EVM

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Error vector magnitude или EVM (на български „големина на векторната грешка“) е метод за измерване качеството на характеристиките на цифрови радиоустройства.

Големина на векторната грешка

Теоретично оценката на векорната грешка се извършва в демодулаторния модул на устройството. В радиокомуникационните устройства фазовите и амплитудните изкривявания се генерират най-вече от модулатор-демодулаторните и усилвателни модули и оказват директно влияние на комуникационната връзка. Качестото и поддържането на постоянна корелация (с избраната модулационна схема) в модулатор-демодулаторните модули вследствие на „въртене“ на фазата и манипулирането на амплидутата на сигнала се оценява чрез този параметър. Необходимо е да се спомене, че усилвателните модули, намиращи се непосредствено след модулатор-демодулаторните компоненти, също въздействат, и в много теоретични разработки на тази тема се включват към предходните в единна система за изследване.

Да се премахне влиянието на разпределения в комуникационната система коефициент на усилване, EVM се нормализира и се изразява в проценти. Обикновено RMS (средно квадратичното) на EVM за определено количество символи N се дефинира чрез израза:

, където:

е векторът на идеалния сигнал;
е I компонент на вектора на измервания сигнал за j-ия символ;
е I компонент на вектора на идеалния сигнал за j-ия символ;
е Q компонент на вектора на измервания сигнал за j-ия символ;
е Q компонент на вектора на идеалния сигнал за j-ия символ;
е брой на символите за изчисляване на векторната грешка.