Симеон Кожухаров

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Симеон Кожухаров
български лекар
Роден
Починал
20 януари 2004 г. (65 г.)

Симеон Господинов Кожухаров е български лекар и философ на медицината.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Д-р Симеон Господинов Кожухаров е трето поколение медик. Роден е на 10 декември 1938 г. в Нова Загора. Завършва Висшия медицински институт в София през 1964 година, специалност „Медицина“. Специализира хирургия и гръдна хирургия. Работи като хирург в Районната болница в Нова Загора (1965–1966) и в Хирургичното отделение на Първостепенната клинична болница в Стара Загора (1966–1973). Асистент, старши и главен асистент в Катедрата по гръдна хирургия при Научния институт по белодробни болести към Медицинска академия – София (1973–2002).[1] Лекар-ординатор в Отделението по коремно-гръдна хирургия към Първа хирургична клиника в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Плевен. Доцент във ВМИ в Плевен (2002–2004), където подготвя професурата си по гръдна хирургия към катедра „Хирургически болести“, но междувременно почива на 20 януари 2004 г.[2]

През 1994 г. защитава дисертация на тема „Нравственост и хирургия“ и придобива научната степен „доктор на философските науки“ (1995).[3]

Творчество[редактиране | редактиране на кода]

Автор на две рационализации от 1985 г. („Използуване на нов алопластичен материал при оперативното лечение на релаксациите на диафрагмата“ и „Използуване на способ за преустановяване изтичането на лимфа през външен дренаж на гръдния лимфен проток (ГЛП) като метод за дефинитивно ликвидиране на лимфореята сред изваждане на външния дренаж на ГЛП“) и две изобретения от 1990 г. („Метод за външно дрениране на гръдния лимфен проток“ и „Метод за ликвидиране на дериктни бронхиални фистули“), одобрени и приети от Института за рационализация.[4]

Има над 100 публикации. Сред тях са книгите: „Хирургия и етика“ (1996), „Морал, закон, професия. Някои проблеми на здравеопазването“ (1997), „Моралът на хирурга и здравните реформи“ (2001), „Отчуждението сред медицинските кадри“ (2006), „Заболяване на млечната жлеза“ (2007) и „Външен дренаж на гръдния лимфен проток с комплексно изследване при болни с белодробен карцином“ (2008). Пише (и в съавторство) научни и научно-популярни статии, доклади и съобщения за заболявания на очите при ученици, по коремна и гръдна хирургия, за хирургическо лечение на белодробна туберкулоза, тумори и рак на белия дроб, за етиката и естетиката в научната медицинска дейност, реформите в системата на здравеопазването в България, за изясняване пораженията върху човешкото здраве и околната среда след бомбардировките на НАТО в Югославия и др.[5]

Д-р Симеон Кожухаров има архивен фонд от личен произход, съхраняван в Централния държавен архив под № 1348. Документите са дарени от сестра му д-р Бонка (Биба) Кожухарова, също лекар – акушер-гинеколог.[6]

Награди[редактиране | редактиране на кода]

  • Грамота от Първостепенна окръжна болница – Стара Загора за постигнати високи производствени успехи в социалистическото съревнование в чест на 100-годишнината от рождението на В. И. Ленин (1970).[7]
  • Медал „1300 години България“ (1981). [8]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. ЦДА, ф. 1348, Информационна система на Държавните архиви. Посетен на 2 ноември 2020 г.
  2. ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 1, 3, 12, 14, 24, 34, 53–54, 56, 59, 71, 74–75, 78–80.
  3. ЦДА, ф. 1348, оп. 2, а.е. 6, ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 85., ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 26.
  4. ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 134.
  5. ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 1, 87, 92, 99, 106, 109–110, 113–115, 117–119, 121–123, 125–128, 130–133, 139–145, 147–163, 167–182; оп. 2, а.е. 4–5.
  6. ЦДА, ф. 1348, оп. 2
  7. ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 16
  8. ЦДА, ф. 1348, оп. 1, а.е. 20.