Агрометеорология

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Агрометеорологията изучава метеорологичните, климатичните, хидрологичните и почвените условия в тяхното взаимодействие с обектите и процесите на селскостопанското производство. Т.е., тази наука се намира във взаимодействие с редица други науки – географията, метеорологията, климатологията, агрономическите и животновъдните науки, биологията, почвознанието, физиологията на растенията и животните, математиката и статистиката и др.

Основни познания[редактиране | редактиране на кода]

Изучаването на науката Агрометеорология предполага получаването на информация по следните основни теми:

Задачи на агрометеорологията[редактиране | редактиране на кода]

Най-важните задачи на агрометеорологията са:

 1. Изучаване и описание на закономерностите при формиране на метеорологичните и климатичните условия за аграрното производство в пространството и времето;
 2. Разработка на методи за количествена оценка на влиянието на метеорологичните фактори върху състоянието на почвата, развитието, растежа и продуктивността на културите, развитието и разпространението на болестите и неприятелите;
 3. Разработка на методи за агрометеорологични прогнози;
 4. Агроклиматично райониране на нови култури, сортове и хибриди; обосновка на рационалното използване на климата за повичаване на добивите от културите;
 5. Агроклиматична обосновка на технологиите на производство, в т.ч. по време и място на всички аграрни практики;
 6. Разработка на методи и опрогнози за растителна защита;
 7. Отчитане на екологичните въздействия на аграрното производство и методи за опазване на околната среда и др.
 8. Агрометеорологично обслужване – обслужване на селскостопанско производство с метеорологични, хидрологични и агрометеорологични данни, информация и прогнози.

Агрометеорологична информация[редактиране | редактиране на кода]

Агрометеорологични наблюдения се извършват в районите на метеорологични станции, представителни за разпространените в България почвени разновидности, като се отчитат и географско разположение, релефни особености, както и разпространените полски, зеленчукови и фуражни култури, а също и трайните горски и земеделски насаждения. Борави се с методи на други науки, както и със собствени методи.

Агрометеорологичната информация съдържа данни за:

 • средните декадни и месечни температури на въздуха (обработена от наблюдения в метеорологичните станции);
 • средните декадни и месечни стойности за влажността на въздуха (от метеорологични данни);
 • декадни и месечни суми на валежите (от метеорологични данни);
 • характеристики на снежната покривка;
 • съдържание на влага в почвата – за две дати в месеца и в различни посеви;
 • радиационна, минимална и среднодневна температура на почвата;
 • агрометеорологичен анализ на зимния и вегетационния сезони;
 • баланс на атмосферното овлажняване;
 • фенологични данни за земеделските култури;
 • анализ на презимуването на зимните култури;
 • анализ на състоянието на земеделските култури през вегетационните месеци;
 • анализ на условията за провеждане на агротехнически мероприятия.

Хидрометеорологичната информация се ползва на три нива:

 • За предприемане на оперативни стопански решения;
 • За разработка на планови решения в средносрочен аспект;
 • За избор на дългосрочни програми за развитие на земеделието.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]