеев С, Милчев А, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след операции по повод на остър некротичен панкреатит – поведение и тактика. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 600 – 603.
 • Михайлова Ж, Владов Н, Кацаров К, Николов И, Белев Н, Димов П, Такоров И, Мутафчийски В, Дунков З, Стоянова Д, Карагьозов П, Михова А, Райнов Ю. Мултимодален подход за лечение при IV стадий на метастатичен колоректален карцином. Съвременна медицина 2009, бр. 1 – 2 (60), стр. 78 – 88.
 • Владов Н, Василевски И, Такоров И, Арнаудов Ст. Агресивно хирургично поведение при мултимодалното лечение на чернодробните колоректални метастази. В Дамянов Д. (редактор): Сборник научни трудове „Онкологична хирургия – съвременен стандарт“, издателство „МЕДАРТ“ 2009, стр. 319 – 322.
 • Кацаров К, Владов Н, Таков Д, Сираков И. Чернодробната трансплантация – единствената възможност за лечение на пациенти с напреднала чернодробна недостатъчност. GP news 2009, бр. 10 (114), стр. 14 – 15.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробна трансплантация – метод за лечение на чернодробни заболявания в напреднал стадий. Мединфо 2009, бр 11, стр. 26 – 28.
 • Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Стратегии за ограничаване на кръвозагубата при високообемни чернодробни резекции. Анестезиология и интензивно лечение 2009, бр. 4, стр. 8 – 13.
 • Владов Н, Димов П, Мутафчийски В, Сергеев С, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на туморите на Klatskin. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 106 – 111.
 • Владов Н, Пенов В. Хирургично лечение на IV степен чернодробна травма: клиничен случай. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 120 – 126.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С – Съвременни аспекти при извършването на панкреатичните анастомози след дуоденопанкреатични резекции. Хирургия 2009, бр. 4 – 5, стр. 27 – 31.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. Хирургия 2009, бр. 6, стр. 8 – 15.
 • Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Чернодробна трансплантация без хемотрансфузия. Сборник доклади III Национална конференция „Трансфузионна терапия и алтернативи на кръвопреливането в хирургичната практика“, Хисаря 6 – 7 ноември 2009, изд. BAATA 2009, стр. 125 – 129.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Такоров И, Йотов А. Бойни рани – съвременни хирургични подходи. В Д. Дамянов (редактор) Раневи усложнения – инфектирани и атонични рани, принципи на хирургично лечение. изд. СУБ 2009, София, стр. 49 – 59.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 49 – 53.
 • Мутафчийски В, Пенов В, Сергеев С, Владов Н. Вакуум асистирана фолио-меш лапаростома при военновременни травми. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 132 – 140.
 • Владов Н, Сергеев С, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Величкова Р, Пенов В, Одисеева Е. Усложнения след хирургично лечение на остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит“. Изд. МЕДАРТ – 2010, стр. 97 – 101.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит“. Изд. МЕДАРТ – 2010, стр. 146 – 151.
 • Мутафчийски В, Пенов В, Белоконски Е, Сергеев С, Величкова Р, Луканова Ц, Одисеева Е, Владов Н. Inter pulse jet иригация – нов метод за некректомия при пациенти с остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит“. Изд. МЕДАРТ – 2010, стр. 139 – 145.

Публикации в чужди периодични научни списания[редактиране | редактиране на кода]

 • Krastev Z, Koltchakov V, Vladov N, Popov D, Milev A, Koten JW, Den Otter W. A mesotelioma that is sensitive to locally applied IL-2. Cancer Immunology Immunotherapy 2001, vol.50, p.226 – 227.
 • Kjossev K., Vladov N., Losanoff J. Recto-sigmoid phytobezoar. Gut 2004, 54, 1122.
 • Vladov N. Intraoperative choledochoscopy for the management of liver hydatid cysts opened to the biliary tract. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2004, 19, 836 – 838.
 • Belev N, Takorov I, Dimov P, Vladov N, Penov V. Aggressive surgery in the multimodality treatment of liver metastases from colorectal cancer. Journal of BUON 2007, 12, p. 209 – 213.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Kjosev K, Katzarov K, Mladenov N, Petrov N. Successful emergency Pancreatoduodenectomy in a non‐trauma patient. Hepato-Gastroenterology 2007, 54 (78), p. 1844‐1846.
 • Vladov N, Belokonski E, Kjossev K. Extended pancreaticoduodenectomy with or without vessels resection for periampullary adenocarcinoma. In R. Demaria (Edt.): Proceedincgs of the 44th congress of the ESSR, Medimond 2009, Bolognia, Italy, p. 55 – 59.
 • Kjossev K, Belokonski E, Vladov N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: clinical evaluating and monitoring of the disease. In R. Demaria (Edt.): Proceedincgs of the 44th congress of the ESSR, Medimond 2009, Bolognia, Italy, p. 61 – 64.
 • Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Mutafchiiski V, Vasilevski I, Sergeev S, Odiseeva E. Surgical potentialities for the treatment of pancreatic cancer. Hepato-Gastroenterology 2010 – под печат.
 • Vladov N, Vasilevski I, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Odiseeva E, Katzarov K. Rational surgical aggression in multimodal treatment of liver colorectal metastases. Hepato-Gastroenterology 2010 – под печат

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]