Главен инспекторат на Бразилия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Бразилия

Тази статия се отнася за:
Държавното устройство на
Бразилия


Главният инспекторат на Бразилия (Controladoria-Geral da União (CGU)) е орган на федералното правителство, който оказва съдействие на президента на Бразилия по въпроси, които в рамките на изпълнителната власт касаят защитата на публичните финанси и насърчаването на прозрачното управление чрез осъществяване на вътрешен контрол, публични одити, налагане на корективни и дисциплинарни мерки, осъществяване на превенция и борба срещу корупцията, и координация на дейността на Службата на омбудсмана. Като орган на централната власт Главният инспекторат отговаря и за техническия контрол върху всички органи на правителството и службите на омбутсмана чрез изработване на система за вътрешен контрол и система за поведение, и чрез прилагане на техническо ръководство за тяхното изпълнение.

История[редактиране | редактиране на кода]

Главният инспекторат е създаден на 21 април 2001 като Главен федерален инспекторат, пряко подчинен на президента. Първоначално агенцията е натоварена със задачата да се бори с корупцията и измамите в органите на изпълнителната власт и да осъществява защита на публичните финанси, с които тези органи се разпореждат.

През 2002 г. чрез Декрет 4117 от 28 май съществуващите дотогава Секретариат за федерален вътрешен контрол и Комисия за координиране на вътрешния контрол се обединяват под шапката на Главния федерален инспекторат. Същият декрет прехвърля контрола върху дейността на Службата на омбудсмана от Министерството на правосъдието към Главния федерален инспекторат.

На 28 май 2003 г. специален закон променя името на Главния федерален инспекторат на Главен инспекторат и издига статуса на ръководещия го Главен контрольор до Министър по контрола и прозрачността, който е член на кабинета на президента.

Одити и инспекции[редактиране | редактиране на кода]

Сред основните задължения на Главния инспекторат е да извършва одити и други дейности, целящи да проверят начина, по който се изразходват публичните средства. Тази дейност на Главния инспекторат се осъществява от Секретариата за федерален вътрешен контрол - орган на Главния инспекторат, който извършва оценка на изпълнението на федералния бюджет и на прилагането на федералните правителствени програми и извършва одити върху управлението на федералните средства, с които се разпореждат публичните и частните организации и агенции.

Превенция на корупцията[редактиране | редактиране на кода]

Освен със разкриването на случаи на корупция в системата на изпълнителната власт, Главният инспекторат има отговорността да развива механизми, предотвратяващи появата на корупционни практики. Тези задачи се изпълняват от Секретариата по превенция на корупцията и стратегическа информация. Както подсказва името му, този секретариат фокусира дейността си върху два основни стълба - превенцията на корупцията и обработката на стратегическата информация. Първият стълб се състои от дейности, целящи подобрение на механизмите, подсилващи цялостната система на органите на изпълнителната власт с помощта на превенция на корупцията във федералната администрация. Обработката на стратегическа информация пък е механизъм за събиране на данни за разследвания и обмяна на информация за целите на сътрудничеството между различните органи на Главния инспекторат, а в частност и за събирана на информация за незаконни действия, прикрити с актове, договори и административни процедури. Обработката на стратегическата информация има и за цел да предпази Инспектората от неоторизиран достъп до класифицираната информация и нейното разпространение.

Дисциплинарни действия[редактиране | редактиране на кода]

Дисциплинарните действия са едни от ключовите правомощия на Главния инспекторат. Те обединяват система от мерки насочени към разкриване на незаконни дейности, извършвани от държавни служители, и прилагане на съответстващите им дисциплинарни наказания. Политиката на Главния инспекторат в областта на дисциплинарните мерки се прилага от Националния дисциплинарен съвет към Главния инспекторат.

Източник[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Политика“         Портал „Политика          Портал „Бразилия“         Портал „Бразилия