Красимир Найденов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Красимир Найденов
председател на ИК на ОбНС Михайловград 1986 – 1988
Роден
Красимир Цветков Найденов

Националност българин
Образование Технически университет - София
Политика
Професия инженер
Партия БКП, БСП
Семейство
Съпруга Дина Найденова
Деца Цветан, Стоян

Красимир Цветков Найденов е български политик, член на БКП, БСП, председател на ИК на ОбНС Михайловград през периода март 1986 – февруари 1988 г.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 12 август 1946 г. в Михайловград в семейството на ятак на партизански отряд и шивачка. Дядо му по майчина линия е участник в Септемврийското въстание през 1923 г. Завършва основно образование в родния си град и Политехническа гимназия (Природоматематическа гимназия) със засилено изучаване на математика и физика. През 1969 г. завършва висше образование във ВМЕИ (ТУ) – София, специалност „инженер по електрификация на транспорта“. Започва трудовия си път в Локомотивно депо – Бургас, по-късно е на ръководна работа в Авиоремонтен завод в Михайловград. През периода 1973 – 1977 г. е втори секретар на ОК на ДКМС в родния си град; 1977 – 1979 г. завършва двегодишна школа в АОН – Москва. През 1980 – 1986 г. е секретар на окръжната организация на професионалните съюзи в Михайловград. Избран е за председател на ИК на ОбНС Михайловград през март 1986 г. и остава на този пост до февруари 1988 г., след което е заместник-председател. От началото на 90-те години остава без работа, занимава се с ремонт на автомобили, през периода 1992 – 2000 г. е директор на дружество „Булгарлизинг АД“ – клон Монтана. Работи като главен механик и директор по техническите въпроси на фабрика за фурнир - с. Говежда 2000 - 2005 г. и инженер по двигатели с вътрешно горене в „НАИД ЕООД“ гр. Монтана 2006 - 2010 г. Пенсионира се през 2010 г.[1]

Политическа дейност[редактиране | редактиране на кода]

Избран е за член и председател на ИК на ОбНС Михайловград на сесия на ОбНС на 25 март 1986 г. Под негово ръководство се работи по изграждане на инфраструктурата, оформен е центърът на града, извършено е строителството на фонтаните на мястото на бившото водно огледало пред паметника на Септемврийци. Извършват се реконструкции на редица предприятия – Хлебозавод, Млекопреработване, Птицекланица, „Прециз“. Оказва се съдействие за газификация на Завода за подова керамика и Окръжна болница. Продължава изграждането на Хирургическия блок, извършват се строителни работи за реконструкция на уличната мрежа, пространствата между блоковете в кварталите „Младост“ и „Пъстрина“, корекция на р. Огоста след язовира. Извършва се проектиране на тролейбусен транспорт в града и подготовка за изграждане на общинска кабелна телевизия.[2]

През 1987 г. се извършва преустройство в самоуправлението на стопанските предприятия в общината, утвърждава се бригадна организация на труда, стопанска сметка и самоиздръжка. През този период общинската икономика продължава да се развива успешно, увеличават се производствените фондове, изпълнява се задачата за обема на промишлената продукция, преимуществено се развива промишлеността. Внедрени са нови технологии и научни разработки. Водещо място в икономиката на страната заема производството на фитинги, подови плочки и камгарни прежди от Михайловград. Плановите задачи в селското стопанство и строителството не се изпълняват, определен брой предприятия не достигат ръста на производство от предходни години. Съществува недостиг на суровини, материали и работна ръка, има неизпълнение на плана за изкупуване и слабости в организацията на производството.

В селското стопанство се прилагат нови технологии, повишена е продуктивността на селскостопанските животни, внедрява се акордната система на организация на работа, изграждат се оранжерии за производство на зеленчуци. Резултатите не са задоволителни поради състоянието на материалната база, лошите климатични условия, липсата на достатъчно работна ръка и увеличения дял на бригадирския труд.

