Пеетер Тороп

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Пеетер Тороп
Peeter Torop
естонски семиотик
Пеетер Тороп в Милано, март 2006 г., фотография Бруно Осимо
Пеетер Тороп в Милано, март 2006 г., фотография Бруно Осимо

Роден
28 ноември 1950 г. (66 г.)
Националност Флаг на Естония Естония
Научна дейност
Област История на литературата
Образование Тартуски университет,
Хелзинкски университет
Работил в Тартуски университет
Пеетер Тороп в Общомедия

Пеетер Тороп (на естонски: Peeter Torop, р. 28 ноември 1950 г., Талин) e естонски литературовед, културолог, семиотик. Представител на Московско-Тартуската семиотична школа.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Пеетер Тороп завършва руска филология в Тартуския университет (1974). Защитава дисертация в Хелзинкския университет (1995). Асистент (1974–1976), старши преподавател (1976–1992), доцент (1996–1997) и професор (1998–) в Тартуския университет. Гост преподавател в Хелзинкския университет (1990–1996). Извънреден професор в Талинския педагогически институт (1998–1999). [1]

Тороп е един от сътрудниците на Юрий Лотман при подготовката на томовете от поредицата „Трудове по знакови системи“ (включително е един от членовете на редакционната колегия при последните пет тома, т.26-30, 1998–2002). Първата му по-значима студия е „Симултанност и диалогизъм в поетиката на Достоевски“ (1984, вып. XVII, с. 138–158), в която Тороп формулира теорията за трите хронотопа на литературното произведение – „топографически“, „психологически“ и „метафизически“ (тезите на студията попадат сред достатъчно значимите тези на Московско-Тартуската семиотична школа, намерили място в изданието „Материали към терминологичния речник на Московско-Тартуската семиотична школа“[2], Тарту, 1999).

Пеетер Тороп (2011)

Следвайки Роман Якобсон, Тороп развива семиотичен подход към теорията на превода. През 1995 г. в издателството на Тартуския университет е публикувана монографията на Тороп Тоталният превод, обобщаваща дългогодишните изследвания на Тороп в областта на преводознанието и защитена като дисертация в Хелзинки. През 2000 г. в Модена излиза италианският превод на книгата[3].

Президент на Естонската семиотична асоциация от 2006 г.[4] и професор по семиотика на културата в Тартуския университет.[5]

Отличия[редактиране | редактиране на кода]

 • 1995 – Награда „Възраждане на Естония“
 • 2011 – Орден на бялата звезда

Пеетер Тороп в България[редактиране | редактиране на кода]

Проф. Тороп участва в работата на Ранноесенната школа по семиотика на Нов български университет през 1999 г.[6]

По-важни публикации[редактиране | редактиране на кода]

