Линеар А

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Линеар А е писменост, използвана от древните жители на о. Крит. Открит е от Артър Еванс през 1900 г. Линеар Б е разшифрован през 1952 г. от Майкъл Вентрис като писменост на ранен гръцки език. Линеар А не е разшифрован напълно, макар че е частично транскрибиран, използвайки фонетичните стойности от Линеар Б.

Макар че двата вида писменост използват общи знаци, разчитането на Линеар А продължава да представлява проблем. Като се заместват звуковите стойности на сричките от Линеар Б в текстовете на Линеар А се получават поредици от думи, които не могат да бъдат отнесени към нито един познат език. Езикът на Линеар А условно се нарича минойски и е бил говорен на о. Крит преди нахлуването на микенците около 1450 г. пр. Хр.

Тъй като минойският език е изчезнал, е много трудно да се разбере точността на разкодирането. Най-лесният подход към разчитане на Линеар А е да се допусне, че звуковите стойности на знаците от Линеар А съответстват на звуковите стойности на знаците от Линеар Б.

Плочки с Линеар А от о. Санторини.
Надпис на Линеар А върху ваза от о. Санторини.

Със сигурност можем да твърдим, че особеностите на Линеар А отразяват фонетичните особености на минойския език.

Начертанията на знаците от Линеар А и Б свидетелстват, че тази писменост е била пригодена за писане с четка с мастило или боя, тъй като много от знаците имат закръглена форма, за разлика от шумерския клинопис. Запазените текстове са предимно върху глинени плочици, където са нанасяни с твърд писец.

Опити за разчитане[редактиране | редактиране на кода]

Българският езиковед Вл. Георгиев (1958) смята, че част от надписите на Линеар А отразяват диалект на старогръцкия език, различен от диалекта, на който са написани надписите на Линеар Б. Хипотезата на Георгиев се отхвърля впоследствие като несъстоятелна. По-късно Георгиев преразглажда своите възгледи, и отнася минойския език към хето-лувийските езици.

Хипотезата за хето-лувийския произход на минойския език е извънредно популярна през 1950-1960 г.; издигат я независимо един от друг С. Дейвис, Л. Палмер и други изследователи. Независимо от това, тази хипотеза с времето загубва почти всички свои последователи. Причината е не само липса на морфологични аналогии между минойски и хето-лувийски (изследванията от 1950-1960 г. пренебрегват морфологията на езика и се основават само на предполагаеми лексикални съвпадения), но и очевидната липса на преки контакти между хето-лувийската и критската цивилизация (Крит не се споменава изобщо в хетските източници). Географията на предполагаемото преселение на предците на хето-лувийските народи до появата им в Анатолия по никакъв начин не е свързана с Крит.

Хипотезата за семитския произход на минойците също е била популярна: нейни привърженици са С. Гордън, Я. Бест и др. Основният стимул за привържениците на семитската хипотеза е сходството на минойската дума ku-ro „всичко, цяло“ със семитския корен * kol, * kul със същото значение. Въпреки това не само има очевидни разлики между морфологията на минойския език и семитските езици, но и само по себе си наличието на отворени срички в минойското писмо противоречи на семитската морфология, където коренът на думата се състои от съгласни, а промяната на огласовката играе основна роля в словообразуването и словоизменението.

Вероятно минойският език не е нито индоевропейски език, нито семитски, а изолиран средиземноморски език като баски и етруски език.

Разчетени изрази[редактиране | редактиране на кода]

Следният списък показва малка част от разчетените изрази на Линеар А. Някои от тях не са сигурно изтълкувани.

 • (j)a-di-ki-te-te, ja-di-ki-tu: думи (прилагателни?) свързани с планината Дикте?
 • da-ma-te: * Dāmāter?, в Линеар Б da-ma-te = Δημήτηρ Деметра или старогр. δάμαρτει дат.п. ед.ч. от δάμαρ „съпруга“?
 • ku-ro „цяло, всичко“: не е ясна връзката с индоевропейско * kwol-, семитско * kul или етруско churu със същото значение.
 • ki-ro „липса, дълг“ (?).
 • ma+ru (с лигатура) „вълна“, старогр. μαλλός „валмо вълна“, вероятно заемка. Вероятно свързана с шумерското bar-lu „висококачествена вълна“.
 • pa-de: (име на бог), среща се в Линеар Б като pa-de, pa-ze.
 • pa-i-to: топоним, Φαιστός „Фестос“. Често срещан в Линеар Б.
 • po-to-ku-ro „голям(?), пълен“.
 • ru+ja (с лигатура) „нар“: старогр. ῥόα, ῥοιά „нар“, вероятно заемка.
 • se-to-i-ja: топоним.
 • su-ki-ri-ta * Sukrita: топоним, среща се в Линеар Б; днешно име Сибрита.
 • su-ki-ri-te-i-ja: прилагателно? от Сукрита (с индоевропейско окончание *-iyo-)

