Романия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Романия може да се отнася за:

  • Римската империя, както и за Източната Римска империя в по-късни времена, когато Западната Римска империя отдавна е разпокъсана от варварите и не съществува. Така римляните (романите, ромеите, румите) през Късната Античност и цялото Средновековие разговорно назовавали държавата в която живеят. На латински: Romania; на гръцки: Ῥωμανία; буквално: „страната на римляните“, „римската земя“; въобще римската територия (‘Ρωμαίων επικράτεια) като държавен организъм. Допреди едикта на Каракала от 212 г. сл. Хр., град Рим (Roma) бил разглеждан като патрон (хегемон) на всичките (новозавладени) територии и градове-клиенти в цялата Империя, с които „сключвал“ (принуждавал ги към) формален военен съюз, а те преминавали под неговата закрила или по-точно под римска власт (Imperium Romanum, ‘Ρωμαίων αρχή), като били управлявани в името на „Сенатът и народът на Рим“ (SPQR). След като едикта на Каракала приравнил статуса на всички свободни граждани в Империята, придобивайки римско гражданство те били длъжни отсега нататък да се самоназовават римляни (civis romani, т.е. римски граждани), без оглед на етническия си произход. Навярно около средата на III в. сл. Хр. топонимът Романия се появява разговорно, а през втората половина на III в. вероятно вече се е бил утвърдил почти навсякъде из пределите, подчиняващи се на римската власт (Imperium Romanum, ‘Ρωμαίων αρχή). Първите писмени данни указващи ни новото име на римската държава (от Roma към Romania) са от началото на втората четвърт на IV в. сл. Хр. (около 330 г.);
  • Латинската империя, което название е неологизъм. Рицарите и поклонниците от IV кръстоносен поход – французи, фламандци, провансалци, германци, ломбардци и венецианци (т. нар. „латинци“) – запазили и използвали названието Romania. Самите те въобще не смятали, че основават нова държава. Романия (Imperium Romaniae) била реформирана административно по западен феодален образец, като в нея определено доминирали французите;
  • Тракия; през Късното Средновековие и дори през Новото време тази област била по-известна именно с това име (виж Търновски надпис на цар Иван Асен II);
  • Латинска Европа, т.е. местата където се говорят романски езици;
  • Румъния – държавата използваща името România от XIX в., чието население се счита за потомци на римското или романизираното балканско население от времето на Античността и Средновековието.

Романия също може да се отнася за:

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.