Книги

Статии

 • 1991 – „The problem of intext + intertextuality of the poetic text“. – Pamietnik Literacki, 82, 236–246.
 • 1998 – „Dostojevski: juudikusimuse loogika“. – Looming, 10, 1569–1592.
 • 1998 – „Semiotics in Tartu“. – Sign Systems Studies, 26, 9–19.
 • 1998 – „Границы перевода (социосемиотический аспект семиотики перевода). – Sign Systems Studies, 26, 136–150.
 • 1999 – „Cultural semiotics and culture“. – Sign Systems Studies, 27, 9–23.
 • 1999 – „La traducibilita“. – Testo a fronte. Rivista semestrale di teoria e pratica della traduzione letteraria, 5–47.
 • 2000 – „Towards the semiotics of translation“. – Semiotica, 128, 597–609.
 • 2000 – „Интерсемиотическое пространство: Адрианополь в Петербурге „Преступления и наказания“ Ф. М. Достоевского. – Sign Systems Studies, 116–133.
 • 2000 – „Intersemiosis and Intersemiotic Translation“. – European Journal for Semiotic Studies, 12, 71–100.
 • 2000 – „New Tartu Semiotics“. – European Journal for Semiotic Studies, 12, 5–22.
 • 2001 – „Interneti lugemine“. – In: Kloostrist internetini: Eesti Raamatu Aasta lõppkonverents; Pärnu; 5-6 aprill, 2001. Tartu: Ilmamaa, 2001, 210–277.
 • 2001 – „The Possible Fate of the Semiotics of Translation“. – Interlitteraria, 5, 46–62.
 • 2002 – „Tõlkesemiootika poole“. – Akadeemia, 2, 332–350.
 • 2002 – „Introduction: Rereading of cultural semiotics“. – Sign Systems Studies, 30, 395–404.
 • 2002 – „Intersemiosis y traducción intersemiótica“. – Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia. Mexico: Escuela Nacional de Antropolog´ia e Historia, 13–42.
 • 2002 – „Translation as translating as culture“. – Sign Systems Studies, 30, 593–605.
 • 2003 – „Escola de Tartu como Escola“. – In: Irene Machado. Escola de Semiotica. A Experiencia de Tartu-Moscou para o Estudo da Cultura. Sao Paulo: Atelie Editorial, 69–95.
 • 2003 – „Biotranslation: Translation between umwelten“. – In: Petrilli, S. (ed.). Translation Translation. Amsterdam: Rodopi, 313–328. (в съавторство с Калеви Кул)
 • 2003 – „Intersemiosis and Intersemiotic Translation“. – In: Petrilli, S. (eds.). Translation Translation. Rodopi, 271–282.
 • 2003 – „Semiosphere and/as the research object of semiotics of culture“. – Sign Systems Studies, 31, 159–173.
 • 2004 – „Semiospherical understanding: Textuality“. – Sign Systems Studies, 31, 323–339.
 • 2004 – „Locations in Intersemiotic Space“. – In: Sarapik, V.; Näripea, E.; Tüür, K. (eds.). Place and Location. Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics. Tallinn: Estonian Academy of Arts, 59–68.
 • 2005 – „Semiotics has no beginning“. – In: John Deeley. Basics of semiotics. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 4–25. (в съавторство със С. Салупере и Калеви Кул)
 • 2005 – „La traduzione totale“. – In: Buffoni, F. (ed.). Traduttologia. La teoria della traduzione letteraria. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 643–675.
 • 2005 – „Culture as translation: intersemiosis and intersemiotic translation“. – В: EFSS'2004 Culture and Text. Popova, M.N. (ed.). София: Издателство на Нов български университет, 100–113.
 • 2005 – „Semiospherical understanding: textuality, chronotopicality, multimediality“. – В: EFSS 2004, Culture and Text. Popova, M.N. (ed.). София: Издателство на Нов български университет, 83–99.
 • 2006 – „Tekst ja/kui struktuur“. – In: Juri Lotman. Kunstilise teksti struktuur. Tallinn: Tänapäev, 505–535.
 • 2006 – „Semiotics, Anthropology and Analysability of Culture“. – Sign Systems Studies, 34, 285–315.
 • 2006 – „Forced Translation“. – Baltic Horizons, 6, 49–57.
Пеетер Тороп през 2011 г.
 • 2007 – „Processual boundaries of translation: semiotics and translation studies“. – Semiotica, 163-1/4, 187–207. (в съавторство с Елин Сютисте)
 • 2007 – „Methodological remarks on the study of translation and translating“. – Semiotica, 163, 347-364.
 • 2007 – „The Widening of the Boundaries: Translation Studies and Semiotics of Translation“. – In: Hellman, B.; Huttunen, T.; Obatnin, G. (eds.). Varietas et concordia. Helsinki: Helsinki University, 197-209.
