Людия Иванов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Людия Станчев Иванов
български учен

Роден
Починал
9 юли 2002 г. (73 г.)
Научна дейност
Област Биология
Работил в „Институт по рибовъдство и аквакултури“

Людѝя Станчев Иванов e български учен ихтиолог, професор, доктор на биологическите науки, почетен член на съюза на учените в град Варна.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 11 януари 1929 г. в град Приморско, Бургаска област.

Висшето си образование завършва в Москва през 1954 г. През 1954 - 1958 г. е редовен аспирант към Софийски университет. През 1958 г. защитава кандидатска дисертация на тема „Черноморската скумрия“.

През 1968 г. придобива степен научен сътрудник, през 1963 г. става старши научен сътрудник втора степен, през 1982 г. старши научен сътрудник първа степен. През 1980 г. защитава докторска дисертация на тема „Динамика и рационална експлоатация на запасите на естествено и изкуствено възпроизвеждани рибни популации“.

Директор на „Института по рибовъдство и аквакултури“ град Варна през периода 1964 – 1990 г. Освен административната си дейност, той разработва и публикува множество научни трудове.

Награди[редактиране | редактиране на кода]

Публикации[редактиране | редактиране на кода]

Списък на публикациите на проф., дбн Людия Станчев Иванов

1. Промисловото разузнаване на риби в Съветското черноморие. Природа, София, кн.6, с.81-84, 1954 г.
2. Прогнозирането и разузнаването в помощ на нашия риболов. Рибно стопанство, София, бр.2, с.9-11, 1954 г.
3. Особености на черноморския ни риболов в неговата суровинна база. Рибно стопанство, София, бр.3, с.6-9, 1955 г.
4. Голямото стопанско значение на скумрията, Рибно стопанство, София, бр.5, с.28-31, 1955 г.
5. Подготовка и разпределение на храната на шарана, Рибно стопанство, София, бр.1, с.10-13, 1955 г.
6. Естествената рибопродуктивност и нейното значение за шарановъдството, Рибно стопанство, София, бр.2, с.14-16 1955 г.
7. Селекционно-пременната работа в шарановъдството, Рибно стопанство, София, бр.6, с.6-8, 1955 г.
8. Номерацията на рибарските тирета и преминаване от английска в метрична система. Рибно стопанство, София, бр.3, с.7-9, 1956 г.
9. Какво става с черноморската скумрия? Рибно стопанство, София, бр.5, с.3-5, 1956 г.
10. Някои данни за уловите на риба в Черно море (в съавторство с Г.Иванова). Рибно стопанство, София, бр.10, с.3-5, 1957 г.
11. Черноморската барбуня и нейната ловитба. Рибно стопанство, София, бр.8, с.3-5, 1957 г.
12. Относно начините за установяване на естествената рибопродуктивност на държавните рибовъдни стопанства. Рибно стопанство, София, бр.9, с.10-12, 1957 г.
13. Теоретическо изчисляване на оцеляването от стадия хайвер на възрастна скумрия. Научни трудове НИИРРП-Варна, т.1, с.31-42, 1957 г.
14. Закономерности в измененията на запасите на най-важните черноморски риби. Природа, София, кн.6, с.67-70, 1958 г.
15. Относно формите на стопанисване на язовирите в риболовно отношение. Рибно стопанство, София, бр.9, с.3-5, 1958 г.
16. На риборазузнаване на съветското черноморско крайбрежие. Рибно стопанство, София, бр.9, с. 6-7, 1959 г.
17. Изменение на запасите на скумрията през периода 1953-1958 г. Рибно стопанство, София, бр.6, с. 13-15, 1959 г.
18. Първо отглеждане на еднолетни шаранчета в отрастните басейни при езеро Гебеджа. Рибно стопанство, София, бр.1, с.16, 1959 г.