Списък със знаци[редактиране | редактиране на кода]

Линеен A: списък със знаци и номериране според E. Bennett. Четенето на символи се основава на аналогови линеар Б
* 01-* 20 * 21-* 30 * 31-* 53 * 54-* 74 * 76-* 122 * 123-* 306
Linear A Sign A001.svg DA

* 01

Linear A Sign A021.svg QI

* 21

Linear A Sign A031.svg SA

* 31

Linear A Sign A054.svg WA

* 54

Linear A Sign A076.svg

* 76

Linear A Sign A123.svg

* 123

Linear A Sign A002.svg RO

* 02

Linear A Sign A021f.svg

* 21f

Linear A Sign A034.svg

* 34

Linear A Sign A055.svg

* 55

Linear A Sign A077.svg KA

* 77

Linear A Sign A131a.svg

* 131a

Linear A Sign A003.svg PA

* 03

Linear A Sign A021m.svg

* 21m

Linear A Sign A037.svg TI

* 37

Linear A Sign A056.svg PA3

* 56

Linear A Sign A078.svg QE

* 78

Linear A Sign A131b.svg

* 131b

Linear A Sign A004.svg TE

* 04

Linear A Sign A022.svg MI?

* 22

Linear A Sign A038.svg E

* 38

Linear A Sign A057.svg JA

* 57

Linear A Sign A079.svg WO2?

* 79

Linear A Sign A131c.svg

* 131c

Linear A Sign A005.svg

* 05

Linear A Sign A022f.svg

* 22f

Linear A Sign A039.svg PI

* 39

Linear A Sign A058.svg SU

* 58

Linear A Sign A080.svg MA

* 80

Linear A Sign A164.svg

* 164

Linear A Sign A006.svg NA

* 06

Linear A Sign A022m.svg

* 22m

Linear A Sign A040.svg WI

* 40

Linear A Sign A059.svg TA

* 59

Linear A Sign A081.svg KU

* 81

Linear A Sign A171.svg

* 171

Linear A Sign A007.svg DI

* 07

Linear A Sign A023.svg MU

* 23

Linear A Sign A041.svg SI

* 41

Linear A Sign A060.svg RA

* 60

Linear A Sign A082.svg

* 82

Linear A Sign A180.svg

* 180

Linear A Sign A008.svg A

* 08

Linear A Sign A023m.svg

* 23m

Linear A Sign A044.svg KE

* 44

Linear A Sign A061.svg O

* 61

Linear A Sign A085.svg

* 85

Linear A Sign A188.svg

* 188

Linear A Sign A009.svg S

* 09

Linear A Sign A024.svg NE

* 24

Linear A Sign A045.svg

* 45

Linear A Sign A065.svg JU

* 65

Linear A Sign A086.svg

* 86

Linear A Sign A191.svg

* 191

Linear A Sign A010.svg

* 10

Linear A Sign A026.svg RU

* 26

Linear A Sign A046.svg

* 46

Linear A Sign A066.svg TA2

* 66

Linear A Sign A087.svg TWE

* 87

Linear A Sign A301.svg

* 301

Linear A Sign A011.svg

* 11

Linear A Sign A027.svg RE

* 27

Linear A Sign A047.svg

* 47

Linear A Sign A067.svg KI

* 67

Linear A Sign A100.svg

* 100/
* 102

Linear A Sign A302.svg

* 302

Linear A Sign A013.svg ME

* 13

Linear A Sign A028.svg I

* 28

Linear A Sign A049.svg

* 49

Linear A Sign A069.svg TU

* 69

Linear A Sign A118.svg

* 118

Linear A Sign A304.svg

* 303

Linear A Sign A016.svg QA2

* 16

Linear A Sign A028b.svg

* 28b

Linear A Sign A050.svg PU

* 50

Linear A Sign A070.svg

* 70

Linear A Sign A120.svg

* 120

Linear A Sign A304.svg

* 304

Linear A Sign A017.svg ZA

* 17

Linear A Sign A029.svg

* 29

Linear A Sign A051.svg DU

* 51

Linear A Sign A073.svg MI

* 73

Linear A Sign A120b.svg

* 120b

Linear A Sign A305.svg

* 305

Linear A Sign A020.svg ZO

* 20

Linear A Sign A030.svg NI

* 30

Linear A Sign A053.svg

* 53

Linear A Sign A074.svg ZE

* 74

Linear A Sign A122.svg

* 122

Linear A Sign A306.svg

* 306

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]