Уравнения на Коши-Риман

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Уравненията на Коши-Риман представляват система от две частни диференциални уравнения, които гарантират, че една функция дефинирана в комплексната равнина C със стойности в C притежава производна (в смисъла на комплексния анализ).

Производна на комплексна функция[редактиране | редактиране на кода]

Нека U е отворено подмножество на C и f : UC е комплекснозначна функция дефинирана върху U. Казваме, че f е комплексно-диференцируема в точка z0 от U ако границата

съществува.

Границата тук се взима по всички редици от комплексни числа клонящи към z0, и за всички тях горният израз трябва да клони към едно и също число, което се означава с f '(z0). Това число се нарича производна на функцията f в точката z0.

Формулировка на уравненията на Коши-Риман[редактиране | редактиране на кода]

Нека f(x + iy) = u + iv е комплекснозначна функция от отворено подмножество на C в C, където x, y, u, и v са реални, като u и v са функции с реални стойности дефинирани върху отворено подмножество на R2, които са диференцируеми в него. Тогава f е диференцируема в точка z0 тогава и само тогава, когато са изпълнени уравненията на Коши-Риман, които гласят:

и

Извеждане на уравненията[редактиране | редактиране на кода]

Разглеждаме функция f(z) = u(x, y) + i v(x, y) със стойности в C. Искаме тази функция да притежава производна в точка z0 (тогава функцията е диференцируема в z0). Както споменахме, за да съществува производната в дадена точка е необходимо границата

да съществува и да една и съща по всички редици комплексни числа, клонящи към z0. Тогава да разгледаме два случая: когато z клони към z0 по направление успоредно на оста x, и когато клони по направление успоредно на оста y.

В първия случай имаме:

Тази граница може да се раздели на сума от две граници, които представляват частни производни на u и v:

Във втория случай имаме:

Отново, тази граница може да се раздели на сума от две граници, които представляват частни производни на u и v:

Приравнявайки двете стойности за производната получаваме:

Приравняваме реалните и имагинерните части:

Холоморфни функции[редактиране | редактиране на кода]

Уравненията на Коши-Риман често се използват за проверка дали една функция е холоморфна. За да бъде холоморфна една функция в дадена точка z0 е необходимо тя да притежава производна както в z0, така и в някаква околност на z0. Тогава, ако имаме отворено подмножество U на комплексната равнина C и функцията f(z) = u(x, y) + i v(x, y), дефинирана в U, то f е холоморфна в U тогава и само тогава, когато u и v са непрекъснато диференцируеми в U и за всяка точка от U u и v удовлетворяват уравненията

и