Направо към съдържанието

Мъжечно-надгръклянникова съгласна

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Мъжечно‐надгръклянниковите съгласни представляват двойно учленени съгласни звукове, плод на едновременно допиране задната част (корена) на езика до мъжеца и допиране ариепиглоталните гънки до надгръклянника. Пример за такива звукове в човешката реч е сомалийската беззвучна мъжечно‐надгръклянникова преградна съгласна [q͡ʡ] ([q͡ʡíìq͡ʡ] – „димя“).[1]