Джебелска котловина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Джебелската котловина е котловина в западната част на Източните Родопи, в източните разклонение на рида Жълти дял, в Област Кърджали. Дължината ѝ от североизток на югозапад е около 10 км, а средната ширина 5-6 км. Средна надморска височина на котловинното дъно 300-400 м.

От всички страни котловината се ограничава от голите и рядко залесени склонове на рида Жълти дял. образувана е през горния олигоцен в резултата на потъване. Запълнена с неустойчиви на денудацията пясъци и глини, които през неогена и кватернера са дълбоко ерозирани. основата на котловината е хълмиста, ерозионно разчленена и с тънка почвена покривка. Климатът е умерено континентален, със средиземноморско влияние. За станция Джебел средната годишна температура е 12,2°С; средна януарска 1,4°С; средна юлска 22,7°С; средна годишна валежна сума 723 мм. Отводнява се от ревите притоци на Върбица — реките Джебелска (Дерменчай), Дива и др. Много добри условия за отглеждане на тютюн (сотр "Джебел басма") и по-слабо развито горско стопанство.

Основно селище в котловината е град Джебел и още около десетина села.

По цялото протежение на котловината, на протежение от 11,9 км, преминава участък от третокласен път № 508 от Държавната пътна мрежа БалабановоДжебелФотиново.

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 166 – 167.