Линеар А

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Линеар А е писменост, използвана от древните жители на о. Крит. Открита е от Артър Еванс през 1900 г. Линеар Б е разшифрован през 1952 г. от Майкъл Вентрис като писменост на ранен гръцки език. Линеар А не е разшифрована напълно, макар че е частично транскрибиран, използвайки фонетичните стойности от Линеар Б.

Макар че двата вида писменост използват общи знаци, разчитането на Линеар А продължава да представлява проблем. Като се заместват звуковите стойности на сричките от Линеар Б в текстовете на Линеар А се получават поредици от думи, които не могат да бъдат отнесени към нито един познат език. Езикът на Линеар А условно се нарича минойски и е бил говорен на о. Крит преди нахлуването на микенците около 1450 г. пр. Хр.

Тъй като минойският език е изчезнал, е много трудно да се разбере точността на разкодирането. Най-лесният подход към разчитане на Линеар А е да се допусне, че звуковите стойности на знаците от Линеар А съответстват на звуковите стойности на знаците от Линеар Б.

Плочки с Линеар А от о. Санторини.
Надпис на Линеар А върху ваза от о. Санторини.

Със сигурност можем да твърдим, че особеностите на Линеар А отразяват фонетичните особености на минойския език.

Начертанията на знаците от Линеар А и Б свидетелстват, че тази писменост е била пригодена за писане с четка с мастило или боя, тъй като много от знаците имат закръглена форма, за разлика от шумерския клинопис. Запазените текстове са предимно върху глинени плочици, където са нанасяни с твърд писец, докато глината е влажна. Повечето надписи изглежда са с религиозно-ритуален характер.

Знаците в Линеар А са се развили частично от Критските йероглифи, но основно влияние е оказала създадената през същия период (ок. 1720 – 1700 пр.н.е.) местна линейна писменост в гр. Библос. [1] Една част от знаците, използвайки акрофоничния принцип, изглежда са директни репити на египетски, лувийски и семитски иероглифи. Това не помага за определянето на езика, но е признак, че в създаването на писмеността са участвали писари, запознати с Лувийското и Египетското писмо.[2]

Разпространение[редактиране | редактиране на кода]

плочка с Линеар A, Chania Archaeological Museum.
Linear Плочка от двореца в Zakros, Археологически музей на Sitia.

Надписи на Линеар A са били намирани предимно на о. Крит, но също така и на други места в Гърция, както и на територията на Турция и Израел. До 2020 г. общият брой на намерените надписи е 1427 съдържащи общо между 7362 и 7396 знака, което мащабирано към стандартен шрифт би запълнило едва два листа хартия А4 (за сравнение обемът намерени надписи на Линеар Б надхвърля 20000).[3] Linear A has been written on various media, such as stone offering tables, gold and silver hairpins, and ceramics.[4] Най-ранните надписи на Линеар A са намерени във Фестос, в пласт датиран към края на Средно-Минойския II период: т.е. не по-рано от ок. 1700 пр.н.е. Освен на Крит надписи на Линеар A са били намирани и на други Егейски острови (Китера, Кеа, Тера, Мелос), в континентална гърция (Ayos Stephanos), на малоазийския бряг на Бяло море (Милет, Троя), и в Левант(Tel Haror).[5]

Извън Крит[редактиране | редактиране на кода]

Преди 1973 г. имало само една плочка с надпис на Линеар A намерена извън о-в Крит (на о-в Кеа).[6] Оттогава плочки с надписи са намерени на много други места.

Повечето – ако не и всички – надписи извън Крит, ако се съди по състава на плочките и други признаци, са направени на място.[6] Анализът на самите надписи показва, че някои от тях използват комбинирана между Линеар A и Линеар B, писменост, използвайки елементи от двете.

Опити за разчитане[редактиране | редактиране на кода]

Българският езиковед Вл. Георгиев (1958) смята, че част от надписите на Линеар А отразяват диалект на старогръцкия език, различен от диалекта, на който са написани надписите на Линеар Б. Хипотезата на Георгиев се отхвърля впоследствие като несъстоятелна. По-късно Георгиев преразглежда своите възгледи, и отнася минойския език към хето-лувийските езици.

