Система за управление на обучението

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Система за управление на обучението (СУО) (на английски: learning management system, LMS) e софтуерно приложение за управление, администриране, документация, проследяване и докладване на обучителните програми, класове и онлайн събития, програми по е-обучение и съдържание по обучението.

Система за управление на учебното съдържание (СУУС) (на английски: learning Content Management System, LCMS) е електронна среда, която изпълнява функцията на учебно хранилище, което се използва за съхранение, управление и поддръжка на учебното съдържание. Целта на СУУС е да служи за управление на учебното съдържание на обучаемите, а често и за разработката на това съдържание. СУУС разграничава физическото съдържание от начина му на представяне на обучаемия.

Компоненти на СУУС[редактиране | редактиране на кода]

Система за управление на учебното съдържание (СУУС) се дефинира като система, която създава, съхранява, окомплектова и предоставя персонализирано учебно съдържание във формата на учебни обекти. Въпреки че съществуват различни СУУС, техните основни компоненти са следните:

  • хранилище за учебни обекти – това е централната база данни, в която учебното съдържание се пази и се управлява.

В зависимост от нуждите, отделните учебни обекти могат да бъдат разпределяни между обучаемите индивидуално или да бъдат ползвани като компоненти за създаването на по-големи учебни модули или цели курсове. Учебното съдържание може да бъде представено на обучаемия посредством интернет, оптични носители (CD или DVD) или печатни материали. Един и същи обект може да бъде използван многократно, толкова пъти и за толкова цели, за колкото е подходящ. Тъй като разделянето на съдържанието от програмната логика и код се осъществява посредством XML, съдържанието запазва целостта си независимо от платформата, на която се разглежда.

  • автоматизирано приложение за създаване и оформяне на учебно съдържание – това приложение предоставя възможности на авторите да създават нови учебни обекти, да използват вече създадени, които са в хранилището, както и да ги управляват с цел създаването на нови учебни обекти, модули или курсове. За по-лесното изграждане на нови курсове системата предоставя шаблони и примери от вече създавани обекти, които са в съответствие с принципите на дизайна на обучението.
  • интерфейс за динамично предоставяне на учебно съдържание – тази част от системата се занимава с персонализацията на съдържанието, което се предоставя на съответния обучаем. То трябва да е съобразено с неговите резултати при входната проверка и/или с неговите задачи. СУУС поддържат записи от представянето и прогреса на потребителя по време на всички дейности, връзки към подходящи източници на информация и разнообразни видове оценяване с обратна връзка към потребителя. Този интерфейс може да бъде променян според нуждите на организацията, която използва съответната СУУС. Например, съдържанието може да бъде представяно на уеб страници с добавено лого на компанията.
  • приложение за администриране на системата – това приложение се използва с цел да се управляват потребителските профили – да се следи и да се правят извадки за прогреса на обучаемите, да се създават курсове и да се изпълняват други основни административни функции.

Приложения на СУУС[редактиране | редактиране на кода]

Основните бизнес проблеми, които разрешава СУУС, са:

  • централизиране на управлението на учебното съдържание на определена организация, с цел ефективно търсене и бърз достъп.
  • повишаване на продуктивността чрез сгъстяване на работния график.
  • повишаване на продуктивността при изготвяне, брандиране и публикуване на учебно съдържание.

Вместо да се налага изготвяне на нов учебен курс, чрез СУУС може да се преработи съществуващ такъв, така че да е подходящ за различни аудитории. При преработката могат да се поддържат различни версии. Обектите в централната библиотека могат да бъдат на разположение на разработчиците на нови курсове в една организация, което прави възможна тяхната многократна употреба в различни курсове. Това премахва нуждата от повторна разработката на вече създадено съдържание и прави изготвянето на специфични курсове по-бързо и лесно.

В основата си, системите за управление на обучението (СУО) са стратегическо решение от високо ниво, което се използва за планиране, осъществяване и управление на всички събития, свързани с обучението в една организация. Това включва онлайн курсове, такива, провеждани във виртуална класна стая или водени от инструктор. Основната цел на СУО е да организира потребителите, съхранявайки техен личен профил, записи за тяхното представяне и прогрес при всички видове дейности. Тъй като тези системи често се използват за сертифициране, анализ на уменията и компетентността в предприятия, е възможно СУО да споделят данни с отдел човешки ресурси или с отдела за планиране развитието на предприятието. Повечето СУО са уеб-базирани, за да позволяват достъп по всяко време и от всяко място, а някои от тях предлагат и възможност за самостоятелно записване на курс от обучаемите, след което веднага предоставят достъп до курсовете. Често срещана грешка е системите за управление на обучението (СУО) да бъдат сбъркани със системи за управление на учебно съдържание (СУУС). Основната цел на СУО е да организира потребителите, запазвайки записи за тяхното представяне и прогрес от различните видове дейности, а СУУС управляват учебните обекти, така че те да бъдат предоставяни на правилния обучаем в правилното време. СУО са базирани на различни платформи, от Java EE архитектури до Microsoft .NET, които използват мощни бази данни. Съществуват както системи, развити с комерсиална цел, така и такива, които са с отворен код. Други различия в системите се основават на фокусирането върху различни учебни, административни или системни изисквания.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]