В строителството са въведени в експлоатация обекти на завод „Мир“, „ВиК“, ТПК „Огоста“ и др. На 23 септември 1987 г. са открити тържествено Стоматологична поликлиника и язовир „Михайловград“ (язовир ”Огоста“) – един от най-големите язовири на Балканите с вместимост над 500 млн. куб. м вода. През този период са построени и предадени на гражданите 538 апартамента. Изостава се на обектите: Хирургически блок, VІІІ ЕСПУ и др. Не са решени докрай въпросите за качеството на работа, трудовата и технологичната дисциплина, инвеститорския контрол и др. Текучеството е често явление поради недобрите материални и битови условия за строителните работници и недостатъчните грижи за тяхната квалификация.

Благоустрояването се извършва успоредно с дейностите по хигиенизиране и естетизиране на жизнената среда. Благоустрояват се районите с жилищни блокове, завършена е корекцията на дере в кв. Мала Кутловица и детска площадка в кв. Младост, извършва се озеленяване, изграждат се паркинги и детски съоръжения. Започва строителството на подземни гаражи с цел облекчаване на автомобилния трафик и осигуряване на безопасност на движението. Не са задоволителни темповете на изграждане на обекти за обслужване на населението в новите жилищни комплекси.

Транспорта не се развива в съответствие с потребностите на гражданите и техните изисквания. Автомобилният парк е с ниска техническа готовност, което води до неефективното му използване. Липсват подходящи условия за ремонт и поддържане на автомобилите. Доставени са нови автобуси, леки и товарни таксиметрови автомобили, ежегодно се увеличава броя на превозените пътници. Проблеми има с качеството и културата на обслужване, хигиената и отоплението в превозните средства. В жп транспорт се извършва електрификация на жп участък БойчиновциБерковица, в който е жп гара Михайловград.

В търговията са увеличени стокооборота и продажбите на месо и месни продукти, мляко и млечни произведения, захар, технически и хранителни стоки. Реконструирани са редица обекти, увеличен е броя на магазините, търговските площи и местата в заведенията за обществено хранене. Открити са: търговски комплекс „Стадиона“, магазин за сувенири и др. През почивните и празнични дни се организират съботни и неделни базари с непосредствен достъп на потребителите до изложените стоки. Пазарът все още не отговаря напълно на търсенето поради трудности в селското стопанство и неизпълнение на договорните отношения от редица доставчици. Качеството на хляба и на някои хранителни продукти не е задоволително.

Битовото обслужване се осъществява от битови комбинати, цехове, ателиета и сервизи, потреблението на техните услуги нараства непрекъснато.

Осигурява се повишаване на благосъстоянието и задоволяване потребностите на населението с увеличение на средната работна заплата.

В просветата се повишава качеството и ефективността на учебната работа в училищата и на възпитателната дейност в предучилищните заведения. Осъществява се обучение на 6-годишни първокласници, внедрява се ново учебно съдържание в прогимназиалния курс. Не се решава докрай въпроса за прибиране, задържане и успешно обучение на подлежащите на задължително обучение. Започва подготовка да създаване на факултет на висше учебно заведение като се одържавява сграда на ОК на БКП в центъра на града и на ОК на ОФ в кв. Пъстрина.

Културната дейност в общината е значителна и разнообразна по характер, осъществява се от многобройните читалищните състави и организираните прегледи на художествената самодейност. Утвърждават се традиционни културни прояви като: Априлски празници на културата, увеселителен летен празник Вечерница, празниците Детство мое и Ден на Михайловград (23 септември). Съществен проблем е състоянието на материалната база на читалище „В. Коларов“ (читалище „Разум 1883“) и на музейното дело в града.

В здравеопазването е подобрена материалната база с влизане в експлоатация на новата стоматологична поликлиника.

Управлението на Красимир Найденов завършва с изборите за народни съвети на 28 февруари 1988 г.[3]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Сб. Кой кой е в Монтана, Монтана, 1998, с. 212 – 213.
  2. Държавен архив – Монтана, ф. 2, оп. 10, а.е. 14; Сб. Кой кой е в Монтана, Монтана, 1998, с. 212 – 213
  3. Държавен архив – Монтана, ф.2, оп. 10, а.е. 6; оп. 11, а.е. 2; в. Септемврийско слово, 1987.
Красимир Вълков Coat of Arms of Montana (Bulgaria).png Председател на ИК на ОбНС Михайловград
(март 1986 – февруари 1988)
Красимир Вълков