Александрос Лагопулос

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Александрос Лагопулос
Αλέξανδρος Λαγόπουλος
гръцки семиотик
Александрос Лагопулос, ноември 2010 г.
Александрос Лагопулос, ноември 2010 г.

Роден
14 януари 1939 г. (85 г.)

Националност Гърция
Научна дейност
Работил вАристотелов университет

Александрос Лагопулос (на гръцки: Αλέξανδρος Φαίδων Λαγόπουλος, р. 14 януари 1939 г., Кайро, Египет)[1] е гръцки семиотик. Почетен професор в Аристотеловия университет в Солун.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Проф. Лагопулос завършва архитектура в Националния технически университет в Атина (1961), специализира планиране на градската среда в Центъра за урбанистични изследвания (на френски: Centre de Recherche d’Urbanisme) в Париж (1969) и градоустройствена география в École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales в Париж (1969) и защитава докторат по социална антропология в Сорбоната (1970).[1][2]

Академичната му кариера започва през 1962 г. като асистент в Националния технически университет в Атина, където през 1973 г. се хабилитира. От 1974 г. е професор и ръководител на департамента по градско планиране и семиотика на пространството в Аристотеловия университет в Солун.[1]

През 1987 г. е в Изследователския център за език и семиотични изследвания в Университета на Индиана в Блумингтън, а от 1987 г. до 1988 г. в департамента по градско планиране в Калифорнийския университет в Лос Анджелис. През 1988 г. е във Вестфалския университет в Мюнстер, Германия, като изследовател и гост-професор по география, а през 1995 г. е в департамента по социална и икономическа география в Университета в УпсалаШвеция.[1]

От 1981 г. е президент на Гръцката семиотична асоциация, от 1980 г. е член на Изпълнителния комитет на Международната асоциация за семиотични изследвания. От 1999 г. е почетен президент на Международната асоциация по семиотика на пространството (на френски: Association Internationale de la Sémotique de l’Espace). От 1999 г. е вицепрезидент на Международната асоциация за семиотични изследвания, а от 1994 г. е член на ръководството и първи президент на Балканската асоциация за семиотични изследвания.[1][2]

Признание[редактиране | редактиране на кода]

Нов български университет в София му присъжда титлата почетен доктор през март 2004 г.[1]

През 2006 г. е избран от Академията в Атина за член-кореспондент в областта на градоустройството и градското планиране.[2]

Александрос Лагопулос в България[редактиране | редактиране на кода]

Проф. Лагопулос е бил два пъти гост-професор на школите по семиотика на Нов български университет, организирани от Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на НБУ[3]. Той участва в работата на Петата (септември 1999)[4] и Деветата (септември 2003)[5] международна ранноесенна школа по семиотика на НБУ.

Библиография[2][редактиране | редактиране на кода]

Дисертации

 • 1970 – Η επιρροή των κοσμικών αντιλήψεων επί της παραδοσιακής μεσογειακής και ινδοευρωπαϊκής πολεοδομίας. Αθήνα (Διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π., περιορισμένης κυκλοφορίας), 508 σελ.
 • 1970 – L’influence des conceptions cosmiques sur l’urbanisme africain traditionnel. Paris, Sorbonne, 326 p.
 • 1973 – Δομική πολεοδομία: Ο οικισμός ως σύστημα (Υφηγεσία στο Ε.Μ.Π.). Αθήνα: Τ.Ε.Ε., 177 σελ.

