Капиляр

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Капиляр
A red blood cell in a capillary, pancreatic tissue - TEM.jpg
Капиляр с червена кръвна клетка в панкреаса
Латински vas capillare
Система Сърдечно-съдова
Капиляр в Общомедия

Капилярите (на латински: capillaris – ко­съм­че­та) са най-малките кръвоносни съдове и се виждат само под микроскоп. Дължината им е около 0,6 mm, а в за­ви­си­мост от то­ва в кои ор­га­ни се на­ми­рат, ди­а­метъ­рът им ва­ри­ра от 4 – 40 µm, поради което кръвните клетки в тях се движат поединично. Общата площ на напречното сечение на капилярите (около 6 500 m2) многократно превишава площта на напречното сечение на артериите. Стените на капилярите са изградени само от един слой плоски епителни клетки (непрекъснати, прозорчести и прекъснати), през които се извършва обмяната на вещества между кръвта и тъканите. Тази обмяна се извършва активно поради бавното движение на кръвта в капилярите, тънките им стени и огромната им повърхност. Кръвта не се движи едновременно във всички капиляри и повечето от тях са затворени. Колкото по-активна дейност извършва даден орган, толкова повече негови капиляри функционират.

Кръвният поток, тръгвайки от сърцето минава през артериите, които преминавайки през органа се разклоняват на артериоли, а след то­ва те пре­ми­на­ват в ка­пи­ля­ри. По то­зи път в тъ­ка­ни­те на ор­га­низ­ма се дос­та­вят кислород и хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва. По нататък, ар­те­ри­ал­ни­те ка­пи­ля­ри пре­ми­на­ват във ве­ноз­ни, които първоначално се съ­би­рат във ве­ну­ли, а нак­рая – във ве­ни. Последните връщат кръвта обратно към сърцето.

Капилярна мрежа