Стоян Германов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Стоян Германов
български историк

Роден

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област История
Образование Софийски университет

Стоян Георгиев Германов е български учен, историк

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 11 ноември 1937 година в петричкото село Чуричени в род, произхождащ от западномакедонския град Охрид. Завършва средното си образование в Петрич. През 1965 година завършва и висшето си образование - в Софийския държавен университет, специалност История, след което се отдава на изследвания, посветени главно на българското националноосвободително движение след Берлинския конгрес, предимно на македонския въпрос. Специализира в Лондон, Москва и Санкт Петербург. Автор е на над 60 статии, както и на няколко самостоятелни издания.

Доц. д-р Стоян Германов се включва в дейността на възстановения през май 1990 година Македонски научен институт. От 1991 година е негов научен секретар.

Съчинения[редактиране | редактиране на кода]

Монографии и брошури[редактиране | редактиране на кода]

 • Огражден във времето. С., 2019. 256 стр.
 • 100 години Народно читалище „Братя Миладинови“ – Петрич, 1914–2014 г. С., 2014. В съавторство с Вангелия Тренева. 32 стр. + 8 стр. илюстрации.
 • Македонският въпрос 1944-1989 г. Възникване, еволюция, съвременност. Монография. Второ издание. С., 2014 г. 340 стр.
 • Село Чуричене и Огражден. С., 2013. 132 стр.
 • Македонският въпрос 1944-1989 г. Възникване, еволюция, съвременност. Монография. С., 2011 г. 340 стр.
 • Macedonian question. History and actuality. Sofia, 2010, 60 p.
 • Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско 1893-1908. Монография, С., 1992, 250 стр.
 • Създаване и дейност на Вътрешната македонска организация (обединена) 1925-1935. Благоевград, 1971, брошура, 50 стр.
 • Руско-турската война и освобождението на България. Благоевград, 1971, брошура, 50 стр.
 • Българската народност и нация в миналото. Благоевград, 1970, 90 стр.

Студии, статии и съобщения[редактиране | редактиране на кода]