Книги

 • 1977 – Εγχειρίδιο πολεοδομίας, Μέρος Α΄. Θεωρία πολεοδομίας (πολεολογία) και Μέρος Β΄. Πολεοδομική επέμβαση (προγραμματισμός και σχεδιασμός). Θεσσαλονίκη: Π.Σ. Α.Π.Θ., εκπαιδευτικά συγγράμματα, 138 σελ.
 • 1979 – (в съавторство с Ε. Ανδρικοπούλου-Καυκαλά и Γ. Καυκαλά) Θεσσαλονίκη: Πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 136 σελ.
 • 1981 – Εγχειρίδιο πολεοδομίας, Μέρος Β΄. Πολεοδομική επέμβαση, τ. 2. Σχεδιασμός: χωρο-λειτουργικός και κελυφών, Θεσσαλονίκη: Π.Σ. Α.Π.Θ., εκπαιδευτικό σύγγραμμα, 124 σελ.
 • 1992 – (в съавторство с Κ. Boklund-Lagopoulou) Meaning and Geography: The Social Conception of the Region in Northern Greece. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter, 453 p.
 • 1995 – Urbanisme et sémiotique, dans les sociétés préindustrielles. Paris: Anthropos, 385 p.
 • 2002 – Ο ουρανός πάνω στη γη: Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού και προέλευσή τους. Αθήνα: Οδυσσέας, 303 σελ.
 • 2004 – Επιστημολογίες του νοήματος, δομισμός και σημειωτική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής: 175 σελ.
 • 2012 – Ο συμβολισμός του χώρου της αρχαίας Ελλάδας (Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας 16). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 78 σελ.

