Венечна съгласна

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Място на учленение
на съгласните звукове

 • Устнени
Двубърнени
Устнено-заднонебни
Устнено-венечни
Устнено-зъбни
Зъбно-устнени

 • Двузъбни

 • Предноезични
Езично-устнени
Междузъбни
Зъбни
Зъбно-венечни
Венечни
Върхови
Ламинални
Подвърхови
Задвенечни
Небно-венечни
Ретрофлексни

 • Средноезични
Задвенечни
Венечно-небни
Небни
Устнено-небни
Заднонебни
Мъжечни
Мъжечно-надгръклянникови

 • Задноезични
Глътъчни
Надгръкляннико-глътъчни
Надгръклянникови

 • Гръклянови
Гласилкови

Венѐчните (алвеолни) съгласни се учленяват, поставяйки езика срещу (или близо до) венците. Венечните съгласни могат да се звукоучленяват посредством върха на езика (върхови съгласни) или с „лопатката“ на езика, намираща се над неговия край (ламинални съгласни).

Международната фонетична азбука (МФА) не притежава отделни символи за венечните съгласни. Вместо това се използват еднакви символи за всички звукове, принадлежащи към предноезичните места на учленение, които не са палатализирани (онебнѐни). При нужда за пояснение, използваният диакритически знак, прибавян към символите за зъбни съгласни, е т.нар. „долно мостче“ ([s̪, t̪, n̪, l̪]). За разграничаване на задвенечните съгласни се използва т.нар. „обърнато долно мостче“ ([s̠, t̠, n̠, l̠]).

Не може да се приеме, че без диакритически знаци обикновените символи [s, t, n, l] представят само и единствено венечни съгласни. Възможно е самият език да не прави подобна разлика, така щото две или повече предноезични места на учленение да представляват алофони. Когато при транскрибиране се преследва обозначаването на строго венечна съгласна, в употреба влиза следният диакритически знак: [s͇, t͇, n͇, l͇].

Въпросният диакритически белег е създаден и за посочване на отклонения от стандарта. Подобен пример са устнено-венечните съгласни [p͇, b͇, m͇, f͇, v͇], където долната устна влиза в допир с венците. Това превръща подобни съгласни звукове в „овенечнѐни“.

Венечните съгласни в МФА[редактиране | редактиране на кода]

МФА Вид съгласен звук Пример
Език Правопис МФА Значение
Xsampa-n.png венечна носова англ. run [ɹʷʌn] „бягам“
Xsampa-t.png беззвучна венечна преградна англ. tap [tʰæp] „кран“
Xsampa-d.png звучна венечна преградна англ. debt [dɛt] „дълг“
Xsampa-s.png беззвучна венечна проходна англ. suit [sjuːt] „костюм“
Xsampa-z.png звучна венечна проходна англ. zoo [zuː] „зоол. градина“
Xsampa-ts.png беззвучна венечна преградно-проходна български църква [t͡sɤ̞rkvɐ]
Xsampa-dz.png звучна венечна преградно-проходна итал. zaino d͡zaino] „раница“
Xsampa-K2.png беззвучна венечна странична проходна уелски Llwyd [ɬʊɪd] името „хЛойд“
Xsampa-Kslash.png звучна венечна странична проходна зулуски dlala ɮálà] „да играя“
t͡ɬ беззвучна венечна странична преградно-проходна цезки элIни [ˈʔɛ̝t͡ɬni] „зима“
d͡ɮ звучна венечна странична преградно-проходна овекяла
Xsampa-rslash2.png венечна приблизителна англ. red [ɹʷɛd] „червено“
Xsampa-l.png венечна странична приблизителна англ. loop [lup] „клуп“
Xsampa-4.png венечна едноударна испански pero [peɾo] „но“
Xsampa-lslash.png венечна странична едноударна венда [vuɺa] to open
Xsampa-r.png венечна трептяща испански perro [pero] „куче“
IPA alveolar ejective.png венечна преградна изтласкваща грузински [ia] „лале“
IPA alveolar ejective fricative.png венечна проходна изтласкваща амхарски [ɛɡa] „милост“
Xsampa-d lessthan.png звучна венечна имплозивна виетнамски đã [ɗɐː] (частица за мин. време)
Xsampa-doublebarslash.png венечна странична щракаща нама ǁî [kǁĩĩ] „обсъждано“

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]