Хипотезата за хето-лувийския произход на минойския език е извънредно популярна през 1950 – 1960 г.; издигат я независимо един от друг С. Дейвис, Л. Палмер и други изследователи. Независимо от това, тази хипотеза с времето загубва почти всички свои последователи. Причината е не само липса на морфологични аналогии между минойски и хето-лувийски (изследванията от 1950 – 1960 г. пренебрегват морфологията на езика и се основават само на предполагаеми лексикални съвпадения), но и очевидната липса на преки контакти между хето-лувийската и критската цивилизация (Крит не се споменава изобщо в хетските източници). Географията на предполагаемото преселение на предците на хето-лувийските народи до появата им в Анатолия по никакъв начин не е свързана с Крит.

Хипотезата за семитския произход на минойците също е била популярна: нейни привърженици са С. Гордън, Я. Бест и др. Основният стимул за привържениците на семитската хипотеза е сходството на минойската дума ku-ro „всичко, цяло“ със семитския корен * kol, * kul със същото значение. Въпреки това не само има очевидни разлики между морфологията на минойския език и семитските езици, но и само по себе си наличието на отворени срички в минойското писмо противоречи на семитската морфология, където коренът на думата се състои от съгласни, а промяната на огласовката играе основна роля в словообразуването и словоизменението.

Вероятно минойският език не е нито индоевропейски език, нито семитски, а изолиран средиземноморски език като баски или етруски език.

Д-р Брент Давис от Университета в Мелбърн през 2019 г. получава наградата на името на Майкъл Вентрис на Университета в Лондон за откритието, че словореда в надписите на Линеар А е подобен на този в египетския език: Сказуемо-Подлог-Допълнение.[7]

Разчетени изрази[редактиране | редактиране на кода]

Следният списък показва малка част от разчетените изрази на Линеар А. Някои от тях не са сигурно изтълкувани.

 • (j)a-di-ki-te-te, ja-di-ki-tu: думи (прилагателни?) свързани с планината Дикте?
 • da-ma-te: * Dāmāter?, в Линеар Б da-ma-te = Δημήτηρ Деметра или старогр. δάμαρτει дат.п. ед.ч. от δάμαρ „съпруга“?
 • ku-ro „цяло, всичко“: не е ясна връзката с индоевропейско * kwol-, семитско * kul или етруско churu със същото значение.
 • ki-ro „липса, дълг“ (?).
 • ma+ru (с лигатура) „вълна“, старогр. μαλλός „валмо вълна“, вероятно заемка. Вероятно свързана с шумерското bar-lu „висококачествена вълна“.
 • pa-de: (име на бог), среща се в Линеар Б като pa-de, pa-ze.
 • pa-i-to: топоним, Φαιστός „Фестос“. Често срещан в Линеар Б.
 • po-to-ku-ro „голям(?), пълен“.
 • ru+ja (с лигатура) „нар“: старогр. ῥόα, ῥοιά „нар“, вероятно заемка.
 • se-to-i-ja: топоним.
 • su-ki-ri-ta * Sukrita: топоним, среща се в Линеар Б; днешно име Сибрита.
 • su-ki-ri-te-i-ja: прилагателно? от Сукрита (с индоевропейско окончание *-iyo-)

Списък със знаци[редактиране | редактиране на кода]

Линеен A: списък със знаци и номериране според E. Bennett. Четенето на символи се основава на аналогови линеар Б
* 01-* 20 * 21-* 30 * 31-* 53 * 54-* 74 * 76-* 122 * 123-* 306
Linear A Sign A001.svg DA

* 01

Linear A Sign A021.svg QI

* 21

Linear A Sign A031.svg SA

* 31

Linear A Sign A054.svg WA

* 54

Linear A Sign A076.svg

* 76

Linear A Sign A123.svg

* 123

Linear A Sign A002.svg RO

* 02

Linear A Sign A021f.svg

* 21f

Linear A Sign A034.svg

* 34

Linear A Sign A055.svg

* 55

Linear A Sign A077.svg KA

* 77

Linear A Sign A131a.svg

* 131a

Linear A Sign A003.svg PA

* 03

Linear A Sign A021m.svg

* 21m

Linear A Sign A037.svg TI

* 37

Linear A Sign A056.svg PA3

* 56

Linear A Sign A078.svg QE

* 78

Linear A Sign A131b.svg

* 131b

Linear A Sign A004.svg TE

* 04

Linear A Sign A022.svg MI?