Монографии и студии в сборници

 • 1966 – The Symbolism of the Ρyramid of Cheops. Αθήνα (περιορισμένη κυκλοφορία από τον εκδ. οίκο Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος), 35 σελ.
 • 1969 – L’orientation des monuments des cultures de mentalité archaïque, Ι. Αθήνα: Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος, 47 σελ.
 • 1975 – „Semeiological urbanism: An analysis of the traditional Western Sudanese settlement“. – В: Shelter, Sign and Symbol (ред. P. Oliver). London: Barrie and Jenkins, pp. 206 – 218.
 • 1984 – „Greece“. – В: Planning in Europe (Urban and Regional Studies 11) (ред. P. H. Williams). London: Allen and Unwin, pp. 128 – 143.
 • 1984 – „Ιστορικός υλισμός και επιστημολογική ανάλυση του χώρου και του προγραμματισμού“. – В: Πολεοδομικός προγραμματισμός: Θεωρία, θεσμοί, μεθοδολογία (ред. Γ. Καυκαλάς, Ν. Κομνηνός и Α.-Φ. Λαγόπουλος). Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ. 107 – 132.
 • 1985 – „Communication and societies: The transmission of the chessboard urban pattern“. – В: Interdisciplinary Perspectives on Cross-Cultural Communication (ред. W. Enninger и K.J. Brunt). Aachen: Rader Verlag, pp. 211 – 240.
 • 1985 – „Mode de production asiatique et modèles sémiotiques urbains: Analyse sociosémiotique d’agglomerations antiques du Moyen-Orient“. – Semiotica 53 (1/3), pp. 1 – 129.
 • 1986 – (в съавторство с K. Boklund-Λαγοπούλου) „Semiotics in Greece“. – В: The Semiotic Sphere (ред. Th. A. Sebeok и J. Umiker-Sebeok). New York, London: Plenum, pp. 253 – 278.
 • 1988 – „Structure sociale globale et structure urbaine en Athènes classique: Vers une urbanologie fonctionnelle“. – Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τ. ΙΑ΄. Θεσσαλονίκη, σσ. 371 – 431.
 • 1989 – „Urban and regional semiotics: A multidisciplinary discussion“. – В: The Semiotic Web 1987 (ред. Th. A. Sebeok и J. Umiker-Sebeok). Berlin, New York, Dmsterdam: Mouton de Gruyter, pp. 466 – 506.
 • 1994 – „Ανάλυση αστικών πρακτικών και χρήσεων“. – В: Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη: Θεωρία, ανάλυση και πολιτική (ред. Π. Γετίμης, Γ. Καυκαλάς и Ν. Μαραβέγιας). Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 123 – 166.
 • 1994 – „A semiotic look at mental images and sketch maps“. – В: Lebens-Welt Zeichen-Welt/Life world sign world (Festschrift für Martin Krampen am 65. Geburtstag), τ. 2. Lüneburg: Jansen-Verlag, pp. 421 – 458.
 • 1995 – „Postmodernism and geography“. – В: Ensaios em homenagema / Essays in honor of Thomas A. Sebeok (ред. Ν. Tasca), περ. Cruzeiro Semiotico 22 – 25: 437 – 452.
 • 1997 – „Sign conceptions in architecture and the fine arts in ancient Greece and Rome“. – В: Semiotik/Semiotics: Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur (ред. R. Posner, K. Robering и Th.A. Sebeok), t. 1. Berlin and New York: de Gruyter, pp. 900 – 911.
 • 1998 – (в съавторство с Π. Σταθακόπουλο, Ε.Π. Δημητριάδη и Π. Ασήμο) „Άνω Πόλη: Καταγραφή, καθορισμός και έλεγχος των χρήσεων γης“. – В: Η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης (1978 – 1997): Η αναβίωση ενός υποβαθμισμένου οικισμού (ред. Ν.Κ. Μουτσόπουλος). Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης „Θεσσαλονίκη 97“, σσ. 63 – 72.
 • 2000 – (в съавторство с P. Stathacopoulos) „Transportation policy in Greece in the context of the European Union“. – В: Large Scale Infrastructures and Quality of Urban Shape (Final Report), ред. V. Premzl. Luxembourg: European Commission, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (COST), Action C2, pp. 188 – 202.
 • 2003 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου) α. Επισκόπηση των νοητικών χαρτών и β. Η ανάλυση του λόγου και η γεωγραφική περιοχή. – В: Семиотиката в действие. София: Нов български университет, с. 109 – 123 и 124 – 154.
