Шаблон:Химкутия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
[редактиране] [почистване] Template-info.png Документация

Информационна кутия за химично съединение.

Употреба[редактиране на кода]

Обяснение на всички параметри[редактиране на кода]

Картинки[редактиране на кода]

| картинка - тук може да се използва директно името на картинката или да се използва шаблона {{Инфокаре картинки}}, ако картинките са повече от една
| картинка_описание - описание под картинката

Имена[редактиране на кода]

| име - ако не се попълни ще се използва името на статията
| систематично - 
| други_имена - ...

Идентификатори[редактиране на кода]

| CASNo, CASNo1 и CASNo2 - номер в регистъра на CAS, свързан със сайта www.commonchemistry.org
| PubChem - идентификатор в PubChem, свързан със сайта pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
| ChemSpiderID - идентификатор в ChemSpider, свързан със сайта www.chemspider.com
| EINECS - номер на ЕК, свързан със сайта ecb.jrc.ec.europa.eu/esis
| UNNumber - номер на ООН
| DrugBank - идентификатор в DrugBank, свързан със сайта www.drugbank.ca
| KEGG - запис в KEGG, свързан със сайта www.genome.jp/kegg
| MeSHName - заглавие в MeSH, свързано със сайта www.nlm.nih.gov/mesh
| ChEBI - идентификатор в ChEBI, свързан със сайта www.ebi.ac.uk/chebi
| ChEMBL -
| IUPHAR_ligand - идентификатор на лиганд в IUPHAR-DB, свързан със сайта www.iuphar-db.org
| RTECS - номер в RTECS
| ATCCode - пълен код на ATC
| ATCCode_prefix - код на ATC - представка
| ATCCode_suffix - код на ATC - наставка
| ATC_Supplemental - код на ATC - допълнение
| SMILES - SMILES
| StdInChI - StdInChI
| StdInChIKey - StdInChI ключ
| InChI - InChI
| InChIKey - InChI ключ
| Beilstein - справка в Beilstein
| UNII - Unique Ingredient Identifier (UNII), свързан със сайта fdasis.nlm.nih.gov
| Gmelin - справка в Gmelin
| 3DMet - запис в 3DMET, свързан със сайта www.3dmet.dna.affrc.go.jp
| други_идентификатори - ...

Качества[редактиране на кода]

| формула - химическа формула
| моларна-маса - молекулна маса
| моларна-бележки - бележки към масата (удобно напр. при хидрати).
| външен-вид - изглед при нормални условия
| плътност - относителна плътност
| вискозитет - вискозитет (обикновено в пуази, или Pa.s)
| топене-точка - точка на топене
| топене-бележки - ... и бележки към нея
| кипене-точка - точка на кипене
| кипене-бележки - ... и бележки към нея
| критична-температура -
| критично-налягане -
| критична-отн-влажност -
| сублимация - условия, при които сублимира
| парово-налягане - равновесно парово налягане
| разтворимост - степен на разтворимост
| разтворимост-в - ... в какво е тази степен (по подразбиране е във вода)
| разтворимост-продукт - продукт от разтварянето
| разтворимост2 - разтворимост във втори разтворител
| разтворимост2-в - ... в какво е тази степен
| разтворимост2-продукт - продукт от разтварянето във втория разтворител
| разтворимост3 - разтворимост в трети разтворител
| разтворимост3-в - ... в какво е тази степен
| разтворимост3-продукт - продукт от разтварянето в третия разтворител
| изоелектрична-точка -
| pKa -
| pKa-група -
| pKb -
| pKb-група -
| ламбда-макс - λ max
| ламбда-макс-абсорбиране - абсорбиране при λ max
| забранена-зона -
| подвижност-токоносители - подвижност на електроните или дупките
| специфично-въртене - въртене на поляризираната светлина
| магнитна-чувствителност -
| топлопроводимост -
| индекс-на-пречупване -
| дипол -

Структура[редактиране на кода]

| кристална-структура -
| пространствена-група -
| координация -
| молекулна-форма -
| орбитална-хибридизация -
| диполен-момент -

Опасности[редактиране на кода]

| външен-СБМ - URL на външен списък с информация за опасности
| ЕС-класификация - класификация по ЕС директива 67/548/EEC, може да се използва шаблона {{Химопасности}}
| ЕС-индекс -
| основни-опасности - с какво е опасно съединението
| H-фрази -
| P-фрази -
| R-фрази - фрази за рискове, по ЕС директива 2001/59/EC
| S-фрази - фрази за безопасност, по ЕС директива 2001/59/EC
| RS-фрази -
| NFPA-H -
| NFPA-F -
| NFPA-R -
| NFPA-O -
| точка-запалване - температура, при която може да бъде запалено
| точка-самозапалване - температура, при която се самозапалва
| LD50 - средната летална доза
| поглъщане -
| инхалация -
| контакт-очи -
| контакт-кожа -