 • Доброволческото движение и освобождението на Пиринския край. В: Сборник „Свобода и Отечество“, С., 1977, с. 161-174.
 • История на Окръжната партийна организация Благоевград. С., Партиздат, 1979. Монография, авторски колектив. Гл. VI, § 1 и 2: „Окръжната партийна организация в периода 1944-1954“, 312-365.
 • Българо-руски революционни връзки в края на ХIХ и началото на ХХ в. В: Летопис на дружбата, т. 10, С., 1987, с. 614-635.
 • Македония и Одринска Тракия в пътните бележки на руски учени и кореспонденти (края на ХIХ – началото на ХХ в.) – Исторически преглед, кн. 4, 1988, с. 67-82.
 • Революционното движение в Македония и Одринско през погледа на руската общественост. Материали от II световен конгрес по българистика. В: Втори конгрес по българистика. Доклади. България след освобождението (1878 г.), С., 1988, т. 8, с. 351-360.
 • Руски кореспонденти доброволци в Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. – Военноисторически сборник, кн. 3, 1989, с. 39-58
 • Промени в балканската политика на Русия в края на ХIХ и началото на ХХ в. Материали от научна конференция. В: Българската народност и нация през вековете, С., 1988, ч. I, с. 179-200.
 • Реформената акция в Македония и отражението ѝ в Русия (1903-1908). – Исторически преглед, кн. 4, 1990, с. 34-52.
 • П.Н. Милюков и България. – Векове, кн. 4, 1990, с. 76-89.
 • Европейски учени за културното развитие на Македония в края на ХIХ и началото на ХХ в. В: Материали от IV конгрес на историческото дружество, т. 1, С., 1990, с. 172-192.
 • Източници за информиране на руската общественост за националноосвободителното движение в Македония и Одринско (1893-1908). АОНСУ. Научни трудове, серия „История“. С., 1990, с. 61-99.
 • Руската академична експедиция в Македония. – Македонски преглед, кн. 3, 1991, с. 77-84.
 • Македонският въпрос в британския парламент (1902-1912). – Македонски преглед, кн. 2, 1992, с. 64-89.
 • Отзвукът на Горноджумайското въстание в Русия. Научна сесия. – Македонски преглед, кн. 4, 1992, с. 128-135.
 • Руски учени и общественици в Македония. В: Изследвания по македонския въпрос, кн. I, С., 1993, с. 237-274.
 • 50 години от смъртта на Павел Милюков. – Македонски преглед, кн. 1, 1993, с. 170-172.
 • Общо събрание на Македонския научен институт. – Македонски преглед, кн. 4, 1993, с. 147-149.
 • Научни сесии на Македонския научен институт – София през 1993 г. Македонски преглед, кн. 4, 1993, с. 149-154.
 • Балканската политика на Русия и ВМОРО (1893-1912). В: 100 години от Илинденско-Преображенското въстание. С., 1994, с. 101-111.
 • Емиграцията от Македония 1878-1912. Доклад на Международен научен симпозиум „Миграционни движения и етнически промени в Македония от античността до днес“. Скопие, 7-8 юни 1994 г.
 • Научен симпозиум на историци в Скопие. – Македонски преглед, кн. 3, 1994, с. 145-148.
 • Отражение на Илинденско-Преображенското въстание в Англия и Русия. В: 90 години от Илинденско-Преображенското въстание. С., 1994, с. 105-113.
 • Македония до Балканските войни (1878-1912). В: Македония. История и политическа съдба, т. I, С., 1994, гл. V, § 1-5, с. 231-300.
 • 70 години Македонски научен институт. – Македонски преглед, кн. 1, 1994, с. 5-12.
 • Отношенията на ВМОРО с Българската екзархия. В: Националноосвободителното движение на македонските и тракийски българи 1878-1944, т. II, § 4. С., 1995, с. 94-109.
 • Macedonian question during the Balkans and the First world war. Report at the XVI sr. Simpozium at the international Communication of Military history, 20-26 август 1995, Quebec, Canada.
 • Bulgarian nation in the past and present. Report of the 18-th International Congress of Historical Sciences. Montreal, Canada, 27 август – 3 септември 1995.
 • Документи за дейността на Македонския научен институт (1923-1990). – Македонски преглед, кн. 2, 1995, с. 109-134. Съавторство с Александър Гребенаров.
 • 100 години от рождението на Иван Михайлов. -Македонски преглед, кн. 4, 1996, с. 129-132.
 • Вътрешната македоно-одринска революционна организация след въстанието. В: Националноосвободителното движение на македонските и тракийски българи 1878-1944, т. III, § 1,2 и 3, С., 1997, с. 26-51.
 • Македонизмът между двете световни войни. В: Македония. История и политическа съдба. С., 1996, т. II, с. 257-273.
 • Гоце Делчев и нашата съвременност (по случай 125 г. от рождението му). -Македонски преглед, кн. 1, 1997, с. 5-22. Съавт. с Д. Гоцев.
 • Научна конференция за Дамян Груев. – Македонски преглед, кн. 2, 1997, с. 137-140.
 • Акад. Веселин Хаджиниколов на 80 години. – Македонски преглед, кн. 2, 1997, с. 135-138.
 • Английският печат за Илинденско-Преображенското въстание. С., 1998, с. 5-13. Предговор.
 • Is there "Macedonian" minority in Bulgarian? Report at the Organization of Security and collaboration in Europe. Warsaw, 26 октомври – 6 ноември 1998.
 • 75 години от създаването на Македонския научен институт – София. – Македонски преглед, кн. 1, 1999, с. 149-151.
 • Руски идеи за решаване на македонския въпрос в началото на ХХ в. В: България и Pусия през ХХ в. С., 2000, с. 30-36.
 • Macedonianism as a political trend. Report at the VI World Congress for Central and East European studies. Tampere, Finland, 27 юли – 3 август 2000, 20 p.
 • Опити за македонизация на Пиринския край. – Македонски преглед, кн. 3, 2001, с. 97-126.
 • Полски учен – дописен член на Македонския научен институт. – Македонски преглед, кн. 4, 2001, с. 152-154.
 • Научен семинар на Македонския научен институт – София. – Македонски преглед, кн. 2, 2002, с. 139-143.
 • Начало на преоценка на българската политика по македонския въпрос. – Македонски преглед, кн. 1, 2003, с. 103-136.
 • Европейският печат за въстаническите действия в Серския революционен окръг. – Македонски преглед, кн. 3, 2003, с. 29-34.
 • Положението във Вардарска и Егейска Македония след войната. В: Националноосвободителното движение на македонските тракийски българи 1878-1944, т. IV, § 1, С., 2003, с. 37-47.
 • Великите сили и общественото мнение в Европа за въстанието Доклади от Международна научна конференция, София, 26-27 септември 2003 г. В: 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903), С., 2005, с. 201-209.
 • Международният отзвук от Илинденско-Преображенското въстание (Научна конференция във Велико Търново, 2003 г.) В: Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2006, с. 46-54.
 • Почина проф. Хайнрих Щамлер (1912-2006). – Македонски преглед, кн.1, 2007, с. 150-151.
 • Българо-югославски разговори по македонския въпрос. Стенографски протоколи, септември 1976. – Македонски преглед, кн. 2, 2007, с. 107-128.
 • Български учени на посещение в Р Македония. По повод представянето на пет български исторически книги в българското посолство на 3 и 4 декември 2007 г. – Македонски преглед, кн. 1, 2008, с. 121-124.
 • Международна научна конференция. – Македонски преглед, кн., 2008, с. 155-156.
 • Защо не трябва да бъде ликвидиран Македонския научен институт Реч на Ангел Томов в Общото събрание на Институт на 3 юли 1947 г. – Македонски преглед, кн. 4, 2008, с. 63-74.
 • Алманах на българските национални движения след 1878 г. С., 2005, с. 127-133, 234-235, 299-302, 310-311, 314-320, 360, 363, 369, 376-379, 484, 507, 577-578, 585-588, 593, 605-609), (общо 43 имена на организации и личности на 48 стр.).
 • Европейският печат за четите на ВМОРО. Доклад на научна конференция в Кюстендил на 11-13 октомври 2007 г. В: Известия на историческия музей Кюстендил, т. ХVI, Кюстендил, 2008, с. 237-245.
 • Политически идеи за решаване на македонския въпрос след 1944 г. (Доклад на международна конференция на 14 и 15 декември 2007 г. в Кюстендил) В: Конгреси и програмни документи след 1978 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт. С., 2008, с. 255-273.
 • Македония в балканските и международни отношения 1919-1948. Доклад на международна научна конференция – март 2008 в София. В: България и Русия. Между признателността и прагматизма. Доклади. С., 2008, с. 533-548.
 • Разлог в периода на социализма 1944-1989. В: Разлог. История, традиции, памет. Благоевград, 2009, гл. VIII, § 1 и 2, с. 307-338.
 • Македонският въпрос на границата между две столетия. Доклад на международна научна конференция в Плевен. В: Илинденско-Преображенското въстание 1903. Подготовка, провеждане, последици. Велико Търново, 2003, с. 46-54.
 • Руските консули в Македония за младотурския преврат. Доклад на международна научна конференция 2 и 3 октомври 2007 г. в Благоевград. В: В Търсене на националния идеал 1878-1913. Благоевград, 2009, с. 313-321.
 • Дупница в европейските хроники от края на ХIХ и началото на ХХ в. Доклад на научна конференция "Дупница и Дупнишко в борбите за национално освобождение, обединение и независимост, на 23 и 24 октомври 2008 г. В: Дупница и Дупнишко в борбите за национално освобождение, обединение и независимост. С., 2009, с. 42-48.
 • Солунската гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и българската историческа наука. Научна конференция по случай 130-годишнината от създаването на гимназията, март 2010 г., Благоевград. В: Гласовете ви чувам. Личности на гимназията и България. Благоевград, 2011, с. 26-35.
 • 80 години от изграждането на Македонския културен дом. – Македонски преглед, кн.2, 2010, с. 103-120.
 • Провалът на опитите за македонизация в Петричка околия 1944-1948 г. – Македонски преглед, кн. 3, 2010, с. 85-104.
 • Македонският научен институт по време на Второто българско управление в Македония 1941-1944 г. Научна конференция "Националното обединение на България 1940-1944 г., 14-15 април 2011 г. В: Сб. Националното обединение на България 1940-1944". С., 20013, под печат.
 • Срещи с чуждестранни гости в Македонския научен институт – София. – Македонски преглед, кн. 4, 2010, с. 173-174. Съавт. с Тр. Митев.

