EVM

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Error vector magnitude или EVM (на български Величина на Векторната Грешка) е метод за измерване качеството на характеристиките на цифрови радио устройства.

Теоретично оценката на векорната грешка се извършва в демодулаторният модул на устройството. В радио-комуникационните устройства, фазовите и амплитудните изкривявания се генерират най-вече от модулатор/демодулаторните и усилвателни модули и оказват директно влияние на комуниказионната връзка. Качестото и поддържането на постоянна корелация (с избраната модулационна схема) в модулатор/демодулатор-ните модули в следствие на “въртене” на фазата и манипулирането на амплидутата на сигнала се оценява чрез този параметър. Необходимо е да се спомене че усилвателните модули намиращи се непосредствено след модулатор/демодулатор-ните компоненти също въздействат и в много теоретични разработки на тази тема се включват към предходните в единна система за изследване.

Да се премахне влиянието на разпределеният във комуникационната система коефициент на усилване, EVM се нормализира и се изразява в проценти. Обикновено RMS/средно квадратно EVM за определено количество символи N се дефинира чрез израза:

EVM= \frac{ sqrt {\frac{1}{N} * \sum_{j=1}^N (I_j - I^'_j)^2 + (Q_j - Q^'_j)^2}} {|V_{max}|}

Където: V_{max} - Вектор на Идеалният сигнал; I_j - I компонент на вектора на Измерваният сигнал за j символ; I^'_j - I компонент на вектора на Идеалният сигнал за j символ; Q_j - Q компонент на вектора на Измерваният сигнал за j символ; Q^'_j - Q компонент на вектора на Идеалният сигнал за j символ; N - Брой на символите за изчисляване на векторната грешка.


Величина на Векторната Грешка