Направо към съдържанието

Голяма река (приток на Стара река)

Вижте пояснителната страница за други значения на Голяма река.

Голяма река
(Биюкдере)
43.0419° с. ш. 26.3533° и. д.
43.1694° с. ш. 25.9358° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Търговище
Община Омуртаг
Община Антоново
Община Попово
Област Велико Търново
Община Стражица
Дължина75 km
Водосб. басейн864 km²
Начало
Мястозападно от с. Горско село,
Община Омуртаг
Лиса планина
Координати43°02′30.84″ с. ш. 26°21′11.88″ и. д. / 43.0419° с. ш. 26.3533° и. д.
Надм. височина654 m
Устие
Мястодесен приток на Стара рекаЯнтраДунавЧерно море
Координати43°10′09.84″ с. ш. 25°56′08.88″ и. д. / 43.1694° с. ш. 25.9358° и. д.
Надм. височина66 m

Голяма река или Биюкдере е река в Северна България, област Търговище – общини Омуртаг Антоново и Попово и Област Велико Търново – община Стражица, десен приток на Стара река, от басейна на Янтра. Дължината ѝ е 75 км, която ѝ отрежда 41-во място сред реките на България.

Голяма река извира на 654 м н.в. от Лиса планина, на 300 м западно от село Горско село, община Омуртаг. До вливането си в югоизточната част на южния ръкъв на язовир „Ястребино“ тече на север, а два км преди навлизането си в язовира – на запад. След изтичането си от язовира продължава в северна посока, в близост до село Разделци, община Антоново завива на запад, а при село Любенци, община Стражица – на северозапад, като в целия този описан участък тече в дълбока, силнозалесена, Каньоновидна долина. При село Манастирца, община Попово завива на запад, а преди град Стражица на югозапад и долината ѝ се разширява. Влива се отдясно в Стара река, на 66 м н.в., в непосредствена близост до гара Кесарево.

На доста голямо протежения между язовир „Ястребино“ и село Манастирца, служи за общинска граница между общините Антоново и Попово, а по-надолу и като областна граница между Търговишка и Великотърновска област.

Площта на водосборния басейн на Голяма река е 864 км2, което представлява 35,5% от водосборния басейн на Стара река.

Основни притоци – → ляв приток, ← десен приток:

  • ← Карадере
  • Казълдере (Горно Казълдере), влива се в язовир „Ястребино
  • ← Ялъдере, влива се в язовир „Ястребино
  • → Яламукдере
  • → Кьосерликдере
  • ← Чукурдере
  • → Казълдере (Долно Казълдере)
  • ← Кечидере

Голяма река е с ясно изразено пролетно пълноводие от март до юни и лятно-есенно маловодие – юли-октомври.

Поради това, че по-голямата част от реката протича в дълбока, на места каньоновидна долина по течението ѝ има само 3 населени места – 1 град и 2 села: Община Омуртаг – Горско село; Община Стражица – Любенци и град Стражица.

В горното течение на реката водите ѝ са хванати в големия язовир „Ястребино“, който освен за напояване е и приятно място за отдих и риболов.

По долината на Голяма река, в долното ѝ течение, от село Манастирица до гара Кесарево (устието на реката) преминава част от трасето на жп линията София – Варна.

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 142.