Терпинен

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Терпинени
Химична структура α-Terpinene β-Terpinene γ-Terpinene
α-Терпинен β-Терпинен γ-Терпинен
Наименования α: 4-метил-1-(1-метилетил)-1,3-циклохексадиен
β: 4-метилен-1-(1-метилетил)циклохексен
γ: 4-метил-1-(1-метилетил)-1,4-циклохексадин
Химична формула C10H16
Атомна маса 136.24 g/mol
Плътности α: 0.8375 g/cm3
β: 0.838 g/cm3
γ: 0.853 g/cm3
Температура на топене α: 60 – 61 °C
Температура на кипене α: 173.5 – 174.8 °C
β: 173 – 174 °C
γ: 183 °C

Терпинените са три изомерни въглеводорода, които се отнасят към групата на терпените. Всички те имат една и съща молекулна формула и въглеродна рамка, но се различават по мястото на двойните връзки въглерод-въглерод. α-Терпиненът е получен от етеричните масла на риган, майорана, кардамон и от други природни източници. β-Терпиненът не се среща в природата, но е получен синтетично от сабинен. γ-Терпиненът се среща в природата и е изолиран от редица растителни източници.