 • 2004 – α. Πόλη, χωριό και κοινωνικές επιστήμες, β. Ο θρησκευτικός και πολιτικός συμβολισμός της πόλης στην αρχαία Ελλάδα и γ. Ο θρησκευτικός συμβολισμός της βυζαντινής πόλης“. – В: Η ιστορία της ελληνικής πόλης (в съавторство с Α.-Φ. Λαγόπουλος). Αθήνα: Ερμής και Αρχαιολογία και Τέχνες, σσ. 17 – 29, 225 – 234 και 303 – 314 αντίστοιχα.
 • 2008 – „Πολεοδομία και εθνική ταυτότητα: Το σχέδιο του Hébrard για τη Θεσσαλονίκη“. – В: Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες (ред. Ε. Χοντολίδου, Γ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά и Α. Λάζαρης). Αθήνα: Gutenberg, σσ. 158 – 173.
 • 2008 – „The symbolic meaning of the Vitruvian city“. – В: New Perspectives on the Ancient World: Modern Perceptions, Ancient Representations (Bar International Series 1782), (ред. P. P. Funari, R. S. Garraffoni и B. Letalien). Oxford: Archaeopress, pp. 79 – 87.
 • 2009 – „Η ανθρωποοικολογία της σχολής του Σικάγου και ο αστικός χώρος“. – В: Η κοινωνιολογία της σχολής του Σικάγου (ред. Ν. Χ. Τάτσης и Μ. Θανοπούλου). Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 321 – 349.
 • 2009 – (в съавторство с K. Boklund-Lagopoulou) „Non-communication systems: Signification and referent“. – В: Communication: Understanding/Misunderstanding, t. ΙΙ. Acta Semiotica Fennica XXXI (Proceedings of the 9th Congress of the IASS/AIS, Helsinki-Imatra, 11 – 17 юни 2007), (ред. E. Tarasti). Imatra: International Semiotics Institute, pp. 840 – 850.
 • 2009 – „Το πεδίο της πολεοδομίας: Ιστορία, θεωρία και εφαρμογή“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 84 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 79 – 140.
 • 2009 – „Πολεοδομία, πολεολογία και χρήσεις γης. – В: Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και το έργο του, τ. Β΄. Αθήνα: Τ.Ε.Ε., σσ. 135 – 157.
 • 2009 – (в съавторство с Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδη и Γ. Πισσούριο). „Πολεοδομική ανάλυση και χαρτογραφική απόδοση: Η κυρίαρχη πολεοδομική χρήση στην κλίμακα του οικοδομικού τετραγώνου“. – В: Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τόμ. ΙΙΙ (Βόλος, 24 – 27 Σεπτεμβρίου, 2009), (ред. Β. Κοτζαμάνης, Α. Κούγκολος, Η. Μπεριάτος, Δ. Οικονόμου и Γ. Πετράκος). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σσ. 1.661 – 1.670.
 • 2010 – „Πολεοδομία και κοινωνία: Πολεοδομική θεωρία και εφαρμογή“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 85 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 49 – 117.
 • 2010 – „Πολιτική οικονομία, σημειωτική του χώρου και θεωρία λογοτεχνίας“. – В: Χώρες της Θεωρίας: Ιστορία και γεωγραφία των κριτικών αφηγημάτων (ред. Α. Λαμπρόπουλος и Α. Μπαλασόπουλος). Αθήνα: Μεταίχμιο, 335 – 376.
 • 2010 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου) „Σημειωτική, αισθητική και ποίηση“. – В: Ευτυχισμός: Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο (ред. Γ. Λαδογιάννη, Α. Μπενάτσης и Κ. Νικολουδάκη). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ.303 – 317.
 • 2011 – „Αναπτυξιακή τυπολογία γεωγραφικών περιοχών“. – В: Τόμος τιμητικός για τον Καθηγητή Παύλο Λουκάκη (ред. Ζ. Δεμαθάς). Αθήνα: Gutenberg, σσ.502 – 535.
 • 2011 – „Η σημειολογία του χώρου της αρχαίας Ελλάδας“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 86 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 103 – 135.
 • 2011 – „Η σημειωτική των ορίων και η διγλωσσία του μεταδομισμού“. – В: Σύνορα, περιφέρειες, διασπορές (ред. Γ. Πασχαλίδης, Ε. Χοντολίδου и Ι. Βαμβακίδου). Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 19 – 42.
 • 2012 – „Ιστορικές γεωγραφίες: Υλικές διαδικασίες και δυναμική της σημείωσης“. – В: Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου (ред. Ε. Π. Δημητριάδης, Δ. Π. Δρακούλης, Γ. Γ. Σιδηρόπουλος и Γ. Π. Τσότσος). Θεσσαλονίκη: Εκδ. οίκος Α. Σταμούλη, σσ. 3 – 24.
 • 2012 – „Η προβολή του κόσμου, του σώματος και της αισθητικής στον αστικό χώρο“. – В: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 87 Β΄. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, σσ. 61 – 98.

