Направо към съдържанието

Родопски планински смесени гори

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Родопски планински смесени гори
Екология
ОбластПалеарктика
БиомУмерени широколистни и смесени гори
Съседни
География
СтраниБългария, Гърция, Сърбия, Северна Македония
КлиматВлажен континентален климат (Dfb)
Планински климат (ET)
Субполярен климат (Dfc)
Опазване
Статуткритичен/застрашен
Защитени56%
Родопски планински смесени гори в Общомедия

Родопските планински смесени гори са екорегион в Югоизточна Европа, част от биома на Умерените широколистни и смесени гори и биогеографската област Палеарктика.[1]

Обхваща високите части на Рило-Родопския масив и Стара планина в България и малки съседни области на Сърбия, Северна Македония и Гърция.

По-ниските части са заети от смесени листопадни гори, главно от обикновен бук (Fagus sylvatica), келяв габър (Carpinus orientalis), обикновен габър (Carpinus betulus) и дъб (Quercus sp.), а по-високите са доминирани от иглолистни видове – бял бор (Pinus sylvestris), черна мура (Pinus heldreichii), бяла мура (Pinus peuce), българска ела (Abies borisii-regis), обикновена ела (Abies alba), обикновен смърч (Picea abies). Най-високите зони поддържат само храстово-ливадна растителност.