Тайната доктрина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Тайната доктрина
The Secret Doctrine
АвторЕлена Блаватска
Създаване1884 г.
Първо издание1888 г.
Британска империя
Оригинален езиканглийски
Жанртеософия – наука, религия, философия, езотеричен будизъм

бележки
Тайната доктрина в Общомедия

Тайната доктрина (с пълно заглавие Тайната доктрина. Синтез на наука, религия и философия[1]) е псевдонаучна книга от Елена Блаватска, приемана за един от основните ѝ трудове. Книгата излиза на английски в два тома през 1888 година. Първият том е наречен „Космогенезис“, а втория „Антропогенезис“. След смъртта на Блаватска е публикуван и трети том – „Езотерика“, под редакцията на Ани Безант. Авторката характеризира труда си като „езотеричен будизъм“,[2] като такъв според преобладаващото сред изследователите на будизма мнение не съществува.[3][4]

Блаватска твърди в книгата си, че съдържанието ѝ е било написано от нея съвместно с махатма Кут Хуми Лал Сингх и също така махатма Мория, с които е обсъждала съдържанието по телепатичен път, че тя съдържа познанията за духовната история на човечеството, за знанието, и че е вече възможно да се открие това скрито знание за мирозданието. Когато Егото позволи на Божеството да се изяви, тогава разликата между Човек, Божество и Вселена се заличава. Човекът става „Познаващ“ („Дживанмукта“ – освободена въплътена душа)[5]. Като основен метод в този процес Блаватска сочи наречената от нея „Доктрина на Сърцето“, в която твърди, че то е единствения меродавен по отношение истинността на всяко придобито знание, за разлика от „Доктрината на Окото“, тоест на външното, показното.[6] Така Блаватска разпределя теченията и в науката и в религията, а дори и в изкуството и културата. В „Тайната доктрина“ се твърди, че има точни, старателно картографирани и описани наблюдения в продължение на 855 360 г. (33 периода на прецесия), според Блаватска наследени от астронома Асурамая, съхранени и доразвити от брамините Тирувалура в Индия.[7]

Томовете „Космогенезис“ и „Антропогенезис“ представляват обстоен коментар на фолиантите Киу-те написани на древния сензар, и книгата Дзиан (на санскрит Дхиан) – на тибетски език.[8] В том „Езотерика“, включен в българското издание[9] продължава поставеното в „Разбулената Изида“ начало на съвременната теософия. Томът е незавършен, поради смъртта на автора. Това издание съдържа и включените от Ани Безант лекции на Елена Блаватска, публикувани в сп. „Луцифер“ от 1887 г., както и кратък речник на термините. В цялата книга е вплетена нишката с анализите на Блаватска за приликите и различиията между теософията от една страна и основните религии, философски течения, кабала, както и интерпретациите на научните открития от това време, от друга страна. За непосредствен продължител на делото на Блаватска е прието[10][11] да се смятат Елена Рьорих и Жива Етика.[12][13] – преводачът на „Тайната доктрина“ от английски на руски език

Книгата Дзиан[редактиране | редактиране на кода]

Елена Блаватска твърди, че книгата „Дзиан“ е древен текст с тибетски произход, който тя е видяла в подземен тибетски манастир, запомнила и възпроизвела по спомени и с мистична телепатична помощ от махатма[14]. Строфите (стансите) му формират основата за „Тайната доктрина“. Представянето ѝ от Блаватска пред света поражда много противоречия относно произхода, значението и тълкуването на трудните, често неразбираеми текстове. Предполагаемо преминала през сложна транслитерация и превод с помощта на китайски и санскритски еквиваленти на термините, книгата Дзиан би била само фолклор, без да е придружена от коментари[15][16]. Според Блаватска именно те я превръщат във философско, космологическо, религиозно и научно творение, съизмеримо с Ведите, Упанишадите и Дао Дъ Дзин. Ето какво казва тя по въпроса[17]: „Например, ако превеждахме на руски език, ползвайки само съществителните и техническите термини, употребени в един от тибетските и сензарски текстове, първият стих би трябвало да се чете така:

Tho-og в Zhi-gyu спало семъ Khorlo. Zodmanas-zhiba. Все Nyng лоно; Kopch-hog нет; Thyan-Kam нет;

Lha-Chohan нет; Tepbrel Chugnyi нет; Dharmakaya прекратиласъ; Tgen-chagn не стало; Barnang и Ssa в Ngobonyidj; лишъ единьій Tho-og Yinsin в ночи Утзт в ночи Sunchan и Yong-Grub (Паранишпанна)

Това би звучало като чиста абракадабра“.

В томовете „Космогенезис“ и „Антропогенезис“ са представени именно тези коментари. В том „Езотерика“ се съдържат кратки животоописания за Сидхарта Гаутама, Дже Дзонкапа, Симон Влъхва, Аполоний Тиански, както и някои, макар и в начален стадий на разработка окултни теми.