Студии и статии в научни списания

 • 1971 – „Rank-size and primate distribution in Greece“. – Ekistics 32 (192), σσ. 380 – 386.
 • 1972 – „Semeiological analysis of the traditional Αfrican settlement“. – Ekistics 33 (195), pp. 142 – 148.
 • 1976 – „L’orientation des monuments, des cultures de mentalité archaïque, II“. – В: Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τόμ. Ζ΄. Θεσσαλονίκη, 36 σελ.
 • 1977 – „L’image mentale de l’agglomération“. – Communications 27, pp. 55 – 78.
 • 1977 – (με τον Α. Ιωαννίδη) „Sémiotique picturale: Analyse d’une mosaïque byzantine“. – Semiotica 21 (1/2), pp. 75 – 109.
 • 1978 – „Analyse sémiotique de l’agglomération européenne précapitaliste“. – Semiotica 23 (1/2), pp. 99 – 164.
 • 1981 – „Το διοικητικό και νομικό πλαίσιο του συστήματος φυσικού προγραμματισμού στην Ελλάδα“. – Πόλη και Περιφέρεια 1, σσ. 47 – 66.
 • 1981 – (в съавторство с Ε. Δημητριάδη и Δ. Φατούρο) „Salonico“. – Hinterland 4 (19 – 20), σσ.32 – 37.
 • 1982 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου и Θ. Παπαϊωάννου) „Ανασκόπηση της σημειωτικής στην Ελλάδα: Ο φορμαλισμός, η ψυχανάλυση και ο ιστορικός υλισμός“. – Σύγχρονα Θέματα 5 (14), σσ. 64 – 78.
 • 1982 – „An historical materialist critique of the planning models for urban and regional space“. – Πόλη και Περιφέρεια 4/5, σσ. 73 – 92.
 • 1983 – „Semiotic urban models and modes of production: A sociosemiotic approach“. – Semiotica 45 (3 – 4), pp. 275 – 296.
 • 1983 – „Σημειωτική του οικισμού“. – Διαβάζω 71, σσ. 43 – 46.
 • 1985 – „Historical materialism, semiotics and urban space: Towards a social semiotics of urban texts“. – Kodikas/Code 8 (3/4), σσ. 253 – 268.
 • 1985 – „In quest of architectural theory“. – Semiotica 55 (1/2), pp. 105 – 124.
 • 1985 – „Κοινωνιολογία του χώρου“. – Διαβάζω 119, σσ. 35 – 41.
 • 1985 – „Minoan architectural design“. – Kodikas/Code 8 (1/2), σσ. 167 – 175.
 • 1985 – „Semiotics of space and social science“. – Espace et Sociétés 47, pp. 391 – 405.
 • 1986 – „Θεωρία της αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονική της θεωρίας στον Eco“. – Διαβάζω 145, σσ. 39 – 45.
 • 1986 – „Semiotics and history: A marxist approach“. – Semiotica 59 (3/4), pp. 215 – 244.
 • 1986 – „Social formation and settlement network in Greece“. – Geoforum 17 (1), pp. 39 – 56.
 • 1987 – „Against reactionary aesthetics: Aesthetics, semiotics and Marxism“. – Kodikas/Code 10 (1/2), σσ. 167 – 179.
 • 1988 – „Über die Möglichkeit einer materialistischen Soziosemiotik“. – Zeitschrift für Semiotik 10 (1/2), S. 9 – 27.
 • 1990 – „The epistemology of space: A marxist approach“. – Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 13, σσ. 221 – 250.
 • 1990 – „Two semiotic approaches to space“. – Kodikas/Code 13 (1/2), pp. 107 – 118.
 • 1993 – „From the stick to the region: Space as a social instrument of semiosis“. – Semiotica 96 (1/2), pp. 87 – 138.
 • 1993 – „Postmodernism, geography and the social semiotics of space“. – Environment and Planning D: Society and Space 11, pp. 255 – 278.
 • 1993 – „The social semiotics of sketch maps“. – VS: Quaderni di Studi Semiotici 65 – 66, pp. 107 – 133.
 • 1994 – „Semiotics and archeology: The fine arts and the conception of space in ancient Greece“. – Revista de Historia da Arte e Arqueologia 1 (Βραζιλία), σσ. 10 – 22.
 • 1995 – (в съавторство с K. Boklund-Lagopoulou) „Esthétique et vie pratique: La conception esthétique de la région“. – S: European Journal for Semiotic Studies 7 (1/2), pp.137 – 149.
 • 1995/96 – „Semiotics and archeology: The symbolic meaning of art and space in imperial Rome“. – Revista de Historia da Arte e Arqueologia 2, pp. 9 – 17.
 • 1997 – „Ο θρησκευτικός και πολιτικός συμβολισμός της πόλης στην αρχαία Ελλάδα“. – Αρχαιολογία και Τέχνες 63, σσ. 49 – 55.
