Българска банка за развитие

From Уикипедия
Jump to navigation Jump to search
Българска банка за развитие
Лого на Българска банка за развитие
Основана 1999
Седалище София, България
Продукти банкови услуги, финансиране за развитие, корпоративно банкиране, инвестиционно банкиране, управление на активи, кредити
Собственик Република България
Уебсайт www.bbr.bg

Българската банка за развитие (ББР) е насърчителна и търговска банка със седалище в София, България.

Тя е сред най-големите банки за развитие в Югоизточна Европа. Предлага финансиране и професионално консултиране с цел подпомагане индустриалния растеж на българската икономика[1]. Освен програмите за развитие банката оперира и корпоративно звено за директно кредитиране. Към декември 2013 г. активите на ББР са в размер на 1783 млн. лева, а печалбата ѝ е 11,3 млн. лева.[2]

ББР е мажоритарна собственост на Република България, с принципал Министерството на финансите, като има мандат за финансиране на публични проекти от национално значение, насърчаване растежа на експортно ориентирани фирми, подпомагане на малки и средни предприятия, както и осигуряване устойчиво развитие[3]. Банковите операции се финансират с кредитни линии, които ББР договаря с международни банки за развитие, инвестиционни фондове и суверенни фондове.

ББР има най-висок кредитен рейтинг за България от кредитната агенция Fitch – дългосрочен кредитен рейтинг "ВВВ-" с положителна перспектива[4].

От 21 януари 2015 г. ББР е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България[5].

Мисия[edit | edit source]

ББР е създадена на 11 март 1999 г. като акционерно дружество под името Насърчителна банка с цел да подпомогне икономическото и социално развитие на България[3]. През април 2008 г. парламентът на България приема специален закон, с който променя мандата на банката да се фокусира върху финансиране на малък и среден бизнес и реорганизира банковата група[3]. ББР получава финансиране от Европейската инвестиционна банка, Черноморската банка за търговия и развитие[6], Банката за развитие на Съвета на Европа[3], KfW[3], Китайската банка за развитие[3], Японската банка за международно сътрудничество[3], Скандинавската инвестиционна банка[3], и други.

Кредитни механизми за търговски банки[edit | edit source]

ББР е единствената българска банка, която предоставя кредитен ресурс индиректно, през търговските банки в страната – чрез функцията за он-лендинг финансиране.

Управление[edit | edit source]

Към 31 декември 2011, акционерите на ББР са както следва[3]:

Съвет на директорите[edit | edit source]

Структурата на управление на ББР включва Управителен съвет и Надзорен съвет. От септември 2017 г. ръководството на организацията е в следния състав[7].

Надзорен съвет[edit | edit source]

  • Лъчезар Борисов – Председател на НС[3]
  • Митко Симеонов – Зам.-председател на НС
  • Велина Бурска – Член на НС

Управителен съвет[edit | edit source]

  • Стоян Мавродиев – Председател на УС и главен изпълнителен директор,
  • Румен Митров – Заместник-председател на УС и изпълнителен директор
  • Николай Димитров – Член на УС и изпълнителен директор

Дъщерни дружества[edit | edit source]

Според сайта на ББР към 2012 г. Банката управлява 2 дъщерни дружества, които заедно с банката формират Групата на ББР.

Национален гаранционен фонд[edit | edit source]

„Национален гаранционен фонд“ ЕАД е механизъм за издаване на гаранции, който се имплементира чрез търговските банки в България, сключили споразумения с НГФ. През 2013 г. фондът ще издаде гаранции за над 1.3 милиарда лева[8] по Програма за развитие на селските рейони[9].

Микрофинансираща институция „ДЖОБС“[edit | edit source]

Микрофинансираща институция „ДЖОБС“ АД предлага микрофинансиране за микро- и малки предприятия[10]. Отпусканите кредити са на стойност до 50 хиляди лева[11].

Вижте също[edit | edit source]

Източници[edit | edit source]

Външни препратки[edit | edit source]