Патология

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Патологията (на гръцки: pathos - болест и logos - учение) е наука за болестите. Тя е съществена медицинска дисциплина, с много клонове и подразделения:

  • цитопатология — изучава същността на болестните изменения в клетките;
  • хистопатология — изучава същността на болестните изменения в тъканите;
  • патологична анатомия (патоанатомия) - изучава същността на болестните изменения в органите;
  • патологична физиология (патофизиология) - изучава същността на процесите, които протичат в болния организъм;
  • патологична генетика (патогенетика) - изучава същността на нарушенията, които настъпват при възпроизвеждането, предаването и реализирането на наследствената информация;
  • имунопатология — изучава същността на отклоненията от нормалната дейност на имунната система;
  • тератология
  • и други.

Прилагателното "патологич|ен, -на, -но, -ни" означава "болест|ен, -на, -но, -ни". Например, учестеното дишане може да бъде физиологично (по време на висока физическа активност) и патологично (при пневмония, сърдечна недостатъчност и др.)

В специализираната медицинска литература, представката "пато-" се използва за означаване на болестни отклонения.