Разлика между версии на „Бухал“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
 
== Начин на живот и хранене ==
Бухалът ловува през нощта. В различните области плячка за него са най-разнообразни [[животни]] - плъхове, мишки, зайци. Яде и мърша от тези видове, както и млади и възрастни [[лисица|лисици]], [[златка|златки]] и други [[хищници]] до едри [[насекоми]], най-често [[бръмбар]]и, дори [[раци]] и [[риба]]. Особено обича [[таралежи]] и [[змия|змии]], като не се страхува от [[отрова]]та на [[пепелянка]]та. Напада и [[черен пор|черни]], и [[степен пор|степни]] [[порове]], [[прилепи]], които улавя, докато почиват кацнали, и почти всички по-дребни [[птици]] в ловния му участък. В по-голямата част от ареала си, бухалът се храни основно с бозайници (60-65 %) и птици (30-35 %)<ref>Боев, З. 1987. Бухал. - Защита на природата, 12: 19.</ref><ref>Симеонов, С., З. Боев. 1988. Проучване на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo /L./) в България. - Екология, 21: 47-56.</ref><ref>Боев, З. 1993. Видов състав и метрична характеристика на птиците - жертви на бухала (Bubo bubo /L., 1758/) (Aves, Stigidae). - Historia naturalis bulgarica, 4: 47-56.</ref><ref>Simeonov, S., B. Milchev, Z. Boev. 1998. Study of the Eagle Owl (Bubo bubo (L.)) (Aves: Strigiformes) in the Strandzha mountain (Southeast Bulgaria). II. Food spectrum and trophic specialization. - Acta zoologica bulgarica, 50 (2/3): 87-100.</ref><ref>Митев, И., Боев, З. 2006. Хранителен спектър на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves - Strigiformes) в две холоценски находища от Североизточна България. – Historia naturalis bulgarica, 17: 153-165.</ref><ref>Христов, Й., З. Боев, А. Ковачев, Ив. Митев 2007. Бухал Bubo bubo (Eurasian) Eagle Owl. - В: Янков, П. (отг. ред.) 2007. Атлас на гнездещите птици в България. Българско дружество за защита на птиците. Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 324-325.</ref><ref>Боев, З., Христов, Й., Домусчиев, Д. 2011. Бухал Bubo bubo (Linnaeus, 1758). - В: Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на Република България. Том. 2. Животни. ИБЕИ-БАН & МОСВ, София. 190.</ref>
 
 
== Размножаване ==
Брачният период започва през [[февруари]]. Гнезди в скални пукнатини и надвеси на земята и рядко в хралупи на дървета. В края на [[март]] снася от 2 до 4 яйца на интервал от 2 до 4 дни. Затова излюпените след 35-дневно мътене малки са с различна възраст. Рядко храната стига за всичките, особено ако са 5 или 6. Тогава най-едрите бухалчета разкъсват и изяждат по-малките. Малките започват да летят през [[юли]]. Младите бухали стават полово зрели на втората година.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
== Допълнителни сведения ==
== Източници ==
<references/>
 
Симеонов, С., З. Боев. 1988. Проучване на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo /L./) в България. - Екология, 21: 47-56.
 
Боев, З. 1993. Видов състав и метрична характеристика на птиците - жертви на бухала (Bubo bubo /L., 1758/) (Aves, Stigidae). - Historia naturalis bulgarica, 4: 47-56.
 
Simeonov, S., B. Milchev, Z. Boev. 1998. Study of the Eagle Owl (Bubo bubo (L.)) (Aves: Strigiformes) in the Strandzha mountain (Southeast Bulgaria). II. Food spectrum and trophic specialization. - Acta zoologica bulgarica, 50 (2/3): 87-100.
 
Митев, И., Боев, З. 2006. Хранителен спектър на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves - Strigiformes) в две холоценски находища от Североизточна България. – Historia naturalis bulgarica, 17: 153-165.
 
Христов, Й., З. Боев, А. Ковачев, Ив. Митев 2007. Бухал Bubo bubo (Eurasian) Eagle Owl. - В: Янков, П. (отг. ред.) 2007. Атлас на гнездещите птици в България. Българско дружество за защита на птиците. Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 324-325.
 
Боев, З., Христов, Й., Домусчиев, Д. 2011. Бухал Bubo bubo (Linnaeus, 1758). - В: Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на Република България. Том. 2. Животни. ИБЕИ-БАН & МОСВ, София. 190.
 
 

Навигация