Рецензии[редактиране | редактиране на кода]

 • Чуждестранната литература за Македония в рецензиите на проф. Любомир Милетич. – Македонски преглед, кн. 2, 1991, с. 80-89.
 • Путь к самостоятельности. Документы. Москва, 1907, 528 с. – Македонски преглед, кн. 3, 1998, с. 161-168.
 • Старите „нови“ идеи на македонизма. Македонский вопрос в документах Коминтерна, т. I, Часть 1, 1923-1925 г.г. Съст. Л. Жила, Вл. Поповски. Скопjе, 1999, 800 с. – Македонски преглед, кн. 1, 2001, с. 83-90.
 • Hugh Poulton. Who are Macedonians. – Македонски преглед, кн. 1, 2004, с. 137-141.
 • Рецензия: Коминтернът и България (март 1919-септември 1944), т. I и II. Документи, С., 2005, 1308 с. – Македонски преглед, кн. 1, 2006, 123-126.
 • Милен Михов. Политика в историята. Новата българска история и македонската историография 1945-2004. Велико Търново, 2006, 340 с. – Македонски преглед, кн. 4, 2007, с. 157-160.
 • Списание „Вардар“ – огнище на родолюбие. – Македонски преглед, кн. 1, 1995, с. 157-159.
 • Британски документи за историjата на Македониjа, т. IV (157-1885). Скопjе, 2003, 706 с. – Македонски преглед, кн. 4, 2004, с. 137-141.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Македония“         Портал „Македония