19. Уровень воды как фактор повышения запасов и уловов рыб в Дунае, Доклады БАН, т.12, № 6, с.553-556, 1959 г.
20. Изкуствените мръстилища-важен резерв за осигуряване естественото възпроизводство на рибните запаси. Рибно стопанство, София, бр.2, с.29-31, 1960 г.
21. Относно възможностите за обратно разчитане на теглото на черноморската скумрия. Тродове на НИИРРП-Варна, т.2, с.5-11, 1960 г.
22. Биологическа характеристика на барбунята (Mullus barbatus ponticus Essipov), ловена по българското крайбрежие. Трудове на ЦНИРР-Варна, т.3, с.41- 89, 1960 г.
23. Метод относительной оценки состояния запаса и прогнозирования ожидаемого улова рыб с коротким жизненым циклом. Москва. Вопросы Ихтиологии, вьІп.14, с.160-165, 1960 г.
24. Биологични предпоставки за използване на комбинирани гъргъри. Рибно стопанство, София, бр.2, с.304, 1961 г.
25. Определяне състава на уловената риба по възраст и размери при някои особени случаи. Рибно стопанство, София, бр.5, с.6-8, 1961 г.
26. Състояние на запасите на местните видове риби в р.Дунав. Природа, София, кн.2, с.69-71, 1961 г.
27. Наблюдения върху промените на запасите на шарана в езеро Белослав през периода 1957-1959 г. Известия на Зоологическия Институт, кн.10, с.193-209, 1961 г.
28. В помощ на рибовъда при ТКЗС – Държавно издателство гр.Варна, с.66, 1961 г.
29. Зависимост между размера на мрежените очи и дължината и теглото на паламуда, скумрията и сафрида. Известия на ЦНИРР-Варна, т.1, с.149-155, 1961 г.
30. Върху динамиката на запаса на шарана и принципите на сътрудничество на дунавските страни за неговото възпроизводство. Рибно стопанство, София, бр.8, с.10-12, 1962 г.
31. Размерен и възрастов състав на шарана покрай българския бряг на р.Дунав, АСН, Известия на Опитна станция по сладководно рибовъдство – Пловдив, с.1, с.95- 114, 1962 г.
32. По въпроса за влиянието на делфините върху резултатите от крайбрежния риболов. Рибно стопанство, София, бр.1, с.9-12, 1963 г.
33. Крайморските езера и тяхното рибостопанско значение. Рибно стопанство, София, бр.3, с.6-7, 1963 г.
34. Бургаското езеро като риболовен обект. Природа, София, кн.1, с.74-76, 1963 г.
35. О влиянии суровости зимы на заход промысловых рыб в зану черноморского побережъя Болгарии. Доклады БАН, т.16, № 5с.553-556, 1963 г.
36. Елементарното относително моделиране като метод за оцеляване на състоянието на рибните запаси и типизиране на мръстителните популации. Известия на ЦНИРР- Варна, т.3, с.127-148, 1963 г.
37. Рибите на Черно море (в съавторство) – Държавно издателство, гр.Варна, (с.12- 18, 64-84, 95-100, 111-114, 143-150, 218-219), 1963 г.
38. Неотложни проблеми на черноморския ни риболов. Рибно стопанство, София, бр.7, с.6-7, 1964 г.
39. По-важни резултати от работата на V сесия на Смесената Комисия по приложение на черноморската спогодба. Рибно стопанство, София, бр.8-9, с.4-5, 1964 г.
40. Динамика на запасите на черноморската скумрия (Scomber scombrus), мигрираща пред българското крайбрежие. Известия на НИРР-Варна, т.V, с.65-91, 1964 г.
41. Зависимост между длиной тела и размерами отолита черноморской скумбрии – Scomber scombrus L. Вопросы ихтиологии, т.4, вып.3, с.534-544, 1964 г.
