Киселинен дъжд

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Това предприятие изхвърля хиляди тонове газове

Киселинен дъжд е дъжд или друг вид валеж, който е необичайно киселинен, вследствие завишени нива на киселинността (pH).

Често има вредно въздействие върху растенията, морската фауна и инфраструктурата. Киселинният дъжд се причинява от емисии на серен диоксид и азотен оксид, които реагират с водните молекули в атмосферата, образувайки киселини.[1]

Енергетиката, основана на химически горива, е най-големият замърсител на атмосферата.

Това е така, защото всички химически горива съдържат по-голям или по-малък процент сяра. Тя е най-много в изкопаемите въглища, където е останала от органичната материя, подложена на въглефикация, или има минерален произход. В органичната част тя е под формата на органични сяросъдържащи съединения. Сероводородът, получен от разграждането на органичната материя достига 100 млн. тона.

Сяра се съдържа и в нефта. В атмосферата сярата е под формата на съединения – сероводород, серен диоксид, серен триоксид. В нея този газ се разтваря във водните капчици, намиращи се в облаците и мъглата, като образува сярна киселина. Така се получават киселинните дъждове. Азотните оксиди (образувани под въздействието на високата температура в двигателите с вътрешно горене) са съставна част на димните газове на колите и автомобилните газове. По същия начин, когато реагират с водните пари на облаците, образуват азотна и азотиста киселина, които от своя страна са други компоненти на дъждовете.

Азотен оксид[редактиране | редактиране на кода]

Азотният оксид, е съединение на азота с кислород. По отношение на кислорода азотът проявява от 1 до 5 степен на окисление. Поради това той образува пет оксида:

Диазотен оксид[редактиране | редактиране на кода]

Диазотният оксид (N2O), наричан още „райски газ“ или „веселящ газ“, е газ без цвят и с приятен мирис. Той притежава своеобразно физиологическо действие. Предизвиква обща наркоза. Използва се за хирургическата практика. Степента му на окисление е 1;

Азотен оксид[редактиране | редактиране на кода]

Азотният оксид (NO) е безцветен газ, неразтворим във вода. Не взаимодейства с киселини и основи. Той е неутрален оксид. С кислорода образува NO2. Степента му на окисление е 2. Получаване: (с помощта на електрическа искра)

Диазотен триоксид[редактиране | редактиране на кода]

Диазотният триоксид (N2O3) е анхидрид на азотиста киселина. Той е газ и е синьо-зелен на цвят. Степента му на окисление е 3;

Азотен диоксид[редактиране | редактиране на кода]

Азотният диоксид (NO2) е жълто-кафяв, силно отровен, лесно втечняем газ. Той дразни лигавицата на очите и дихателните органи, предизвиква хрипове, кашлица, задух. Концентрация от 0,4 mg/dm3 е смъртоносна за възрастен човек. Азотният диоксид е киселинен оксид. Взаимодейства с оксиди и основни оксиди. Той е и силен окислител. Степента му на окисление е 4. Получаване: Азотният диоксид е разтворим и взаимодейства химически с вода, при което се получава азотна киселина:

Диазотен пентаоксид[редактиране | редактиране на кода]

Диазотният пентаоксид (N2O5)е анхидрид на азотната киселина; кристално, безцветно вещество. Той е нетраен и при обикновени условия се разлага на азотен диоксид и кислород. С водата образува азотна киселина. Много силен окислител със степен на окисление 5;

Високото съдържание на азотни оксиди в атмосферата предизвиква сериозни екологични проблеми. Едни от тях са киселинните дъждове и смогът. Основни замърсители на околната среда с азотни оксиди са ТЕЦ-овете, азотно отровните заводи, моторните превозни средства.

Въздействие върху околната среда и природата[редактиране | редактиране на кода]

Вредното въздействие на киселинните дъждове върху паметници изработени от варовикови скали

Разрушителният ефект е обезлистена и мъртва гора, особено в районите, където работят ТЕЦ-ове или тежки машиностроителни предприятия.

Серният диоксид действа и пряко на растенията, като преминава през листната обвивка и различните отвори по нея. Той се разтваря в жизнените сокове, като ги окислява, образувайки серниста киселина, действаща вредно на живата материя. Първоначално серният диоксид поврежда клетките на т. нар. гъбест паренхим, а след това палисадната тъкан под него. Листата губят влагата си, губят хлорофила си,изсъхват и умират. В малки количества растенията се справят със серния диоксид като го приемат.

Съществува обаче граница, до която растенията могат да понасят серен диоксид и тя зависи от вида на растението и условията. При концентрации от 0.3 до 5 мг/м3 растението получава хронично поразяване в течение на няколко дни. По-голяма чувствителност към SO2 имат зеленчуците, памука, люцерната – тяхната клетъчна структура директно се разрушава и те загиват.

Освен това, киселинните дъждове повреждат и редица други обекти, например паметници на културата, направени основно от мрамор и варовик, както и железни конструкции.

Статистика по държави[редактиране | редактиране на кода]

Отчитайки вредното действие на серния диоксид, редица страни подписват в Хелзинки споразумения, според което се задължаваха до края на 1993 година да намалят с 30 % емисиите на SО2, някои страни, в това число и България, главно поради финансови причини, все още не са го постигнали.[2]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Carter N. Lane. Acid Rain: Overview and Abstracts. Ню Йорк, Nova Science Publishers, 2003. ISBN 1-59033-461-2. с. 1.
  2. United Nations. Strategies and Policies for Air Pollution Abatement. Женева, United Nations Publications, 2007. ISBN 978-92-1-116977-5. с. 24. Архив на оригинала от 2017-02-02 в Wayback Machine.