Критерий на Грасхоф

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Критерият на Грасхоф Gr е безразмерна величина, един от т. нар. критерии на подобието. Той е дефиниран като:

Наречен е на немския учен Франц Грасхоф, професор от университета в Карлсруе. Gr се използва при описанието на процеси, свързани с естествената конвекция. Тя възниква при нагряване и охлаждане в топлообменници, напр. радиатор. Поради разликата в плътностите на горещия и студения флуид, горещият флуид се издига нагоре. Това насочено движение влияе на коефициента на топлопредаване (вж. Критерий на Нуселт). Критерият на Грасхоф се прилага и при изчисляването на пад на налягане при неизотермични потоци.

Понякога за същата цел вместо Gr се използва критерият на Rayleigh Ra, който е дефиниран като:

Тук Pr е критерият на Прантъл. При принудена конвекция се използва критерият на Рейнолдс.