42. Върху някои особености в разпределението на черноморската барбуня (Mullus barbatus ponticus Essipov) от българското крайбрежие и връзката им със състоянието на запасите. Известия на НИРР-Варна, т.4, с.221-235, 1964 г.
43. Трета сесия на Смесената Комисия по приложение на Спогодбата за сътрудничеството в областта на морския (океански) риболов. Рибно стопанство, София, бр.1, с.3-4, 1965 г.
44. Шестата сесия на Смесената комисия по приложение на Спогодбата за риболов в Черно море. Рибно стопанство, София, бр.6, с.4-5, 1965 г. 45. Седмата сесия на Смесената комисия по приложение на Спогодбата за риболов в река Дунав. Рибно стопанство, София, бр.6, с.5-6, 1965 г.
46. Храни ли се черноморската скумрия с медуза? Природа, София, кн.1, с.81-82, 1965 г.
47. Моделиране на формирането и експлоатацията на запасите от шаран (Cyprinus caprio L.) в изкуствено зарибяваните водоеми. Известия на НИРСО-Варна, т.6, с.5-19, 1965 г.
48. По-важни резултати от научните изследвания, постигнати през 1965 г. от страните- членки на Спогодбата за риболов в Черно море. Рибно стопанство, София, бр.6, с.1-2, 1966 г.
49. Върху биологията на черноморската скумрия (Scomber scombrus). Известия на НИРСО-Варна, т.7, с.97-134, 1966 г.
50. Суровинна база на българския риболов (в съавторство със Ст.Стоянов) – Държавно издателство, гр.Варна, (с.45-83, 134-168, 179-182, 183-185), 1966 г.
51. Главни причини за колебанията на запасите на черноморската скумрия, Природа, София, кн.6, с.20-24, 1967 г.
52. Рибопродуктивност на нашите по-големи крайморски езера и ефективност на риболова в тях (в съавторство с Г.Иванова). Известия на НИРСО-Варна, т.8, с.295-323, 1967 г.
53. Формиране на запаси от шаран (Cyprinus carpio L.) в изкуствено зарибяваните ни крайморски езера. Известия на НИРСО-Варна, т.8, с.229-261, 1967 г.
54. По въпроса за количеството на посадъчния материал от шаран в Бургаското езеро. Рибно стопанство, София, бр.1, с. 3-5, 1968 г.
55. Бялата риба (Lucioperca lucioperca L.), като обект на риболова в нашите езера край Черно море. Известия на НИРСО-Варна, т.9, с.31-55, 1968 г.
56. Uber die Prinzipien und Nethoden einer Zusammenardeit der Donsulander Zwecka Uberproduktion von Vorruten Eintraglicher Pische in der Fonau. Scocietas Int. Limnologiae, X Jubilaumstagung Donauforschung, BAN, ZOOLOG, Inst., Sofia (1966), 1968.
57. Observation conserning the sturgeon fishing on Danube Bulgarian sector in 1968. Docum. XI Sesiuni, Comisiei Mixte pentru aplicarea Conventiei de pescuit in apele Dunari, Bucuresti, p.p. 126-128, 1968.
58. Научноизследователският институт по океанография и рибно стопанство в помощ на риболова. Рибно стопанство, София, бр.7, с.8-9, 1969 г.
59. Състоянието на формирането на промишлен запас от шаран в Мандренския язовир. Рибно стопанство, София, бр.1, с.11-12, 1969 г.
60. За улов на бялата риба. Мандренски язовир. Природа, София, кн.2, с. 60-62, 1969 г.
61. Опит за разделно определяне смъртността на черноморската скумрия (Scomber scombrus L.) от риболова и естествени причини. Известия на НИОРС-Варна, т.Х, с. 75-90, 1970 г.
62. Нарастване на бялата риба (Lucioperca lucioperca L.), ловена във водите пред българския бряг на р.Дунав. Известия на Станцията по следководно рибарство – Пловдив, т.7, с.149-153, 1970 г.
