Гориво

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Горивата са материали, притежаващи даден вид енергия, която може да бъде трансформирана в друг вид използваема енергия. В повечето случаи това е субстанция, която гори.

Има различни видове горива: твърди, течни, газообразни, ядрени.

Твърди горива[редактиране | редактиране на кода]

Твърдите горива включват въглища, дървесина,, нефтошисти, торф и др. Всички тези видове гориво са горими; те създават огън и отделят полезна топлина. Топлинната енергия се използва или директно за отопление, или се превръща в друг вид енергия. Въглищата са били изгаряни в парните влакове, загрявайки вода, и превръщайки я в пара, която задвижва буталата на двигателя. Торфът и дървесината са използвани главно за домашно и промишлено отопление, въпреки че торфът е бил използван за генериране на електричество, а също така и горящи дървесина на парни локомотиви са били нещо обикновено преди време. Енергията, добита от пара, става все по-популярна с изчерпването на запасите от нефт и газ, тъй като широка гама от материали могат да горят, загрявайки вода.

Течни и газообразни горива[редактиране | редактиране на кода]

Нетвърдите горива включват нефт и газ. Чрез преработка на нефта се получават редица горива – бензин, дизел, керосин, пропан-бутан и мазут. Бензинът се използва основно в бензиновите двигатели с вътрешно горене, а дизеловото гориво, известно още като нафта се използва както в дизеловите двигатели, така и за отопление, за добив на топлинна и електрическа енергия и др. Керосинът, който има високо октаново число, се използва като авиационно гориво. Пропан-бутанът, известен още като LPG (втечнен нефтен газ), се получава освен при преработката на нефта и при добиване на нефт и природен газ, но предимно от газокондензатни находища. В последните години, голяма популярност придобиват т.н биогорива, като биодизел, биогаз, биоетанол и др. Тези горива, както подсказва името им, се получават от растителни и животински органични маси. Биогоривата имат свойства близки до тези на традиционните горива, което прави възможно тяхното използване в съвременните двигатели и топлинни машини.

Ядрени горива[редактиране | редактиране на кода]

Ядрените горива използват енергията на атомното ядро на радиоактивен химичен елемент, отделяна при разцепването му в контролирана верижна ядрена реакция. Най-често срещаните такива са уран и плутоний.

Първични и вторични горива[редактиране | редактиране на кода]

Първичните горива са тези, от които топлинната енергия се получава без предварителна обработка на горивото – например дърва, въглища. Вторичните горива се получават след допълнителна преработка на първичните – например кокс.

Биогориво[редактиране | редактиране на кода]

Биогоривата, както подсказва името им, се произвеждат от органични (въглеводородни) субстанции.

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]