Радиус

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Радиус (остар. полупречник) наричаме разстоянието от центъра до периферията на окръжност или сфера.

Радиусът обикновено се обозначава с малката латинска буква r. Използва се във формулата за изчисляване на дължината на окръжност и формулата за изчисляване на лице на кръг. Терминът идва от латинската дума radius, която означава „лъч“, но също така и спица на колело.

Формули за окръжности[редактиране | редактиране на кода]

Изчисляване на радиус от обиколка[редактиране | редактиране на кода]

Радиусът на окръжност с обиколка C е

Изчисляване на радиус от площ[редактиране | редактиране на кода]

Радиусът на окръжност с площ A e

Изчисляване на радиус по три точки[редактиране | редактиране на кода]

За да изчислим радиуса на окръжност, преминаваща през три точки P1, P2, P3, може да се използва следната формула

където θ е ъгълът

Формули за правилни многоъгълници[редактиране | редактиране на кода]

Тези формули важат за правилен многоъгълник с n на брой страни.

Изчисляване на радиус от дължината на страната[редактиране | редактиране на кода]

Радиусът може да бъде изчислен от дължината на страната s като:

където

Формули за хиперкуб[редактиране | редактиране на кода]

Изчисляване на радиус от дължината на страната[редактиране | редактиране на кода]

Радиусът на d-измерен хиперкуб със страна s е