63. Върху феномена на Ли и компенсационното нарастване на черноморската скумрия (Scomber scombrus L.). Известия на НИОРС-Варна, т. XI, с. 101-124, 1971 г.
64. Биологични ресурси на Черно море и възможности за по-пълното им използване. В сборник доклади на Научна сесия на ВНВМУ “Н.Й.Вапцаров” и ВМЕИ – Варна, т.IX, с. 25-32, 1971 г.
65. Оптимално тегло на зарибителния еднолетен шаран при прилагане на новия режим на риболов в Бургаското езеро. Трудове на ЦНИРД по рибно стопанство, т.3, с.9- 40, 1972 г.
66. О воспроизводстве черноморской скумбрии – (Scomber scombrus L.) Acta biologica Jugoslavia, Ichthyologia, vol. 5, N 1, p. 35-45, 1973 г.
67. О закономерностях компенсационного роста рыб на примере карпа (Cyprinus carpio L.). Известия на НИОРС-Варна, т.12, с. 107-132, 1973 г.
68. Метод за изчисляване на максималния добив при изкуствено възпроизвежданите рибни популации. Известия на НИОРС – Варна, т.13, с. 107-117, 1974 г.
69. Върху проблема за максималния добив на риба. Симпозиум с международно участие на проблемите на Ловното и рибното стопанство на НРБ, 11-14. XI.1974 г., гр.Варна.
70. Фактический и максимально возможный выход продукции карпа (Cyprinus carpio L.) в Бургаском лимане в зависимости от эффекта зарыбления и режима рыболовства. Известия на ИРР-Варна, т.14, с. 9-41, 1975 г.
71. Необходимост от експериментиране на нови режими на зарибяване и риболов в язовир “Мандра”. Известия на ИРР-Варна, т.14, с. 57-69, 1975 г.
72. Върху биологичните ресурси на Черно море и рационалната им експлоатация. (Доклад на II нац.конференция за Черно море, IX.1975 г. Бургас), Бюлетин на Нац.Океаногрф. к-т III, 1, с. 3-16, 1976 г.
73. Reassessment of mackerel stock in ICNAF Area.ICNAF Res. Doc. 76/NII/ 169, Ser. N 4065, 1976 (в съавторство)
74. Relative assessment of mackerel stock in the ICNAF Area and forecast of the possible catch in 1977. ICNAF Res. Doc. 76/NII/ 135, Ser. N 4030, 1976
75. Опазване на рибните ресурси и други морски животни от преизлавяне. Рибно стопанс9тво, София, бр.3, с. 1-2, 1977 г.
76. Черноморската скумрия пред тежко изпитание. Рибно стопанство, София, бр.2, с. 23-24, 1977 г.
77. Динамика на уловите на паламуд в Черно и Средиземно море. Рибно стопанство, София, бр.6, с. 1-3, 1977 г.
78. Възможности за икономии на зарибителен материал и получаване на по-високи добиви от язовирите и езерата. Рибно стопанство, София, бр. 8, с. 5-7, 1977 г.
79. Симетрична крива на възпроизводство при рибни популации. Известия на ИРР- Варна, т.15, с. 7-15, 1977 г.
80. Върху зависимостта на тегловия прираст и на продукцията от числеността и биомасата на рибната популация. Известия на ИРР-Варна, т.15, с. 17-24, 1977 г.
81. Evaluation des ressources en turbot, Scophalmus maeoticus (Pallas) devant la cote Bulgare de la Mer Noire et mesures de surveillance. FAO Rapports sur les peches, N 204, pp. 83-104, 1978.
82. Върху проблема за рационалната експлоатация на запасите от скумрия (Scomber scombrus L.) от северозападната част на Атлантическия океан.
83. Рецесия на българските улови на дунавски шаран и мерки по охрана и възпроизводство на запасите му. В сб. “Лимнология на бълг.сектор на р.Дунав”, БАН, София, с. 229-237, 1978 г.