Основни принципи[редактиране | редактиране на кода]

Тайната Доктрина установява три фундаментални, базови положения:[18]

 1. Вечен, Вездесъщ, Безкраен и Непрекъснат Принцип, за който е невъзможно никакво разсъждение, поради това че той превишава човешкото разбиране и всеки опит да бъде изразен или уподобен, води само до неговото умаляване. За да станат по-ясни тези идеи на обикновения читател, ще му предложим да започне с постулата за съществуването само на Единна, Абсолютна Реалност, която предшества цялото проявено и обусловено Битие. Тази Безкрайна и Вечна Причина е Безкоренен Корен на „всичко, което е било, е, и което ще бъде“ [19].
 2. Вечност на Вселената като цялостна и периодична, „арена на безчислени вселени, непрестанно проявяващи се и изчезващи“, наричани в „Тайната долтрина“ „проявяващи се звезди“ и „искри на вечността“. Периодичността в смяната деня и нощта, живота и смъртта, съня и бодърстването, разпространеността на тази периодичност абсолютно навсякъде, без никакви изключения, прави от него един от най-абсолютните и фундаментални Закони на Вселената[20].
 3. Основополагаща тъждественост на всички души със Световната Свръх-Душа, която сама е един от аспектите на Неизповедимия Корен; неизбежно странстване за всяка душа – искра на Свръх-Душата – чрез цикъл на въплъщения (или „необходимостта“), в съгласие със закона на цикличността и кармата, в продължението на целия срок. С други думи, нито една божествена душа не може да има независимо (съзнателно) съществуване, преди искрата, отлетяла от Свръх-Душата,
а) не премине през всяка първична форма на феноменалния свят… и
б) не добие индивидуалност: отначало по силата на вроден импулс, а след това посредством лични и целенасочени усилия (контролирани от нейната карма), издигайки се по такъв начин по всички степени на разума, от низшия до висшия манас [21], от минерала и растението до висшия архангел[22] (Дхиани-Буда).
В езотерическата философия неизменно се отрича наличието на каквито и да било други привилегии или особени дарования у човека, освен тези, които са достигнати от чисто неговите лични усилия и заслуги в продължението на редица метемпсихози и перевъплъщения[23] Седем свещени стихии (таттви): Ади таттва, Анупадака таттва, Акаша таттва, Тейджас таттва, Ваю таттва, Апас таттва, Притхиви таттва.[24]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. ((en)) Тайната доктрина
 2. Esoteric Buddhism Sinnett, A. P. (Alfred Percy), London: Trübner & Co.1883
 3. Edkins, Joseph, Chinese Buddhism: a volume of sketches, historical, descriptive, and critical, London, K. Paul, Trench, Trübner & co. ltd 1893
 4. Сарвепалли Радхакришнан. Основи на будистката философия. 1996 Библиотека Индика изд. Евразия
 5. Том III „Езотерика“ раздел XLIII, XLIV
 6. Том III „Езотерика“ раздел LI
 7. Том I „Космогенезис“, раздел XLI
 8. Edkins, Joseph, Chinese Buddhism: a volume of sketches, historical, descriptive, and critical, London, K. Paul, Trench, Trübner & co. ltd 1893
 9. Тайната доктрина Астрала 2005 ISBN 954-562-016-1
 10. Рьорих, Николай. Седемте велики тайни на космоса. Отворените двери. Гуторанов и Син 2008 ISBN 978-954-507-205-5
 11. Богомил Райнов. Тайното учение, ИК „Христо Ботев“ 2003 ISBN 55042
 12. Елена Рьорих не подписва Агни Йога като свое произведение, и не претендира за авторство.
 13. Агни йога. Издателство Астрала 1996 г
 14. Никълъс Гуудрик-Кларк. Окултните корени на нацизма // New York University press, 1985. Посетен на 12.04.2011. (на английски)
 15. Авторът спазва традицията възприета в школите на Адвайта Веданта и Висищадвайта основният труд да бъде придружен от коментари. Виж Бхагават Гита с коментарите Рамануджа, Шанкара или Т.Субба Роу. Основният труд в нашия случай е книгата Дзиан.
 16. Шанкара Ачаря, Божествената Йога-Бхагавадгита-бхашя. ИК „Евразия“. София.1996
 17. Тайната доктрина. Космогенезис Том 1 Кн.1стр.54
 18. Рьорих, Николай. Седемте велики тайни на космоса. Отворените двери. Гуторанов и Син 2008 ISBN 978-954-507-205-5
 19. ТД1, 42
 20. ТД1, 44
 21. МАНАС (Санскр.) Букв. „ум“, ментална способност, превръщаща човека в разумно и нравствено същество и отличаващо го от простото животно; синоним на „махат“. Езотерически, обаче, това означава в широкоия смисъл „Висше Аз“ или чувстващят и перевъплъщаващ се принцип в човека. В тесен смисъл теософите го наричат „будхи-манас“ или „духовна душа“, в противоположност на отражението му в човека— „кама-манас“.
 22. АРХАНГЕЛ (Гръцки) Върховен, висш ангел.
 23. ТД1, 45
 24. Том 3 Езотерика Эзотерическая и тантрическая таблицы таттв

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Тайната доктрина Астрала 2005 ISBN 954-562-016-1
 • Богомил Райнов. „Тайното учение“, ИК „Христо Ботев“ 2003 ISBN 55042
 • „От пещерите и дебрите на Индустан“. Издателство „Славена“, Варна, 2001. ISBN 954-579-165-9*
 • „Тайная доктрина“ Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах. Издателство: Амрита-Русь 2006 ISBN 5-9900590-1-9
 • Николай Рьорих. Седемте велики тайни на космоса. Отворените двери. Гуторанов и Син 2008 ISBN 978-954-507-205-5
 • Сарвепалли Радхакришнан. Основи на будистката философия.1996 Библиотека Индика изд. Евразия
 • Т. Субба Роу Оккультная философия. Издательство Духовной Литературы 2001 ISBN 5-93975-033-8
 • Сарвепалли Радхакришнан. Основи на будистката философия 1996 Библиотека Индика изд. Евразия
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата The Secret Doctrine в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​

.