Кодове за рециклиране

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Кодовете за рециклиране са стандартизирани обозначения на материала, от който е направен маркираният с тях продукт, и чрез които се улеснява сортирането, предхождащо самото рециклиране. Такива обозначения са дефинирани за най-често рециклираните материали като батерии, стъкло, метал, хартия и пластмаси. Буквено-цифреният код обикновено е комбиниран с международния символ за рециклиране.

Няма единен международен стандарт, но много от съществуващи регионални стандарти и препоръки са сходни и наподобяват и разширяват препоръките на американското Сдружение на пластмасовата индустрия (Society of the Plastics Industry, Inc, SPI).

Видове кодове[редактиране | редактиране на кода]

Кодове на SPI[редактиране | редактиране на кода]

Препоръките на Сдружението на пластмасовата индустрия за маркиране на пластмасови изделия са може би първите навлезли в широка употреба. Системата от кодове е въведена през 1988 г. и днес повечето щати имат законодателство, свързано с употребата на тези кодове.[1] SPI дефинира кодове единствено за пластмасови продукти.

Кодове на Европейския съюз[редактиране | редактиране на кода]

Чрез решение 97/129/ЕО „за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО“, допълващо директивата 94/62/ЕО „относно опаковките и отпадъците от опаковки“, Еврокомисията установява система от буквено-цифрени кодове за идентифициране на материалите, от които са изработени опаковките на продуктите. Употребата на тези обозначения е доброволна. В Решението се говори единствено за буквено-цифрени кодове, но на практика тези кодове обикновено се комбинират със знака за рециклиране.

Символи на CEN[редактиране | редактиране на кода]

Европейският комитет за стандартизация (CEN) създава стандарт за обозначаване на използваните материали (CR 14311:2002 Packaging – Marking and material identification system), който е в синхрон с директивата на ЕС и включва идеографични символи.

Японски символи[редактиране | редактиране на кода]

Япония има собствена система за обозначаване на материалите, използваща японската писменост и разнообразни стрелки.

Уникод[редактиране | редактиране на кода]

В Уникод има дефинирани кодови позиции за символите на SPI, както и някои друго широко разпространени символи за рециклиране.

Сравнение на обозначенията[редактиране | редактиране на кода]

SPI ЕС CEN Япония Уникод[1] Материал
PET
1

(за всякакви
пластмаси)

U+2673
Полиетилентерефталат
HDPE
2

U+2674
Полиетилен с висока плътност
PVC
3

U+2675
Поливинилхлорид
LDPE
4

U+2676
Полиетилен с ниска плътност
PP
5

U+2677
Полипропилен
PS
6

U+2678
Полистирен

U+2679
Други пластмаси
PAP
20
Вълнообразен картон
PAP
21
Невълнообразен картон
PAP
22

U+267C
(рециклирана хартия)

U+267D
(частично рециклирана
хартия)
Хартия
FE
40
Стомана
ALU
41
Алуминий
FOR
50
Дърво
FOR
51
Корк
TEX
60
Памук
TEX
61
Юта
GL
70
Безцветно стъкло
GL
71
Зелено стъкло
GL
72
Кафяво стъкло

Бележки:

  • На първия ред е даден символът (който може да не се изобрази, ако шрифтовете ви не го покриват), а на втория – кодовата му позиция в шестнадесетичен код.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]