84. По някои въпроси на рационалната експлоатация на езерния рек (Actacus leptodactilus) в язовир “Мандра”. Рибно стопанство, бр. 8, с. 19-20, 1978 г.
85. За интродукция на платиката и езерната трицона в язовир “Мандра”. Рибно стопанство бр.4, с. 1-2, 1978 г.
86. Възможности да се увеличат уловите на риба от Черно море. Рибно стопанство, бр.5, с. 21-22, 1979 г.
87. Assessment and management of the Black Sea turbot. FAO Fish. Repport N 226, pp, 7-13, 1979
88. Динамика на запасите на калкана от българския черноморски шелф и мерки за рационалната им експлоатация. I. Нарастване и смъртност. II. Запаси и възпроизводство. БАН, Хидробиология, 9, 3-28, 1979 г.
89. Зависимость уловов дунайстой сельди (Alosa cessleri pontica) от солнечной активности. В сб. На XIX сесия на комисията на лимнологията на р.Дунав, Х 1976 г., БАН, с. 389-395, 1979 г. (в съавторство с П. Коларов).
90. О типах кривах воспроизводства рыбных популяции, БАН, Хидробиология, 8, с. 59-69, 1979 г.
91. Метод за ретроспективно определяне на попълването и остатъка в мръстителния запас при рибни популации. Известия на ИРР-Варна, т.17, с. 7-15, 1979 г.
92. Приложение на виртуално-популационния анализ към риби с диференцирана по възраст естествена смъртност. Известия на ИРР-Варна, т.17, с. 17-24, 1979 г.
93. Върху оценките на рибните ресурси и перспективите за развитие на риболова пред северното ни черноморско крайбрежие. В сб. “Науката и развитието на съвременната соиалистическа практика във Варненски окръг”, СНР-клон Варна, с. 71-77, 1979 г.
94. Динамика и рационална експлоатация на запасите на естествени и изкуствено възпроизвеждани рибни популации. Автореферат на докторска дисертация. Зоологически институт при БАН, с.52, 1979 г.
95. Средното тегло на рибата като нормативен критерий за разход на зарибителен материал при интензивно и супер интензимно угояване на риба. Рибно стопанство, бр.1, с. 7-9, 1979 г.
96. Проблеми на ефективното прилагане на нормативите за разход на зарибителен материал в шарановъдството. Рибно стопанство, бр.2, с. 5-8, 1979 г.
97. Управляемо формиране на рибни запаси в големите езера и язовири. Рибно стопанство, бр.3, с. 4-5, 1979 г.
98. Основы биологической продуктивности Черного моря (в съавторство, с. 253-268, 291-299), Киев, “Наукова думка”, 1979 г.
99. Прогнозиране на рибните запаси. Рибно стопанство, бр.1, с. 22-23, 1980 г. 100.Българските риболовци-защитници на тюлена-монах. Рибно стопанство, бр.2, с. 12-13, 1980 г.
101.Състояние на хидрохимичния режим, хранителната база и рибните запаси в яз. “Мандра”, Известия на ИРР-Варна, т.18, с. 7-70, 1980 г. (в съавторство, авторът от стр. 29 до стр. 68).
102.Възможни източници на грешки при използуване на виртуално-популационния анализ на риби с кратък жизнен цикъл и ниска интензивност на лова. Известия на ИРР-Варна, т. 18, с. 71-84, 1980 г.
103.Изследване на съотношението между гол и люспест шаран в изкуствено зарибяваните басеини като показател за различната им смъртност. Рибно стопанство, бр.6, с. 20-22, 1980 г.
104.О влиянии промысла на запаси камбалы-калкана (Scophthalmus maeoticus) болгарского шельфа Черного моря, БАН, Хидробиология, 15, 81-83, 1981 г. 105.Методи за лимитиране на експлоатацията на рибните ресурси в Черно море. Рибно стопанство, бр.1, с. 4-7, 1981 г.