Експлозивност[редактиране на кода]

| чувствителност-удар - до колко нютона е нечувствително при удар
| чувствителност-триене - ... при триене
| скорост-детонация - скорост на предаване на горенето в обема му, в м/сек
| тротилов-еквивалент - еквивалентно по взривна мощност количество тротил

Сродни[редактиране на кода]

| сродни-аниони -
| сродни-катиони -
| група - химическа група, към която спада съединението
| сродни-група - сродни съединения в групата
| сродни-други - други сродни съединения

Термохимия[редактиране на кода]

| ΔHf - стандартна енталпия на образуване
| ΔHc - стандартна енталпия на изгаряне
| ентропия - стандартна моларна ентропия
| топлинен-капацитет - специфичен топлинен капацитет
| топлина-топене - специфична топлина на топене
| топлина-изпаряване - специфична топлина на изпаряване
Химкутия
Ammonia-dimensions-from-Greenwood&Earnshaw-2D.png Ammonia-3D-balls-A.png
Имена
По IUPAC Азан
Други Хидроген нитрид
Трихидроген нитрид
Идентификатори
Номер на CAS 2867-47-2, 7664-41-7, 9024-28-6
PubChem 222
ChemSpider 217
Номер на ЕК 231-635-3
Номер на ООН 1005
DrugBank D00059
KEGG D02916
MeSH Ammonia
ChEBI 16134
ChEMBL 17564
Лиганд в IUPHAR 96
Номер в RTECS BO0875000
Код на ATC V03AB26
представка {{{ATCCode_prefix}}}
наставка {{{ATCCode_suffix}}}
допълнение {{{ATC_Supplemental}}}
SMILES
N
StdInChI
1S/CH4/h1H4
StdInChI ключ VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
InChI 1/H3N/h1H3
InChI ключ KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDBV
Справка в Beilstein 3587154
UNII L6UH7ZF8HC
Справка в Gmelin 79
3DMet B00004
Други {{{други_идентификатори}}}
Качества
Формула NH3
Моларна маса 17.031 g/mol
{{{моларна-бележки}}}
Външен вид безцветен газ с остра дразнеща миризма
Плътност 817 kg/m3
при −80 °C
Вискозитет {{{вискозитет}}}
Точка на топене −77.73 °C
{{{топене-бележки}}}
Точка на кипене −33.34 °C
{{{кипене-бележки}}}
Критична температура -22.23 °C
Критично налягане 54.9 bar
Сублимира при {{{сублимация}}}
Парово налягане {{{парово-налягане}}}
Разтворимост във вода 47% (0°C)
31% (25°C)
28% (50°C)
продукт: синплатин
pKa карбокси 32.5 (−33°C)
pKb амино 4.75
λ Max 255 nm
Топлопроводимост 0,56 W/m (при 0°C)
Индекс на пречупване 1.4979
Дипол {{{дипол}}}
Структура
Координация {{{координация}}}
Молекулна форма триъгълна пирамида
Диполен момент 1.42 D
Опасности
ЕС класификация Отровно T Опасно за околната среда N 
Корозивно C Запалимо F
ЕС индекс 007-001-00-5 (безводен)
007-001-01-2 (разтвор)
H-фрази H118, H221, H229
P-фрази P210, P231, P232, P240, P299
Фрази за риск R10, R23, R34, R50
Фрази за безопасност (S1/2), S9, S16, S26, S36/37/39, S45, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
1
SA
Точка на запалване 320 °C
Точка на самозапалване 651 °C
LD50 500 mg kg−1
Поглъщане {{{поглъщане}}}
Инхалация объркване, тахикардия
Контакт с очите увреждане
Контакт с кожата {{{контакт-кожа}}}
Сродни съединения
Сродни катиони Арсен
Други Амониев хидроксид
Термохимия
Стандартна моларна ентропия 186.25 J K−1 mol−1
Специфичен топлинен капацитет 35.69 J K−1 mol−1
Топлина на топене {{{топлина-топене}}}
Данните са при стандартно състояние
на материалите (25°C, 100 kPa)
,
освен където е указано другояче.

Примерен шаблон с всички параметри за копиране[редактиране на кода]

За да използвате шаблона копирайте текста от левия блок по-долу където ще го използвате и го попълнете. Накрая изтрийте непопълнените и неизползвани редове и параметри.

