Разлика между версии на „Руско влияние върху българския език“

Направо към навигацията Направо към търсенето
(→‎Руският език и българската книжовна лексика: сложни думи и международна лексика)
* съществителни с наставка -''тел'', означаващи деятелни лица и предмети, например: ''възпитател'', ''просветител'', ''доброжелател'' и т.н. В българските народни говори за образуване на такива съществителни се използва наставка -''ач'', като по този начин се образуват двойки съществителни, които често не са само синоними, например: ''носач'' - ''носител'', ''пазач'' - ''пазител'', ''писач'' - ''писател'' и т.н. Наставката -''тел'' е станала продуктивна в български и с нейна помощ са образувани редица нови думи, например: ''предпазител'', ''разклонител'', ''чистител'', ''почистител'' и т.н. От съществителните на -''тел'' се образуват и много...
* прилагателни с наставка -''телен'', например: ''последователен'', ''доброжелателен'', ''поучителен'' и т.н.
* прилагателни с наставки -''ист'' и -''оват'', например: ''хълмист'', ''цветист'', ''петнист'', ''продълговат'', ''простоват'' и т.н.
* в областта на глаголната лексика навлизат глаголи с [[представка|представки]], като коренити на тези глаголи съществуват в български. Заетите глаголи само частично се побългаряват, например: ''получавам'' (срещу бълг. ''сполучвам''), ''наслаждавам се'' (срещу бълг. ''подслаждам''), ''изучавам'' (срещу ''проучвам'') и т.н.
* има и редица други глаголи, които са навлезли вероятно по същия начин, например: ''побеждавам'', ''награждавам'', ''съкращавам'', ''размишлявам'', ''употребявам'' и т.н. Някои от тях обаче напълно са асимилирани фонетично в българския език, например: ''провъзгласявам'', ''прекратявам'', ''представям'' и т.н.
* по образец на руски глаголи с наставка -''ничать'', в български се образуват редица глаголи с наставка -''нича'', например: ''нервнича'', ''посреднича'', ''сътруднича'', ''угоднича'' и т.н.
 
3948

редакции

Навигация