 • 2007 – „Distsiplinaarsed piirid, uurimisobjekti piirid ja teadlase identiteet“. – In: Vihalemm, R. (ed.). Teaduse uuringud: eesmärgid ja meetodid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 77–92.
 • 2007 – „Tõlketeadus, semiootika ja tõlkeprotsessi piirid“. – Keel ja Kirjandus, 554–570. (в съавторство с Елин Сютисте)
 • 2007 – „Montage and semiotics of culture“.
 • 2007 – „A Dialogue of Estonian and Hungarian Literary Semiotic Approaches. The Legacy of Russian Classics and the Lotmanian Critical heritage as „Our Text“. (в съавторство с Каталин Кроо)
 • 2008 – „Translation as Communication and Auto-Communication“. – Sign Systems Studies, 36.2, 375–397.
 • 2008 – „Античность в гетерофонии Достоевского“. – In: Kroó, K.; Torop, P. (eds.). Russian Text (19th Century) and Antiquity / Русский текст (19 век) и античность. Budapest, Tartu: L´Harmattan, 322–342.
 • 2008 – „Достоевский, Бахтин и семиотика скандала“. – В: Семиотика скандала. Букс, Н.; Пенская, Й. (ред.) Москва: Европа, 2008, (Механизмы культуры), 185–208.
 • 2008 – „Keisri hull“ ja eesti lood“. – In: Keisri hull. Jaan Kross. Tallinn: Eesti Päevaleht, Akadeemia, 319–331.
 • 2008 – „Перевод как комуникация и автокомуникация“. – Studia Slavica Savariensia, 381–397.
 • 2009 – „The Value of Historical Properties - Can the Semiotic Signs Load the Sustainability? (The Baltic Experience)“. – In: Maasikamäe, S. (ed.). Land Surveying and Land Management. Tartu: Eesti Maaülikool, 50–70. (в съавторство с К. Сак)
 • 2009 – „Social aspects of translation history or forced translation“. – In: Ritva Hartama-Heinonen, Irma Sorvali, Eero Tarasti, Eila Tarasti. (eds.). Kielen ja kulttuurin saloja. Imatra, Helsinki: International Semiotics Institute, 239–248.
 • 2009 – „Dialogue of Estonian and Hungarian literary semiotic approaches. The legacy of Russian classics and the Lotmanian critical heritage as „Our text“. – In: Eero Tarasti, Paul Forsell, Richard Littlefield (еds.). Communication: Understanding/Misunderstanding. Imatra, Helsinki: International Semiotics Institute, 791–807. (в съавторство с Каталин Кроо)
 • 2009 – „Lotmanian explosion“. – In: Grishakova, M. (ed.). Juri Lotman. Culture and Explosion. Berlin, New York: Walter de Gruyter & Co, XXVII–XXXIX.
 • 2010 – „Historical Identity of Translation: From Describability to Translatability of Time“. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 14, 383–393. (в съавторство с Б. Осимо)
 • 2010 – „Oma Lotman“. – In: Lotman, Mihhail (ed.). Jalutuskäigud Lotmaniga. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 335–342.
 • 2010 – „Tartu koolkond kui koolkond“. – In: Lotman, Mihhail (ed.). Jalutuskäigud Lotmaniga. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 343–371.
 • 2010 – „Intersemiotic Dynamics in Gogol's „Vii“: „C'est la vie“. – Néprajzi látóhatár, XIX, 85–102. (в съавторство с Каталин Кроо)
 • 2011 – „Преводът като комуникация и автокомуникация“. – Семиотиката в действие III, София, Нов български университет.[8]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Разширено CV на проф. Пеетер Тороп на сайта Estonian Research Center ((en)).
 2. Материалы к словарю терминологии тартуско-московской семиотической школы ((ru))
 3. Профил на Пеетер Тороп на сайта на департамента по семиотика към Тартуския университет ((en))
 4. Board of Estonian Semiotics Association на сайта на Естонската семиотична асоциация ((en)).
 5. Профил на проф. Пеетер Тороп на сайта на департамента по семиотика към Тартуския университет ((en)).
 6. Марин Бодаков, „Какво точно значи тази Школа?“, „Култура“, бр. 39 (2099), 1 октомври 1999.
 7. Patrizia Deotto, Пеэтер Тороп, Тотальный перевод, Изд. Тартуского университета, Тарту 1996, 224 стр., рец. в Slavica tergestina 6 (1998), 245-250 ((ru)).
 8. Издаване на сборник „Семиотиката в действие, 2011 г.“ на сайта на НБУ.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]