Спектрален анализ

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Спектрален анализ е аналитичен метод за качествен и количествен анализ на обект чрез изследване на неговия спектър на честотите или други свързани величини. В специфичните области може да се отнася за:

Пример за линеен спектър на поглъщане
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.