106.Върху биологичната и рибостопанска ефективност на екологическата система на Черно море. Сп. “Рибно стопанство”, 1981 г.
107.Статистика за риболовното усилие в помощ на науката и практиката. Сп. “Рибно стопанство” (съвместно с Г.Иванова), 1981 г.
108.Проблеми на националното и международно регулиране на риболова в Черно море. В сб. Доклади на научната юбилейна конференция “Черноморието в 1300 годишната история на България”, гр. Варна, 1981 г.
109.Управляемо формиране на запаси от изкуствено възпроизвеждани риби. София, ЗЕМИЗДАТ, с. 58-1981 г.
110. Моделно определяне на параметрите на искуствено възпроизвеждана рибна популация. БАН, Хидробиология, 16, 68-82, 1982 г.
111.Прогностични модели за уловите от изкуствено възпроизвеждани риби при целогодишен риболов и плътностнозависимо формиране на запаси в неизточвани водоеми. Известия на ИРР-Варна, том 19, 19-34, 1982 г.
112.Влияние на теглото на рибата и периода на попълването върху изчисляваните запаси по метода на виртуално-популационния анализ. Известия на ИРР-Варна, том 19, 7-18, 1982 г.
113.Морският и океанският риболов на България. София Земиздат, с.333 (в съавторство; с.41-125), 1982 г.
114.Методика за изчисляване на средните стойности на смъртностните коефициенти в общите и експлоатационните запаси и на попълването и остатъка в последните прри рибни популации БАН, Хидробиология, 18, 3-9, 1983 г.
115.50-години научни и приложна дейност на Института по рибни ресурси – Варна (1932-1982). Сп. “Селскостопанска наука”, бр.2, 101-104, 1983 г.
116.Популационни параметри и методи за лимитиране на уловите на трицона (Sprattus sprattus L.) в западната част на Черно море. Известия, ИРР-Варна, т.ХХ, 7-46, 1983 г.
117.Запасите на хамсията в Черно море. Сп. “Рибно стопанство”, бр.1, 9-10, 1983 г. 118.Запасите на сафрид в Черно море. Сп. “Рибно стопанство”, бр.3, 11-13, 1983 г. 119.Възраст и растеж на паламуда (Sarda sarda) в Черно море. Сп. “Рибно стопанство”, бр.2, 20-22, 1984 г.
120.Възрастово-размерни особености на разпределението на черноморската трицона и отражението им в българските улови. Научно-техническа конференция, Варна, 1984 (в съавторство с Г.Маринов).
121.Динамика на размерно-възрастовата структура на трицоната (Sprattus sprattus L.). Сп. “Рибно стопанство”, бр.10, 7-11, 1984 г. (в съавторство с Г.Маринов).
122.Половин век научна и приложна дейност на Института по рибни ресурси – Варна. Известия; ИРР-Варна, т. XXI, 35-53, 1984 г.
123.Биологични ресурси на Черно море. Известия, ИРР-Варна, т. XXI, 81-89, 1984 г.
124.The fishiries resources of the Mediterranean. Part two: Black Sea. Stud. Rev. GFCM, (60), 135 p.(в съавторство с R.Beverton)
125.Съвременни улови на риба в Черно море и изгледи за 1986-1990 г. Сп. “Хранителна промишленост”, 1986.
126.Върху оценките на рибните ресурси в Черно море. В сб. “Съвременни постижения на българската зоология”, БАН, 129-132, 1987 г.
127.Биологические и экологические особености черноморских рыб-предпосылка для международного регулирования рыболовства. Научно-техническа конференция, Слънчев бряг, 1987 г.
128.Съотношение между улова, биомасата и продукцията на шарана и растителноядните риби в изкуствено зарибявани угоителни водоеми, София, БАН “Хидробиология”, 31, 83-93, 1987 г.