 • 1997 – „Ο θρησκευτικός συμβολισμός της βυζαντινής πόλης“. – Αρχαιολογία και Τέχνες 64, σσ. 65 – 74.
 • 1997 – „Πόλη και κοινωνικές επιστήμες“. – Αρχαιολογία και Τέχνες 62, σσ. 8 – 16.
 • 1998 – „The semiotic and the social in Prieto’s thought“. – Semiotica 122 (3/4), pp. 279 – 289.
 • 1998 – „Spatial discourses: Origins and types“. – Semiotica 119 (3/4), pp. 359 – 402.
 • 1999 – (в съавторство с Ε.Π. Δημητριάδη и Π. Σταθακόπουλο). „Η νέα φυσιογνωμία της Κατερίνης: Αναδιάρθρωση του κέντρου και της εικόνας της πόλης“. – Τεχνικά Χρονικά 19(1/2), σσ. 7 – 18.
 • 1999 – „Subjectivism in historical geography: From geosophy to postmodernism“. – Το Αίθριον: Επιστημονική Επετηρίς Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. 16, σσ. 75 – 97.
 • 2000 – „A global model of communication“. – Semiotica 131 (1/2), pp. 45 – 77.
 • 2000 – „Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού“. – Εθνολογία 6/7, 1998 – 99, σσ. 61 – 90.
 • 2001 – (в съавторство с Μ.-G. Lily Stylianoudi) „The symbolism of space in Ethiopia“. – Aethiopica: International Journal of Ethiopian Studies (Wiesbaden) 4, pp. 55 – 95.
 • 2003 – „Raum und Metapher“. – Zeitschrift für Semiotik (Metaphern in Sprache, Literatur und Architektur) 25(3/4), pp. 353 – 391.
 • 2004 – (в съавторство с Μ.-G. Lily Stylianoudi) „Classification, metaphor and power: Built space in Ethiopia“. – Koht ja Paik/Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics IV, σσ. 11 – 56.
 • 2004 – „Codes, space, and national identity: the 1918 plan for the city of Thessaloniki“. – Semiotica 150 (1/4), pp. 169 – 196.
 • 2004 – (в съавторство с Μ.-G. Lily Stylianoudi) „Roi, loi, espace et comsologie: Le camp militaire traditionnel en Ethiopie“. – Droit et Culture 47 (1), pp. 209 – 230.
 • 2004 – „Static structuralism versus the dynamics of structure“. – Semiotica 149 (1 – 4), pp.1 – 35.
 • 2004 – (в съавторство с Κ. Μπόκλουντ-Λαγοπούλου) „Συμβολισμός και σημειωτική“. – Πόρφυρας 111, σσ. 127 – 136.
 • 2005 – „Monumental urban space and national identity: The early twentieth century new plan of Thessaloniki“. – Journal of Historical Geography 31, pp. 61 – 77.
 • 2009 – „The semiotics of the Vitruvian city“. – Semiotica 175 (1/4), pp. 193 – 251.
 • 2009 – (в съавторство с K. Boklund-Lagopoulou). „Signification and referent in noncommunication systems“. – The American Journal of Semiotics 25(3/4), pp. 41 – 65.
 • 2009 – „The social semiotics of space: Metaphor, ideology, and political economy“. – Semiotica 173 (1/4), pp. 169 – 213.
 • 2010 – „From sémiologie to postmodernism: A genealogy“. – Semiotica (Special issue: Part I, On John Deely’s Four Ages of Understanding) 178(1/4), 169 – 253.
 • 2011 – „Ποίηση και επικοινωνία: Μία σημειωτική ματιά στον Λειβαδίτη“. – Φιλόλογος 143, σσ. 85 – 96.
 • 2011 – „Subjectivism, postmodernism, and social space“. – Semiotica 183(1/4), pp.129 – 182.
 • 2012 – „Saussure and Derrida: The semiotics of limitlessness“. – The Journal of American Semiotics 28(3/4), pp. 231 – 255.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в г д е Профил на проф. Лагопулос като почетен доктор на НБУ, сайт на Нов български университет.
 2. а б в г Curriculum Vitae на проф. Лагопулос като почетен професор на Аристотеловия университет в Солун на сайта на университета. ((en))
 3. Страница на Югоизточноевропейския център за семиотични изследвания на НБУ на сайта на университета.
 4. „EFFS 1999 Semiotic Space and Cultural Time“, програма на школата на сайта на Международните ранноесенни школи на НБУ по семиотика.
 5. „9th International Early Fall School of Semiotics – Sign Theories in Use“, програма на школата на сайта на Международните ранноесенни школи на НБУ по семиотика.