Примерен шаблон:
{{Химкутия
 | име = 
 | картинка = {{Инфокаре картинки
 | file = | caption = 
 | file-L = | size-L = | caption-L = 
 | file-R = | size-R = | caption-R = 
 | caption-LR = 
 }}
 | картинка_описание    = 
 | систематично      = 
 | други_имена       = 
 | CASNo          = 
 | CASNo1         = 
 | CASNo2         = 
 | PubChem         = 
 | ChemSpiderID      = 
 | EINECS         = 
 | UNNumber        = 
 | DrugBank        = 
 | KEGG          = 
 | MeSHName        = 
 | ChEBI          = 
 | ChEMBL         = 
 | IUPHAR_ligand      = 
 | RTECS          = 
 | ATCCode         = 
 | ATCCode_prefix     = 
 | ATCCode_suffix     = 
 | ATC_Supplemental    = 
 | SMILES         = 
 | StdInChI        = 
 | StdInChIKey       = 
 | InChI          = 
 | InChIKey        = 
 | Beilstein        = 
 | UNII          = 
 | Gmelin         = 
 | 3DMet          = 
 | други_идентификатори  = 
 | формула         = 
 | моларна-маса      = 
 | моларна-бележки     = 
 | външен-вид       = 
 | плътност        = 
 | вискозитет       = 
 | топене-точка      = 
 | топене-бележки     = 
 | кипене-точка      = 
 | кипене-бележки     = 
 | критична-температура  = 
 | критично-налягане    = 
 | критична-отн-влажност  = 
 | сублимация       = 
 | парово-налягане     = 
 | разтворимост      = 
 | разтворимост-в     = 
 | разтворимост-продукт  = 
 | разтворимост2      = 
 | разтворимост2-в     = 
 | разтворимост2-продукт  = 
 | разтворимост3      = 
 | разтворимост3-в     = 
 | разтворимост3-продукт  = 
 | изоелектрична-точка   = 
 | pKa           = 
 | pKa-група        = 
 | pKb           = 
 | pKb-група        = 
 | ламбда-макс       = 
 | ламбда-макс-абсорбиране = 
 | забранена-зона     = 
 | подвижност-токоносители = 
 | специфично-въртене   = 
 | магнитна-чувствителност = 
 | топлопроводимост    = 
 | индекс-на-пречупване  = 
 | дипол          = 
 | кристална-структура   = 
 | пространствена-група  = 
 | координация       = 
 | молекулна-форма     = 
 | орбитална-хибридизация = 
 | диполен-момент     = 
 | външен-СБМ       = 
 | ЕС-класификация     = 
 | ЕС-индекс        = 
 | основни-опасности    = 
 | H-фрази         = 
 | P-фрази         = 
 | R-фрази         = 
 | S-фрази         = 
 | RS-фрази        = 
 | NFPA-H         = 
 | NFPA-F         = 
 | NFPA-R         = 
 | NFPA-O         = 
 | точка-запалване     = 
 | точка-самозапалване   = 
 | LD50          = 
 | поглъщане        = 
 | инхалация        = 
 | контакт-очи       = 
 | контакт-кожа      = 
 | чувствителност-удар   = 
 | чувствителност-триене  = 
 | скорост-детонация    = 
 | тротилов-еквивалент   = 
 | сродни-аниони      = 
 | сродни-катиони     = 
 | група          = 
 | сродни-група      = 
 | сродни-други      = 
 | ΔHf           = 
 | ΔHc           = 
 | ентропия        = 
 | топлинен-капацитет   = 
 | топлина-топене     = 
 | топлина-изпаряване   = 
}}
Параметри в enwiki:

 | Name = 
 | 
 |
 |
 |
 |
 |
 | 
 | IUPACName     = 
 | OtherNames     = 
 | CASNo       = 
 | 
 | 
 | PubChem      = 
 | ChemSpiderID    = 
 | EINECS       = 
 | UNNumber      = 
 | DrugBank      = 
 | KEGG        = 
 | MeSHName      = 
 | ChEBI       = 
 | 
 | 
 | RTECS       = 
 | ATCvet       = 
 | ATCCode_prefix   = 
 | ATCCode_suffix   = 
 | ATC_Supplemental  = 
 | SMILES       = 
 | 
 | 
 | InChI       = 
 | 
 | Beilstein     = 
 | 
 | Gmelin       = 
 | 3DMet       = 
 | 
 | Formula      = 
 | MolarMass     = 
 | 
 | Appearance     = 
 | Density      = 
 | 
 | MeltingPt     = 
 | Melting_notes   = 
 | BoilingPt     = 
 | Boiling_notes   = 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Solubility     = 
 | Solvent      = 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | pKa        = 
 | 
 | pKb        = 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | CrystalStruct   = 
 | 
 | Coordination    = 
 | MolShape      = 
 | 
 | 
 | 
 | EUIndex      = 
 | EUClass      = 
 | MainHazards    = 
 | HPhrases      = 
 | PPhrases      = 
 | RPhrases      = 
 | SPhrases      = 
 | RSPhrases     = 
 | NFPA-H       = 
 | NFPA-F       = 
 | NFPA-R       = 
 | NFPA-O       = 
 | FlashPt      = 
 | Autoignition    = 
 | LD50        = 
 | IngestionHazard  = 
 | InhalationHazard  = 
 | EyeHazard     = 
 | SkinHazard     = 
 | ShockSens     = 
 | FrictionSens    = 
 | ExplosiveV     = 
 | REFactor      = 
 | OtherAnions    = 
 | OtherCations    = 
 | Function      = 
 | OtherFunctn    = 
 | OtherCpds     = 
 | DeltaHf      = 
 | DeltaHc      = 
 | Entropy      = 
 | HeatCapacity    = 
 | 
 | 

Вижте също[редактиране на кода]