129.Екологичното състояние на българското черноморие. Библиотеката на Народното събрание, с.76, 1988 (в съавторство).
130.Върху съотношението между улова, биомасата и продукцията на черноморската трицона (Sprattus sprattus L.). София, БАН, Хидробиология, 34, 68-78, 1989 г.
131.Наблюдаван и обратно изчислен растеж на черноморската трицона (Sprattus sprattus L.). Приета за печат, ИРР-Варна, 1990 г.
132.О соотношении между уловом, запасом и продукцией черноморскои хамсы (Engraulis engrasicholus ponticus Alekc.), София, БАН, Океанология, 20, 16- 25, 1991 (в съавторство с К.Михайлов)
133.Колебания на запасите на скумрията, паламуда и лефера на фона на еутрофизацията на Черно море. Научно-техническа конференция, Варна, 1991 г.
134. (Динамика коефициента упитанности черноморского шпрота Sprattus sprattus L.). Трудове ИО, БАН-Варна, т.1, 110-117, 1992 (в съавторство с Г.Маринов)
135.Динамика полового состава шпрота (Sprattus sprattus L.), ловимого в болгарской акватории Черного моря. Трудова, ИО, БАН-Варна, т.1, 118-125, 1992 (в съавторство с Г.Маринов)
136.Видово разнообразие на рибите в българските черноморски води. В сб. "На“ионална стратегия за опазване на биологичното разнообразие”, т.1, 547-566, 1993 (в съавторство)
137.Комбиниран метод за определяне на запасите на трицоната (Sprattus sprattus L.) в българската акватория на Черно море. Известия, ИРР-Варна, т.XXII, 105-116, 1994
138.Запаси на трицоната (Sprattus sprattus L.). в българската зона на Черно море през 1945-1992. Известия, ИРР-Варна, т.XXIII, 5-35, 1995
139.Динамика запасов ставриды (Trachurus mediterraneus ponticus Aleev), мигрирующей вдоль болгарского побережья Черного моря в 1954-1991 г.г. Известия, ИРР-Варна, т. XXIV, 5-27, 1996 (в съавторство)
140.Модификация комбинированного метода для определения запасов ставриды (Trachurus mediterraneus ponticus Al.), мигрирующей вдоль болгарского побережья Черного моря. Известия ИРР-Варна, т.XXIV, 94-104, 1996
141.Добив на черноморска трицона (Sprattus sprattus L.).с български океански риболовни траулери (в съавторство с Г.Иванова). Трудове на БАН ИО- Варна, т.2, 178-195, 1998
142.Многогодишен екологичен мониторинг на неутралните липиди, хранителната база и числеността на трицоната в българския сектор на Черно море (в съавторство с Доброволов, Атанасова и Терзиева). IV екологична конференция, Съюз на учените – Варна, 1996
143.Допустими коефициенти на експлоатацията на шест вида промишлени черноморски риби. V научна конференция по екология, Съюз на учените – Варна, 1998
144.Методи и критерии за определяне на допустимите коефициенти на експлоатацията на средните и началните рибни запаси (на английски). Трудове на ИО при БАН, Варна, т.3, 2001 (ръкопис)
145.Определяне на запасите на черноморската хамсия през 1968-1993 г. по по комбинирания метод на Иванов (на английски, съвместно с Панайотова). Трудове на ИО при БАН, Варна, т.3, 2001
146.Оценка на методите за обратни изчисления на растежа на рибите по регресионни уравнения. Научна конференция “Месец на науката”, Съюз на учените – Варна, 2001
147.Определяне на запасите на черноморския сафрид по комбинирания метод на Иванов през 1950-1994 г. на английски, (съвместно с Панайотова). ИР при БАН – Варна, ръкопис, 2002
148.Форми на регресионните уравнения за обратни изчисления на растежа на рибите (съвместно с Панайотова). ИО при БАН – Варна, т.5, 2005