* 22

Linear A Sign A038.svg E

* 38

Linear A Sign A057.svg JA

* 57

Linear A Sign A079.svg WO2?

* 79

Linear A Sign A131c.svg

* 131c

Linear A Sign A005.svg

* 05

Linear A Sign A022f.svg

* 22f

Linear A Sign A039.svg PI

* 39

Linear A Sign A058.svg SU

* 58

Linear A Sign A080.svg MA

* 80

Linear A Sign A164.svg

* 164

Linear A Sign A006.svg NA

* 06

Linear A Sign A022m.svg

* 22m

Linear A Sign A040.svg WI

* 40

Linear A Sign A059.svg TA

* 59

Linear A Sign A081.svg KU

* 81

Linear A Sign A171.svg

* 171

Linear A Sign A007.svg DI

* 07

Linear A Sign A023.svg MU

* 23

Linear A Sign A041.svg SI

* 41

Linear A Sign A060.svg RA

* 60

Linear A Sign A082.svg

* 82

Linear A Sign A180.svg

* 180

Linear A Sign A008.svg A

* 08

Linear A Sign A023m.svg

* 23m

Linear A Sign A044.svg KE

* 44

Linear A Sign A061.svg O

* 61

Linear A Sign A085.svg

* 85

Linear A Sign A188.svg

* 188

Linear A Sign A009.svg S

* 09

Linear A Sign A024.svg NE

* 24

Linear A Sign A045.svg

* 45

Linear A Sign A065.svg JU

* 65

Linear A Sign A086.svg

* 86

Linear A Sign A191.svg

* 191

Linear A Sign A010.svg

* 10

Linear A Sign A026.svg RU

* 26

Linear A Sign A046.svg

* 46

Linear A Sign A066.svg TA2

* 66

Linear A Sign A087.svg TWE

* 87

Linear A Sign A301.svg

* 301

Linear A Sign A011.svg

* 11

Linear A Sign A027.svg RE

* 27

Linear A Sign A047.svg

* 47

Linear A Sign A067.svg KI

* 67

Linear A Sign A100.svg

* 100/
* 102

Linear A Sign A302.svg

* 302

Linear A Sign A013.svg ME

* 13

Linear A Sign A028.svg I

* 28

Linear A Sign A049.svg

* 49

Linear A Sign A069.svg TU

* 69

Linear A Sign A118.svg

* 118

Linear A Sign A304.svg

* 303

Linear A Sign A016.svg QA2

* 16

Linear A Sign A028b.svg

* 28b

Linear A Sign A050.svg PU

* 50

Linear A Sign A070.svg

* 70

Linear A Sign A120.svg

* 120

Linear A Sign A304.svg

* 304

Linear A Sign A017.svg ZA

* 17

Linear A Sign A029.svg

* 29

Linear A Sign A051.svg DU

* 51

Linear A Sign A073.svg MI

* 73

Linear A Sign A120b.svg

* 120b

Linear A Sign A305.svg

* 305

Linear A Sign A020.svg ZO

* 20

Linear A Sign A030.svg NI

* 30

Linear A Sign A053.svg

* 53

Linear A Sign A074.svg ZE

* 74

Linear A Sign A122.svg

* 122

Linear A Sign A306.svg

* 306

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Woudhuizen 2007: 709 – 710
 2. Woudhuizen 2016: Language(s) of Linear A – стр.221
 3. Younger, John. 5. Basic statistics. // Linear A texts in phonetic transcription. University of Kansas, 2000. If there are 4,002 characters (font Times, pitch 12, no spaces) on an 8Шаблон:Frac × 11 inch sheet of paper with 1 inch margins, all extant Linear A would take up 1.84 pages. ... (14.34 pages for Linear B).
 4. Winterstein, Gregoire и др. Minoan linguistic resources: The Linear A digital corpus. // Proceedings of the 9th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH).
 5. Woudhuizen, Fred C.. Documents in Minoan Luwian, Semitic, and Pelasgian. Amsterdam, Nederlands Archeologisch Historisch Genootschap, 2016. ISBN 9789072067197. OCLC 1027956786.
 6. а б Finkelberg 1998, с. 265 – 272 .
 7. Как се декодира писмеността на загубен език?

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]